MEB Okul Müdürü ve Okul Müdür Yardımcısı Maaşı 2021 Ne Kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB EKYS sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul Müdürü olanların 2021 maaşı ne kadar? 2021 MEB Okul Müdür Yardımcısı maaşı ne kadar?

MAAŞ 26.12.2020, 23:06 27.12.2020, 00:00
MEB Okul Müdürü ve Okul Müdür Yardımcısı Maaşı 2021 Ne Kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan MEB okul müdürlerinin 2021 yılı maaşı ne kadar? MEB Okul Müdür Yardımcısı 2021 yılı maaşı ne kadar? Kimler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda okul müdür yardımcısı ve okul müdürü olabilir? 2021 yılında MEB EKYS Okul Müdürlüğü ve Okul Müdür Yardımcılıı sınavı var mı? Detayları haberimizde inceleyebilirsiniz.

MEB Okul Müdürlüğü ve Okul Müdür Yardımcılığı Sınavı MEB EKYS Nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarında okul müdür yardımcısı ya da okul müdürü olmak isteyen adayların katılması gereken ve ilk aşaması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından, ikinci aşaması ise bizzat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınava MEB EKYS ya da Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı adı verilmektedir. Adayların okul müdür yardımcısı ve okul müdürü olabilmeleri için MEB EKYS sınavlarının hem yazılı hem de sözlü sınavlarında başarılı olmaları şarttır. Adayların sınavlarda almış oldukları puanların belli oranda hesaplamaya dahil edilmesi ile başarı puanları belirlenmekte ve adaylar bu puan ile okul müdür yardımcısı ya da okul müdürü olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara atanabilmektedirler.

Kimler Okul Müdürü ve Okul Müdür Yardımcısı Olabilir?

Okul Müdür Yardımcısı ya da Okul Müdürü olarak atanmak isteyen adayların belirli bir süre öğretmen olarak görev yapmış olmak, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde belirli düzeyin üzerinde idarecilik görevi yapmış olmak ya da çeşitli şekillerde müdür yardımcılığı/müdürlük görevleri yürütmüş olmak gibi koşullardan en az bir tanesini karşılayabiliyor olmaları lazımdır. Aksi halde adayların okul müdür yardımcısı ya da okul müdürü olmak için ÖSYM tarafından yazılı kısmı gerçekleştirilecek olan MEB EKYS oturumlarına başvuruda bulunma imkanları olmayacaktır.

MEB EKYS Sınavı Nasıl Yapılıyor? 

MEB Okul Müdür Yardımcısı veya Okul Müdürü olarak atanmak isteyen adayların katılmaları gereken Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavında adaylara çeşitli konulardan toplam 80 tane test usulünde soru yöneltilmektedir. ÖSYM tarafından düzenlenen bu sınavda okul müdür yardımcılığı ve okul müdürü adaylarının soruları doğru yanıtlamaları için faydalanabilecekleri sınav süresi ise 2 saat 30 dakikadır. Okul Müdür Yardımcılığı ve Okul Müdürü olmak için sınava giren adayların ikinci aşama olan sözlü mülakatlara katılma hakkı elde edebilmeleri için ilgili MEB EKYS ile alınacak olan okul müdür yardımcısı ve okul müdürü sayısının toplam üç katı kadar başarılı aday arasında yer alabilmeleri gerekmektedir. Aksi halde adayların okul müdür yardımcılıı ve okul müdürlüğü için sözlü mülakatlara katılma şansları olmayacaktır.

MEB EKYS sözlü mülakatlarında adayların başarılı sayılabilmeleri ve tercihte bulunabilmeleri için almaları gereken asgari puan altmış puandır. Aksi halde adaylar okul müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü sözlü mülakatlarında başarısız sayılırlar ve herhangi bir şekilde tercih yapma imkanına sahip olamazlar.

MEB EKYS Okul Müdür Yardımcılığı ve Okul Müdürlüğü Sınavına başvuru şartları, sınavın konuları ve soru dağılımları ile diğer detayları için ilgili çalışmamızı aşağıda yer alan bağlantı yardımıyla okuyabilirsiniz;

Okul Müdürlüğü ve Okul Müdür Yardımcılığı Mesleği Nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatında en lokal birimler olarak nitelendirebileceğimiz okullardaki iş ve işlemlerin sevk ve idaresini sağlayan yöneticiler olarak okul müdür yardımcılarını ve okul müdürlerini belirtmek mümkündür. Bir anlamda okul personeli ve okul ile Bakanlık arasındaki köprü konumunda olan okul müdür yardımcıları ve okul müdürleri personele dair iş ve işlemlerden okulların öğrencilerine yönelik idari kararlara kadar bir çok konuda görevli ve yetkili konumdadır. Bir anlamda lokal bir yöneticilik görevi ifa eden okul müdür yardımcıları ve okul müdürlerinin bazı hak ve imkanları da bu sorumluluklarına bağlı olarak değişebilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Okul Müdür Yardımcısı 2021 Maaşı Ne Kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda okul müdür yardımcısı olarak görev yapanların 2021 yılı maaş tutarı yaklaşık olarak 4100 Türk Lirasıdır. Ancak MEB okul müdür yardımcılarının bu maaşı üzerine ek ders ücreti ilave edilmektedir ve nihai rakam bu şekilde oluşmaktadır. MEB Okul Müdür Yardımcılarının maaşlarına ilave edilecek olan ek ders ücreti saati 18 ilâ 22 saat arasında farklılaşabilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Okul Müdürü 2021 Maaşı Ne Kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda okul müdürü olarak görev yapanların 2021 yılı maaş tutarı yaklaşık olarak 4300 Türk Lirasıdır.

*Milli Eğitim Bakanlığı MEB Okul Müdür Yardımcılığı 2021 yılı maaşı ile MEB Okul Müdürlüğü 2021 yılı maaşına dair vermiş olduğumuz tutarlarda kişiden kişiye değişebilen ilave ödemeler ile fazladan kesintiler dikkate alınmamış, ortalama / yaklaşık tutarlara yer verilmiştir.

MEB EKYS sınavı ile okul müdür yardımcısı ve okul müdürü olmak isteyen diğer adaylarla sınava yönelik olarak istişare etmek ve sınava dair sorularınızı yönelterek yanıtlar aramak için FORUM sayfamıza üye olabilirsiniz.

Yorumlar (0)
15
açık