Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Uzman Yardımcılığı Maaşı 2021 Ne Kadar?

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Uzman Yardımcılığı mesleği 2021 maaşı ne kadar? SGK Uzmanı 2021 maaşı kaç lira? Detaylar haberimizde.

MAAŞ 10.01.2021, 19:18 28.03.2021, 11:41
Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Uzman Yardımcılığı Maaşı 2021 Ne Kadar?

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından merkez birimlerinde yapılacak iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere istihdam edilen Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Uzman Yardımcılarının kurum içerisindeki statüsü ve özlük hakları nasıldır? Kimler Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı olabilir? Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı görev yeri neresidir? Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı 2021 yılı maaşı ne kadar? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı Mesleği Nedir?

SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı mesleği Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından birimlerin görev alanına giren tüm iş ve işlemlerde uzmanlaşarak bunların yürütümünü sağlayacak uzman personel yetiştirilmesi gayesiyle alımı gerçekleştirilen kariyer meslektir. 

SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı Mesleğine Nasıl Girilir? Kimler SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı Olabilir?

SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların öncelikli olarak devlet memuru olabilmeleri için şart koşulmuş olan temel özellikleri taşıyor olmaları gerekiyor. Bunun üzerine adayların bir kariyer meslek olan SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı mesleği için otuz beş yaşlarını tamamlamamış olmaları ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bu meslek için öngörülmüş olan alanlardan mezun durumda bulunmaları gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak isteyen adayların katılmaları gereken ve ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS'nin ilgili oturumlarına katılarak belirli puan türlerinde belirli düzeyde puana sahip olması gereken adayların bu puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda Kurum tarafından SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı sınavına kabul edilecek sayıda aday arasında yer alabilmeleri şarttır. 

SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı sınavı belirli sayıda aday için tek aşamalı olarak ve sözlü mülakat biçiminde gerçekleştirilmektedir. SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatlarında en az yetmiş puan alarak başarılı olan adaylar SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı mesleğine girme hakkı elde etmektedirler.

SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı Meslek Mensuplarının Görev Yerleri Neresidir?

SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı mesleğine girenler mesleğe Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı olarak başlamaktadırlar. Bu unvan ile belirli bir süre görev yaptıktan sonra meslek mensuplarının bazı yeterlik koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde mesleğe Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak devam etmeleri mümkün olmayacaktır. Bu şartlar yeterlik sınavı, tez ve yabancı dil sınavından belirli bir düzeyde puan alma şartlarıdır ki başarı ile bu süreçleri tamamlayan SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı meslek mensupları kariyerlerini Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak sürdürmektedirler.

SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı meslek mensupları gerek Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı iken gerekse Sosyal Güvenlik Uzmanı iken görevlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın kurulu bulunduğu Ankara ilinde gerçekleştirmektedirler. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı merkez teşkilatı birimlerinde görev yapan SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı meslek mensupları bu yönden merkez uzmanı kapsamında bulunmaktadırlar.

SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı mesleğinin taşrada henüz bir karşılığı bulunmamaktadır ancak bu yönde bir talep kurum mensupları nezdinde vakidir.

SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı Mesleği Özlük Hakları Nasıl?

SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı mesleği yukarıda da dile getirdiğimiz üzere bir merkez uzmanlık mesleğidir. Bu yönüyle diğer Kurum ve kuruluşlarda yer alan merkez uzmanları ve merkez uzman yardımcıları gibi 3600 ek göstergeye tabi olarak görevlerini sürdürmektedirler.

SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı 2021 Yılı Maaşı Ne Kadar? Sosyal Güvenlik Uzmanı 2021 Maaşı Ne Kadar?

SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı mesleğine giren ve yeni başlayan bir Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısının 2021 yılı maaşı yaklaşık olarak 7000 Türk Lirasıdır. SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı mesleğinde belirli bir süre çalışmış, mesleki yeterlik şartlarını başarılı bir biçimde yerine getirmiş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak ataması yapılmış bir meslek mensubunun 2021 yılı maaşı yaklaşık olarak 8000 Türk Lirasıdır.

*SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı mesleği mensuplarının 2021 yılında alacakları maaşlara dair vermiş olduğumuz tutarlar ortalama ve yaklaşık tutarlardır. Bu noktada bu tutarlarda meslek mensuplarının bireysel olarak değişebilecek olan ek ödenekleri ile kesintileri nazara alınmamıştır.

SGK Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı mesleğine dair sorularınızı sormak ve sınavlarına hazırlık yürüten diğer adaylar ile etkileşim içerisinde bulunmak için FORUM sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yorumlar (0)
17
hafif yağmur