kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

Memur ve Emekli Maaşı Haczedilir Mi? Nasıl Haczedilir?

Memur ve Emekli Maaşı Haczedilir Mi? Nasıl Haczedilir? Memur ve Emekli Maaşı Haczedilir Mi? Memur ve Emeklilerin aldıkları aylıklar Nasıl Haczedilir? Haciz yolları ve şartları nelerdir?

Memur ve Emekli Maaşı Haczedilir Mi? Nasıl Haczedilir?
A+
A-

Türkiye’de binlerce memur ve yine binlerce memur emeklisi bulunur. Bu kişilerin aileleri de hesaba katılırsa memur ve emeklilerle ilgili her konu milyonlarca kişinin hayatını doğrudan etkilemektedir. Özellikle memurların ve emeklilerin aldığı aylıklarla ilgili her konuda büyük ilgi çekmektedir. Memurlar çalıştıkları süre boyunca hizmetlerinin karşılığı olarak aylık almaktadır. Emekliler de yaş, prim gibi şartları karşıladıktan sonra emekli aylığı almaya başlar. Bu konudaki tüm ayrıntılar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun da açıkça belirtilmiştir. Ancak pek bilinmeyen konular da bulunur. Örneğin memur ve emekli maaşlarına haciz yapılıp yapılmayacağı merak edilir. Peki memur ve emekli maaşı haczedilir mi? Nasıl haczedilir?

Memur ve Emekli Maaşı Haczedilir Mi?

Türkiye’deki binlerce memur ve emeklinin her ay düzenli oldukları aylıkları haczedilebilir. Ancak bunun bir şartı vardır. Eğer kamu personelleri ve emekliler borçları nedeniyle sıkıntıya düşer ve borçlarını ödemeyemezlerse haciz işlemi söz konusu olur. Bu kapsamda da bu kişilerin düzenli gelirleri olan aylıklarına haciz işlemi uygulanır.

<div></div>

Memur ve Emekli Maaşı Nasıl Haczedilir?

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu maaşların, aylıkların ne kadarlık bir kısmının haczedilebileceği sorusuna cevap vermiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ise emekli maaşlarının haczi konusunda bilgi vermektedir. Ayrıca 657 sayılı DMK bazı ödemelerin, ücretlerin haczedilemeyeceğini vurgulamaktadır. Bu kapsamda bu kanunlara dikkat edilmesi gerekir.

Çalışanların ve emeklilerin aldığı maaşların haczedilmeleriyle ilgili konular oldukça ilgi çeker. Bu nedenle çalışanların ve emeklilerin aylıklarına haciz işlemlerini iki ayrı başlıkta ve tüm ayrıntılarıyla inceledik. 

<div></div>

Memur Maaşlarının Haczi

Memur borçluysa ve alacaklı borcunu isterse çalışanın aldığı aylığa haciz işlemi yapılabilir. Ancak hacizden önce memurun kurumuna ihbarname gider. Haczin gerçekleştiği belirtilir. Ne kadar haciz uygulanacağı gibi ayrıntılara yer verilir.

Memura ailesi, eşi, çocukları için verilen aile yardımı ödeneği haczedilemez.

İlgili memurun hayatını kaybetmesi durumunda söz konusu kişinin yakınlarına ödenen ölüm yardımı haczedilemez.

Memurun eşi veya çocuğunun hayatını kaybetmesi durumunda memura ödenen ölüm yardımı haczedilemez.

Borçlu memurun hayatını idame ettirebilmesi için gereken ücret düşüldükten sonra haciz işlemi uygulanır. İcra memuru bu işlemlerle ilgilenir.

Borçlu memur istese, kabul etse dahi maaşın tamamı haczedilemez.

Birden fazla haciz işlemi varsa hacizler sıraya konulur. Hepsi aynı anda uygulanmaz.

Haciz sonrası maaştan kesinti başladıktan sonra memurun maaşı değişirse kurum bu durumu icra dairesine bildirir.

<div></div>

Emekli Maaşlarının Haczi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu tarafından belirtilen hükümler doğrultusunda emeklilerin, dul olan kişilerin ve yetimlerin aldığı aylıkların haczi belli şartlara bağlanmıştır. 

Emekli, dul ve yetim aylıkları sosyal güvenlik prim borçları nedeniyle haczedilir.

Emekli, dul ve yetim aylıkları nafaka borçları nedeniyle haczedilir.

Bu iki madde dışında emeklilerin, dulların ve yetimlerin aldığı aylıklara haciz işlemi yalnızca ilgili kişilerin isteği halinde mümkün olur. İcra müdürlükleri de bu doğrultuda talepleri inceler ve reddeder.

SORU GÖRÜŞ VE BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN FORUM.TERCİHİNİYAP.NET

Yazımızı Puanlamak İster misin?
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.