İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına Hangi Kaynaklarla Nasıl Hazırlanılır?

Adalet Bakanlığı tarafından alım süreci yürütülen İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavına hangi kaynaklarla nasıl çalışılır? Nasıl hazırlanmalı? Kaynak önerilerini, sınava dair detayları ve diğer bilgileri çalışmamızda bulabilirsiniz.

MESLEK 28.09.2020, 12:52 16.01.2021, 03:34
İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına Hangi Kaynaklarla Nasıl Hazırlanılır?

Adalet Bakanlığı tarafından alım süreci yürütülen İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı için ÖSYM tarafından düzenlenen yazılı sınava nasıl hazırlık yapılır? İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı yazılı sınavına nasıl hazırlanmalı? İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı konuları nelerdir? Soru dağılımı nasıl? İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavına hazırlıkta hangi kaynaklar kullanılabilir? Başarılı olmak için İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavında kaç puan almak gerekiyor? Detayları ve önerilerimizi çalışmamızda bulabilirsiniz.

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Nedir? İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına Kimler Başvurabilir?

Adalet Bakanlığı'nın icra dairelerinde görevlendirmek üzere istihdamını yaptığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı mesleğine giriş için iki aşamalı olarak düzenlenen alımın ilk kısmı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından yazılı olarak gerçekleştirilmektedir. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olan adaylar içinse Adalet Bakanlığı tarafından sözlü mülakatlar yapılmakta ve bu aşamada da başarılı olanlar için mesleğe giriş imkanı doğmaktadır. İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavına devlet memurluğu genel şartlarını taşıyan ve Bakanlık tarafından belirlenmiş diğer koşulları haiz adaylar başvuruda bulunabilmektedir. İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavına girmek isteyen adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS'nin herhangi bir oturumundan puan sahibi olmaları şart değildir. Adaylar diğer başvuru koşullarını taşıyor olmaları durumunda İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavına başvuruda bulunabilirler. 

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı alımına başvuruda bulunmak isteyen adayların belirli alanlardan mezun durumda bulunmaları gerekmektedir. Bu bağlamda İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı alımlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların üniversitelerin Hukuk öğrenimi sunan fakültelerinden ya da Adalet MYO, Adalet Ön Lisans, Adalet Meslek Eğitimi Ön Lisans bölümlerinin birisinden mezun durumda bulunmaları gerekmektedir. Aksi halde adayların İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı alımlarına başvuruda bulunabilmeleri ve ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılabilmeleri mümkün olmayacaktır.

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Nasıl Oluyor? Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Konuları Nelerdir? Soru Dağılımı Nasıldır?

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavının yazılı kısmı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından çoktan seçmeli soruların adaylara yöneltilmesi biçiminde gerçekleştirilmektedir. Bu çoktan seçmeli sorular mesleğe giriş için Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan ve Hukuk alanı konularını içeren derslerden oluşmaktadır. Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı konuları ve soru dağılımı şu şekildedir;

Genel Kültür - Genel Yetenek Testi (35 soru)

Genel Kültür Testi Soruları

-Türk Kültürü ve Medeniyetleri dersi (5 soru)
-Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi dersi (5 soru)
-Temel Vatandaşlık dersi (5 soru)

Genel Yetenek Testi Soruları

-Türkçe dersi (10 soru)
-Matematik dersi (10 soru)

Alan Bilgisi Testi (45 soru)

-Türk Borçlar Kanunu'nun Genel Hükümleri (206 madde) (8 soru)
-KDV Kanunu, Harçlar Kanunu, Damga V. Kanunu (9 soru)
-İcra - İflas Kanunu, İcra - İflas Kanunu Yönetmeliği, İcra - İflas K. Tatbikatı Hk. Nizamname (12 soru)
-Hukuk Muhakemeleri K., Bölge Adl. ve Adii Yargı İlk Der. Mah. ile Cumh. Başsavcılıkları İd. ve Yazı İşleri Hizm. Yür. Dair Yön. 4. Bölümü, Tebligat K. Uyg. Dair Yön. (8 soru)
-Türk Tic. Kanunu Başlangıç Hükümleri, Tacirlerin düzenlendiği ilk kitabın birinci bölümü, Ticaret Şirketlerinin Gen. Hükümlerini düzenleyen ikinci kitap birinci bölüm, Kıymetli Evr. düzenleyen üçüncü kitap ile Deniz Tic. cebri icraya dair özel hükümleri içeren beşinci kitap sekizinci bölüm (8 soru)

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavında adaylara yöneltilen toplam 80 soru için ÖSYM'nin tanıdığı süre 1 saat 45 dakikadır. Adaylar bu süre içerisinde yanıtladıkları sorulardan %80 alan bilgisi konuları, %20 genel kültür - genel yetenek konuları baz alınmak üzere bir başarı puanı elde edeceklerdir. Adayların elde ettikleri puanın 70 ve üzerinde olması durumunda adaylar başarılı sayılacaklardır. Ancak Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavında 70 puan alarak başarılı olmak adayların Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan sözlü mülakatlara katılabilmeleri için yeterli olmamaktadır. Adayların başarılı adaylar içerisinde puana göre yapılacak olan sıralamada mesleğe alınacak olan aday sayısının iki katı kadar aday arasında yer almaları gerekmektedir ki sözlü mülakatlara katılma hakkı elde edebilsinler. 

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına Hangi Kaynaklarla Nasıl Hazırlanmalı? İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Kaynak ve Çalışma Önerileri

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı yukarıda belirtmiş olduğumuz konulardan çoktan seçmeli usulde gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda adayların Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına hazırlık yaparken test tekniğine uygun biçimde hazırlık yürütmeleri faydalarına olacaktır. 

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına hazırlıkta adayların karşısında iki ana grup yer almaktadır. Bu gruplardan ilki Genel Yetenek - Genel Kültür diğer ise hukuk derslerinden müteşekkil olan alan bilgisidir. Bu nedenle iki kısım için ayrı ayrı önerilerde bulunacağız.

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Genel Kültür ve Genel Yetenek Kısmı için adayların konu çalışmasını Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS oturumlarına uygun kaynaklardan yapmaları yeterli olacaktır. KPSS'ye yönelik video dersler ile yine KPSS'ye yönelik olarak hazırlanmış olan soru bankalarını çözerek hazırlıklarını yürütebilirler. Bu tip sınavlarda genel olarak adayların çoğunluğu alan bilgisi kısmına ağırlık vermekte ve o kısmı çok iyi düzeyde yaparak sınavda başarılı olmayı hedeflemektedir. Bu yöntem mantıklı gibi görünse de adayların Genel Kültür - Genel Yetenek netlerinin çok iyi olmadığı bir senaryoda adayların alan bilgisinden hata yapma payları oldukça azalmaktadır. Bu da adaylar için hem daha stresli bir hazırlık süreci hem de düşük hakimiyetli bir sınav süreci ortaya çıkarmaktadır.

Bu nedenle bizim adaylara önerimiz en az alan bilgisi kısmı kadar Genel Yetenek - Genel Kültür konularına da eğilmeleri ve iyi bir hazırlıkla dengeli bir sınav tablosu ortaya çıkarmalarıdır. Bu yönden video derslerin izlenmesi ve peşinden çözülecek sorular ile adaylar Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavının Genel Kültür - Genel Yetenek kısmının altından kolaylıkla kalkabileceklerdir.

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Alan Bilgisi Kısmı için adayların en öz olarak kullanabilecekleri kaynak elbette kanunlar ve sınav konularında belirtilen ikincil mevzuattır. Doğrudan mevzuat metni hukuk dersleri için incelenebilecek, okunabilecek, sınavlara hazırlık yapılabilecek en özet kaynaktır. Bu yönden bizim Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı hazırlığı yürüten adaylara önerimiz alan bilgisi kısmına hazırlık yaparken doğrudan mevzuattan konu çalışması yapmalarıdır. Yukarıda yer alan sınav konularında yer alan mevzuatın en güncel halini internetten indirerek adaylar kolaylıkla ulaşabilirler. Bu konu çalışmasına alternatif olarak adaylar piyasada Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına yönelik olarak hazırlanmış kaynaklardan da yararlanabilirler ancak adayların bu kaynakları edinirken ve kullanırken güncel olduğundan emin olmaları gerekir. Zira mevzuat değişikliğinin işlenmediği bir kaynaktan yapılacak bir çalışma adayların doğru yanıtlarına ve dahi sınavlarına mâl olabilir. Adaylara önerimiz konu çalışması için kendilerine en uygun çalışma biçimini seçmeleridir. Yazarak, notlar alarak ya da sadece okuyup önemli yerleri çizerek çalışmak gibi seçeneklerden en iyisi şudur demek herkes için ortak bir doğru iddia edilemeyeceğinden yanlış bir öneri olacaktır. Bu yönden adayların kendi zihinlerinin çalışma biçimini iyi tespit edip buna göre bir yöntem belirlemelerini öneriyoruz. Bu konuda yol gösterici olması açısından Hakimlik sınavlarına hazırlık için hazırlamış olduğumu çalışmamızı aşağıda yer alan yönlendirme ile ulaşarak inceleyebilirler;

 

Konu çalışmasının ardından adaylar Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına yönelik olarak hazırlanmış ve sınav konularını içeren soru bankalarından bol soru çözebilirler. Bu soru çözümlerini yapacakları kaynakların açıklamalı yanıtlar içeriyor olması adayların konularını tekrar etmeleri ve eksiklerini gidererek bilgilerini pekiştirmeleri yönünden daha faydalı olacaktır. 

Bizlere sorularınızı sormak ve gelişmelerden anlık olarak haberdar olmak için Instagram ve Twitter hesaplarımız ile Telegram kanalımıza simgelere dokunarak ulaşabilir, takip edebilirsiniz!

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavına hazırlık sürecine dair sorularınızı sormak ve sınava dair bilgiler edinmek için FORUM sayfamızı takip etmeyi Unutmayın!

Yorumlar (0)
7
sisli
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. Altınordu 23 41
4. İstanbulspor 22 40
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 22 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Sevilla 23 48
4. Barcelona 23 47
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19