Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Nasıl Olunur

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından alımı organize edilen Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Nasıl Olunur? MHUY sınavı nasıldır? Mhuy Sınav Konuları nelerdir? MHUY tercihleri nasıl yapılır? Sözlü Mülakat nasıldır? Hepsi ve daha fazlasını yazımızda bulabilirsiniz.

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Nasıl Olunur

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Nedir?

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından istihdam edilen ve bakanlık ile diğer kurumların merkezlerinde kurulması zorunlu bulunan Strateji Geliştirme birimlerinde görev yapan bir meslektir. Çalıştığı birim ve görev tanımının diğer mesleklere kıyasen daha net olması bu mesleğin en önemli artılarından iken diğer taraftan sorunları da bulunmaktadır. Bu sorunların başında, taşra uzman yardımcıları gibi özlük haklarına sahipken, merkez uzmanları gibi sorumluluk ve yükümlülüklerinin bulunması gelmektedir. Bu hususu daha detaylı incelemek ve çözüm yollarını irdelemek için konu ile alakalı yazımızı okuyabilirsiniz. 

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı 3600 Ek Göstergeyi Hak Ediyor!

Kamu kurumlarında görev yapan Kariyer Mesleklerin hangi kriterlere göre Merkez ya da Taşra personeli olarak ayrıldığını, hangi meslek gruplarının hangisine dahil olduğunu merak ediyor musunuz? O vakit, A Grubu Mesleklerde Merkez/Taşra Ayrımı yazımıza göz atmayı Unutmayın!

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur?

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek için adayları toplamda geçmeleri gereken dört aşama beklemektedir. Bu dört aşamayı başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz;

-Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi

-Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Yazılı Kurum Sınavı

-Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Sözlü Mülakatı

-Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Tercih Aşaması

Haydi şimdi bu dört aşamayı tek tek ele alalım.

Kamu Personeli Seçme Sınavı Aşaması

Burada adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen iki sınava girmeleri gerekmektedir. Bu iki sınav zorunluluğunun temelin adayların A Grubu puanlarının hesaplanması için, KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür sınavına da girmeleri zorunluluğunun bulunması yatmaktadır. 

Buna dair detaylar için 2019 KPSS Lisans ve 2019 KPSS Alan Bilgisi yazılarımızı inceleyebilirsiniz. 

Bu şekilde iki sınava girerek KPSS Alan Bilgisi puanlarını alan adaylar, buradan elde ettikleri puanla kurum sınavına girmek için başvuruda bulunacaklardır. Kurum sınavının henüz hangi puan türü ile adayları çağıracağı ise belirsizdir. Çünkü, son olarak eski puan sistemi ile alım yapılmış ve eski KPSS P49 puanı ile gerçekleştirilen alımdan sonra alım yapılmamıştır. Biz bu puan türüne en yakın yeni sistem puan türü olan KPSS P48'in kulanılmasını beklemekteyiz. İlan gelene dek bu konu belirsizliğini korumaya devam edecektir. 

2018 KPSS Sonrası hangi kurumların alım yapacağı ve hangi puan türlerini kullanabileceğine dair yazımızı okumak için Tıklayınız!

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Yazılı Kurum Sınavı

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Kurum Sınavı ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir ve TEST usûlündedir. Sınav Ankara'da yapılmaktadır ve aşağıdaki konulardan müteşekkildir;

Bu dört ana dersten adaylara 15'er çoktan seçmeli soru sorulmaktadır. Bu dört alanın soru sayıları eşit olsa da sınav puanının hesaplanmasındaki etki ve ağırlıkları eşit değildir. İktisat ve Muhasebe'nin hesaplamadaki ağırlığı %20'şer iken, Hukuk ve Maliye derslerinin ağırlığı %30'dur. Yazılı sınavda mesleğe alınacak aday sayısının toplamda 4 katı kadar aday başarılı sayılacak ve Sözlü Mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 

Adayların bu sınava hazırlanırken KPSS kaynaklarını tekrar etmeleri ve bol soru çözerek sınava hazır olmaları gerekmektedir. KPSS kaynakları iyi bir tekrar ile bu sınava hazırlanmak açısından yeterli olacaktır. 

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Sözlü Mülakatı

Mesleğe girişteki üçüncü aşama Sözlü Mülakat aşamasıdır. Bu aşamaya yukarıda da değindiğimiz gibi mesleğe alınacak aday sayısının 4 katı kadar aday katılacaktır. Bu aşama Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Mülakat temelde 2 tane zarf çekilerek yapılmaktadır. Ancak zarf sorularından türeyen başka sorular ile komisyon üyelerinin sormayı uygun gördüğü başka sorular da sorulabilmektedir. Mülakatta Alan bilgisinin yanında adayların genel kültürlerini de ölçen sorular yöneltilebilmektedir. 

Adayların başarılı sayılabilmeleri için bu aşamadan aldıkları puanın en az 70 olması gerekmektedir. 

Tercih Aşaması

Tercih aşamasına yalnızca Sözlü Mülakatta başarılı olmuş adaylar geçebilmektedirler. Bu noktada adayların yazılı sınavları ile sözlü mülakat puanlarının aritmetik ortalaması alınarak bir sıralama yapılmaktadır. Bu sıralamaya göre, önceden duyurulmuş olan kadrolar arasından 15 tercih yapacak olan adaylar, tercih neticesinde yerleşecekleri kurumda göreve başlamaya hak kazanmaktadırlar. 

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Maaşı Ne Kadar?

Tabi mesleğe girmek kadar adayların merak ettiği bir diğer husus da Mesleğin ne kadar maaş kazandırdığıdır. Bu konuya dair detayları Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Maaşı yazımızda bulabilirsiniz. 

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2019, 21:27
YORUM EKLE