Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Nedir Ne İş Yapar? Sınavı ve Maaşı Nasıldır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan Milli Emlak Uzman Yardımcılığı unvanı nedir? Milli Emlak Uzman Yardımcıları ne iş yapar? Sınavı ve maaşı nasıl? Detayları meslek tanıtım yazımızda bulabilirsiniz.

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Nedir Ne İş Yapar? Sınavı ve Maaşı Nasıldır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerinde görev yapan Milli Emlak Uzman Yardımcıları ne iş yaparlar? Milli emlak uzman yardımcısı nasıl olunur? Milli emlak uzman yardımcılığı sınav konuları nelerdir? Milli emlak uzman yardımcılığı sınavına kimler katılabilir? Milli emlak uzman yardımcılarının ve milli emlak uzmanlarının görevleri nelerdir? Milli emlak uzman yardımcılığı ve milli emlak uzmanlığı maaşı ne kadar? Tüm bu sorularınızın yanıtlarını meslek tanıtım yazımızda alabilirsiniz.

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın taşra teşkilatında kurulu bulunan il müdürlüklerinde görevlendirdiği kariyer meslek unvanı olan milli emlak uzman yardımcılığı ve milli emlak uzmanlığı hazinenin mülkiyetinde yer alan taşınmazların ve tapu kaydı olmasa dahi hazinenin tasarruf yetkisi altında bulunan taşınmazların yönetimi ile alakalı iş ve işlemlerin yürütülmesinden ve bu işlemlerin denetiminden sorumludur. 

Milli Emlak Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur? 

Önceden Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan, bugün ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredilen Milli Emlak iş ve işlemlerinin incelenmesi konusunda yetkili Milli emlak uzmanları ve Milli emlak uzman yardımcılarından biri olabilmek için adayların Milli Emlak Uzman Yardımcılığı sınavını başarı ile geçmesi gerekmektedir. 

Milli emlak uzman yardımcılığı sınavına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikli olarak aşağıda yer alan koşulları haiz olmaları istenmektedir;

-Devlet Memurları Kanunu'nda hüküm altına alınmış olan genel memuriyet şartlarını taşıyor olmak,
-Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri'nden, Mühendislik Fakülteleri'nden, Mimarlık Fakülteleri'nden, Fen Edebiyat Fakülteleri'nden, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakülteleri'nden ya da İletişim Fakülteleri'nden mezun olmaları veya Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler ya da İşletme Fakülteleri'nden mezun olmak,
-Alımın ilk aşaması olan Milli emlak uzman yardımcılığı yazılı sınavın yapılacağı senenin ilk günü itibariyle otuz beş yaşlarını doldurmamış olmak,
-Bakanlığın Milli emlak uzman yardımcılığı alımı için belirlemiş olduğu puan türünden/türlerinden geçerliliği süren Kamu Personeli Seçme Sınavı A Grubu oturumlarında yeterli puanı almış olmak.

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek olan Milli emlak uzman yardımcılığı alım süreci iki aşamalı sınav ile gerçekleştirilecektir. Bu aşamalardan ilki Milli emlak uzman yardımcılığı yazılı sınavı ikincisi ise Milli emlak uzman yardımcılığı sözlü mülakatları. 

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına mesleğe alınacağı ilan edilen aday sayısının en fazla 20 katı kadarı katılma hakkı elde edebilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı MEB, ÖSYM ya da başka kuruluşlarla yapacağı protokol hükümlerince ya da kendisi yazılı sınavı gerçekleştirebilecektir. Yazılı sınavda adaylara aşağıda yer alan konulardan sorular yöneltilecektir;

Hukuk Alanı
-Ticaret Hukuku (Başlangıç)
-Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)
-Medeni Hukuk (Miras Hariç)
-Anayasa Hukuku
-Ceza Hukuku
-İdare Hukuku
-İdari Yargı
İktisat Alanı
-Mikro
-Makro
Muhasebe Alanı
-Genel Muhasebe
Maliye Alanı
-Kamu Maliyesi
-Maliye Politikası

Mesleğe Hukuk, İktisat, İşletme, İİBF ve SBF alanından girecek olan adaylar için geçerli olan bu yazılı sınav konularının yanında, diğer alanlar için alım yapılması durumunda adayların alanlarına göre sınav konuları belirlenecek ve bu adaylar için sınav belirlenecek olan kendi alan konularından gerçekleştirilecektir. 

Adayların Milli emlak uzman yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olabilmeleri için sınavdan en az 70 puan almaları şarttır. Adayların sözlü mülakatlara katılma hakkı da elde edebilmeleri için bunun yanında mesleğe alınacak aday sayısının dört katı kadarı arasında yer almaları gerekmektedir. 

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Sözlü Mülakatları

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olan adaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü mülakatlara katılmaya hak kazanırlar. Sözlü sınavda adayların başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Mesleği

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı yazılı ve sözlü sınavlarını başarı ile geride bırakan adaylar mesleğe Milli Emlak Uzman Yardımcısı olarak adım atacaklardır. Bu adaylardan bir devlet kurumunda ilk kez görev yapacak olanlar için bir sene sürecek bir aday memurluk dönemi aynı zamanda sürecektir. Bu bir yılın sonunda bu adaylar aday memurluk sınavına girerek başarılı olmaları durumunda asaleten kadrolarına atanacaklardır. 

Mesleğe yeni adım atan tüm Milli emlak uzman yardımcıları içinse üç yıl sürecek olan bir yetişme dönemi söz konusu olacaktır. Bu dönemde öncelikle temel hazırlayıcı eğitim alacak olan Milli emlak uzman yardımcılarının bu eğitimi 1 ay ilâ 3 ay sürecektir. Bunun yanında dönem dönem başka eğitim ve seminerlere de katılacak olan meslek mensupları yardımcılık dönemleri boyunca Uzman olacakları sürece hazırlanmaktadırlar. 

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Yeterlik Süreci

Milli Emlak Uzman Yardımcısı olarak meslekte üç senesini geçirmiş olan meslek mensupları yeterlik sınavına katılmaya hak kazanmaktadırlar. Milli Emlak Uzman Yardımcılığı yeterlik sınavı yazılı ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşama olarak gerçekleştirilmektedir. Adayların gerek yeterlik sınavının yazılı aşamasını gerekse yeterlik sınavının sözlü aşamasını başarı ile geride bırakabilmeleri için her iki aşamadan da ayrı ayrı asgari 70 puan almaları zorunludur. 

Milli emlak uzman yardımcılarına yeterlik sınavında başarısız olmaları durumunda bir kereye mahsus ek sınav hakkı verilmektedir. Bu haklarında da yeterlik sınavını geçemeyen Milli emlak uzman yardımcıları hakkında başarısızlık hükümleri uygulanacaktır ve Çevre Şehircilik Bakanlığı uhdesinde kendilerine uygun bir memuriyet kadrosunda görevlendirileceklerdir. 

Milli Emlak Uzman Yardımcıları Ne İş Yapar?

Milli Emlak Uzman Yardımcıları Nerede Görev Yapar?

Milli emlak uzman yardımcıları ve milli emlak uzmanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın taşra teşkilatı olan İl müdürlüklerinde görev yapmaktadırlar.

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Özlük Hakları ve Maaşı

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı mesleği, taşra statüsünde yer almaktadır. Bu nedenle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 2200 ek gösterge tablosuna dahildir. 2020 yılında mesleğe yeni başlayan bir Milli emlak uzman yardımcısının yaklaşık maaşı 5050 TL olacaktır. 

Milli Emlak Uzman Yardımcılığı sınavlarına hazırlık sürecindeki adaylarla istişare etmek, mesleğe dair sormak istediğiniz hususları paylaşmak için Tıklayınız!

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2020, 02:28
YORUM EKLE