PTT Uzman Yardımcılığına Hangi KPSS Puan Türüyle Başvuru Yapılacak?

PTT Personel Alımı 2020 KPSS şartı var mı? 2020 PTT Uzman Yardımcılığı alımı KPSS puan şartı nedir?PTT Uzman Yardımcılığı alımı hangi KPSS puan türü ile yapılacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

MESLEK 21.04.2020, 14:55 01.07.2020, 22:21
PTT Uzman Yardımcılığına Hangi KPSS Puan Türüyle Başvuru Yapılacak?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ya da kısaca PTT A.Ş. tarafından alımı gerçekleştirilen personel grubu olan PTT Uzman Yardımcılığı için başvuru şartları nelerdir? PTT Uzman Yardımcılığı başvuru şartları arasında yabancı dil şartı var mı? 2020 PTT Uzman Yardımcılığı alımı hangi KPSS puan türüyle yapılacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

PTT Uzman Yardımcılığı Nedir?

PTT Uzman Yardımcılığı kadrosu PTT'nin çalışma alanına dair hususlarda uzmanlık kazanacak şekilde yetiştirilen ve ağırlıklı olarak mevzuat hususlarında görevlendirilen kariyer meslek grubudur. PTT Uzman Yardımcıları diğer çoğu kamu kurumu uzman yardımcılığı meslek mensuplarından farklı olarak idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmektedirler. 

Nasıl PTT Uzman Yardımcısı Olunur?

PTT Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların PTT tarafından açılacak yarışma sınavına başvuruda bulunabilmeleri için bazı genel ve özel başvuru şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

PTT Uzman Yardımcılığı Alımı Genel Başvuru Şartları

PTT Uzman Yardımcılığı için son yayımlanan yönetmelik ile belirlenmiş olan genel başvuru şartları şu şekildedir;

Adayların 29 Mayıs 2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda yer alan yirmi sekizinci madde hükmü uyarınca, -yurt dışı teşkilatında istihdam edilecek olanlar hariç- Türk Vatandaşı olmaları gerekir,

-Adayların PTT Personel Alımının gerçekleştirileceği yılın birinci günü itibariyle otuz altı yaşlarından gün almamış olmaları gerekmektedir.

-Adayların kamu haklarından yasaklı durumda olmamaları gerekir,

-Adayların 26 Eylül 2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan elli üçüncü madde hükmü uyarınca; Kasıtlı olarak içlenmiş bir suçtan dolayı 6 ay ve daha fazla süreli hapis cezasına veya affedilmiş olsa dahi devlet güvenliğine karşı işlenen suçlardan, Anayasal düzene karşı suçlardan, rüşvet, irtikap, zimmet, dolandırıcılık, hileli iflas, güveni kötüye kullanım, hırsızlık, ihaleye fesat karıştırmak, sahtecilik, suç kaynaklı malvarlığı aklama veya kaçakçılık suçlarının herhangi birinden dolayı mahkûm olmamış olmaları gerekir. 

-Adayların başka kurum ve kuruluşlara karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü olmaması gerekir. 

-Adayların askerlik ile ilişiklerinin bulunmaması gerekir.

Adayların askerlik ile ilişiklerinin bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş olmaları, askerliklerini yapmış olmaları, tecil ettirmiş olmaları veya askerlikten muaf olmaları anlamına gelmektedir. 

-Adayların ülke içerisinde veya ülke dışında devamlı suretle görevlerini yapmalarına engel olabilecek düzeyde bedensel veya zihinsel herhangi bir hastalıklarının bulunmadığına dair resmi sağlık kurulu raporu almaları gerekir.

-Adayların Cinsel saldırı, fuhuş, çocuklara cinsel istismar, zorla fuhuş yaptırma, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, cinsel taciz/saldırı, uyuşturucu madde imali veya ticareti, suç saiki ile örgüt kurmak, tefecilik yapmak suçlarının herhangi birisinden dolayı ceza almamış olmaları gerekir. 

-Herhangi bir kamu kurum ya da kuruluşundan disiplin cezası alarak çıkarılmamış olmaları gerekir.

-Haklarında yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması neticesinde haklarında atanmalarına engel bir sakınca bulunmaması gerekir. 

-Adayların herhangi bir sosyal güvenlik statüsünden emekli olmamış olması gerekir.

-Başvuracakları unvan ve pozisyon için gerçekleştirilecek olan yazılı ve / veya sözlü sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. 

PTT Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların, PTT Personel Alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen diğer tüm adaylar ile birlikte karşılamak durumunda olduğu bu genel başvuru şartlarının yanında, yalnızca PTT Uzman Yardımcılığı için öngörülen bazı şartları da yerine getirmeleri gerekmektedir.

PTT Uzman Yardımcılığı Alımı Özel Başvuru Şartları

PTT Uzman Yardımcılığı alımlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların yukarıda yer alan genel başvuru şartlarını taşıyor olmalarının yanında bazı özel şartları da sağlaması gerekiyor demiştik. Başlıklar halinde bu özel koşullara bakalım şimdi de.

PTT Uzman Yardımcılığı Yabancı Dil Puanı Şartı

PTT Uzman Yardımcılığı'na başvuruda bulunmak isteyen adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM'nin gerçekleştirdiği Yök - Dil sınavından ya da YDS'den en az C seviyesi - 70 puan almış olmaları ya da bunlara denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir dil puanı almış olmaları gerekmektedir. Aksi halde adayların yabancı dil puanları olmaksızın PTT Uzman Yardımcılığı alımlarına başvuruda bulunmaları mümkün olmayacaktır. 

PTT Uzman Yardımcılığı'na Hangi Bölüm Mezunları Başvuruda Bulunabilir?

PTT Uzman Yardımcılığı alımlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların mesleğe başvuru yapabilecekleri dört ana alan bulunmaktadır. Bu alanlar şu şekildedir;

PTT Uzman Yardımcılığı Genel
PTT Hukuk Uzman Yardımcılığı
PTT Uzman Yardımcılığı Mühendislik
PTT Uzman Yardımcılığı Mütercim Tercümanlık

Bu dört alan için PTT'nin belirlemiş olduğu farklı mezuniyet şartları bulunmaktadır. Yazımızın uzamaması ve konusu dışına çıkmaması adına bunları tek tek sıralamayacağız. PTT Uzman Yardımcılığı'na hangi alan için hangi bölüm mezunlarının başvurabileceğine dair detaylı bilgileri aşağıda yönlendirmesine yer verdiğimiz çalışmamızda erişebilirsiniz;

PTT Uzman Yardımcılığı Alımına Hani KPSS Puan Türüyle Başvuru Yapılacak?

2019 yılında gerçekleştirilen yönetmelik değişikliği ile PTT Uzman Yardımcılığı'na başvuruda bulunmak isteyen adayların artık başvurularını KPSS puanlarıyla yapabilecekleri hükmü yönetmelikte yer buldu. Bu bağlamda adaylar 2020 PTT Uzman Yardımcılığı alımına hangi KPSS puanlarıyla başvuruda bulunacakları konusunda merak içerisindeler.

PTT tarafından henüz hangi puan türlerinin kullanılacağı konusunda resmi bir ilan yapılmadı. Ancak eski PTT kariyer meslek alımlarına baktığımızda ve PTT Uzman Yardımcılığı sınav konularını incelediğimizde dengeli bir biçimde KPSS Alan Bilgisi derslerini içeren bir puan türünün belirlenmesi muhtemel görünmektedir. Kamuda yer alan diğer idari hizmet sözleşmesine tabi kariyer mesleklerin alımlarında da yine benzer eğilimin olduğunu görmek mümkündür. 

Bu yönden henüz netleşmemiş olsa da PTT Uzman Yardımcılığı alımlarına başvuruda KPSS A Grubu puan türlerinden KPSS P48 puan türünün kullanılması muhtemel görünmektedir. Bu konunun ilan ya da açıklama ile netleşmesi durumunda yazımızda bu hususta bilgilendirme yapacağız. 

PTT Uzman Yardımcılığı Sınav Konuları Nelerdir? PTT Uzman Yardımcılığı Sınavı Nasıl Yapılıyor?

PTT Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların hangi konulardan nasıl bir sınav ile karşı karşıya olduğuna ve bunun yanında PTT Uzman Yardımcılığı mesleğinde onları nelerin beklediğine dair detaylı bilgilere PTT Uzman Yardımcılığı meslek tanıtım yazımızda aşağıdaki yönlendirme yardımıyla erişebilirsiniz;

PTT Uzman Yardımcılığı sınavına ve mesleğine dair merak ettiklerinizi sormak ve bilgiler paylaşmak için FORUM sayfamızı ziyaret etmeyi Unutmayın!

Yorumlar (0)
18
açık