Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı Nedir? Sınavı ve Maaşı Nasıl?

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı nedir? Nasıl Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcısı olunur? Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı maaşı ne kadar? Sınavı nasıl? Detayları meslek tanıtım çalışmamızda inceleyebilirsiniz.

MESLEK 17.10.2020, 22:40 16.01.2021, 14:33
Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı Nedir? Sınavı ve Maaşı Nasıl?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından denetim ve kontrol görevi ifa etmesi amacıyla istihdam edilen kariyer meslek grubu Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı nedir? Nasıl Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcısı olunur? Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcıları ne iş yapar? Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı sınavı nasıldır? Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı sınav konuları nelerdir? Hangi puan türü ile alım yapar? Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı maaşı ne kadar? Özlük hakları nasıl? Detayları Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı meslek tanıtım çalışmamızda inceleyebilirsiniz. 

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı Mesleği Nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne bağlı Teftiş Kurulu BaşkanlığI'nda görev yapan ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün çalışma alanında yer alan ve Genel Müdürlüğün denetim ve gözetimi altında bulunan yerler ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez / taşra teşkilatında yer alan personelin iş ve işlemlerinin denetim ve kontrolünü sağlayan kariyer meslek grubu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığıdır.

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcısı Olunur? Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Nasıl?

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların öncelikli olarak devlet memurluğu için genel şartları taşıyan kişiler olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı alımı için Kurumun belirlemiş olduğu KPSS puan türlerini KPSS Lisans ve KPSS A Grubu oturumlarından elde etmiş olması gereken adayların askerlik görevleri ile ilişiksiz durumda olmaları ve Kurumun talep ettiği yaş şartını da karşılıyor olmaları gerekmektedir. Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı sınavına başvuru şartını sağlayan adaylardan mesleğe alınacağı ilan edilen aday sayısının altı katı kadarı, Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavına katılma hakkı elde etmektedir. Bu altı kat sayısında aday alım yapılacak gruplara göre ayrı ayrı tespit edilmektedir.

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı alımına başvuruda bulunacak olan adayların iki ayrı alım grubu için farklı okullardan mezun durumda olmaları lazımdır. Bu okulları, alım yapılan grupları ve adayların sahip olmaları gereken KPSS puan türlerini aşağıda yer alan tablomuzda inceleyebilirsiniz;

Alım Yapılan Grup Mezun Olunması Gereken Okullar KPSS Puan Türleri
Hukuk Grubu Hukuk Fak.
İİBF
İktisat Fak.
İşletme Fak.
Siyasal Bilgiler Fak.
KPSS P9
Teknik Grup Jeodezi
Geomatik
Harita 
Jeodezi ve Fotogrametri 
Harita ve Kadastro Mühendislikleri
KPSS P3

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı alımlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların yukarıda yer alan durumlarına göre KPSS P9 puan türünden en az 85 puana, KPSS P3 puan türünden en az 75 puana sahip olmaları gerekmektedir. 

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Nasıl Yapılıyor?

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayları iki aşamalı bir sınav süreci beklemektedir. Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavı ve sözlü mülakatlarından oluşan bu sürecin ilk safhası olan Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavı, yukarıda belirtmiş olduğumuz kadar aday için gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen yazılı sınavda adaylara sorulacak olan sorular yabancı dil konularından ve alan bilgisi konularından yöneltilmektedir. Adaylara Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavında alan bilgisi altında sorulan soruların içeriği adayların başvuruda bulundukları gruba göre farklılaşmaktadır.

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınav Konuları şu şekildedir;

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı Hukuk Grubu Yazılı Sınav Konuları;

HUKUK Alanı Konuları

 • Medeni Hukuk dersinin başlangıç hükümleri, eşya hukuku hükümleri, aile hukuku hükümleri ile kişiler hukuku hükümleri.
 • Anayasa Hukuku dersi
 • Ticaret Hukuku dersinin genel hükümleri ile şirketler hukuku hükümleri
 • Borçlar Hukuku dersinin özel hükümleri ve genel hükümleri
 • Ceza Hukuku dersinin özel hükümleri ve genel hükümleri
 • Ceza, Hukuk ve İdari Yargılama Usul hükümleri
 • İdare Hukuku dersi
 • İcra ve İflas Hukuku dersi
 • Devletler Özel Hukuku dersi

MALİYE Alanı Konuları

 • Kamu Maliyesi konuları

EKONOMİ Alanı Konuları

 • Genel İktisat 
 • Güncel Ekonomik Sorunlar

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı Teknik Grup Yazılı Sınav Konuları;

 • Yüksek Mimarlık konuları
 • Dengeleme konuları
 • Ölçme Bilgisi konuları 
 • Jeodezi konuları
 • Kadastro Bilgisi konuları
 • Fotogrametri konuları

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı Hukuk Grubu ve Teknik Grup Yabancı Dil Yazılı Sınav Konuları;

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavına katılacak olan adaylar tercihen İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birisinden yazılı sınava katılabilirler.

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı Sözlü Mülakatları

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavına katılan adayların yazılı sınavda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları gerekir. Ancak Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavında bu puanı alan adaylar başarılı olsalar da sözlü sınava girebilmeleri için yeterli olmayacaktır. Adayların aynı zamanda yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasında, mesleğe alınacak aday sayısının üç katı kadar yüksek puanlı adaydan birisi olmaları gerekmektedir. 

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı sözlü mülakatlarında adaylara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün çalışma alanlarına, yazılı sınava katıldıkları müfredata ve güncel hususlara dair sorular yöneltilmektedir.

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı Dönemi ve Yeterlik Süreçleri

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı mesleğine Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olarak giren adayların eğer ilk devlet memurluğu görevleri ise bir yıllık aday memurluk süreçleri olacaktır. Bu 1 yıllık süreç sonunda adaylar, aday memurluk sınavına katılırlar ve başarılı olmaları durumunda asaleten memur olarak müfettiş yardımcılığı mesleklerine devam ederler.

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı mesleğine giren adayları toplam üç yıl sürecek olan bir yardımcılık periyodu beklemektedir. Bu yardımcılık döneminin ilk safhasında meslek mensuplarına kurumun yapısı ve mevzuatına dair genel ve hazırlayıcı eğitim verilecektir. Bu birinci dönemin ardından Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı meslek mensupları kıdemli ve deneyimli Tapu ve Kadastro Müfettişlerinin refakatine verilirler. Bu refakat döneminde üstatları ile birlikte denetim ve incelemeler gerçekleştirir teorik olarak öğrendikleri bilgilerin tatbiki üzerinde gelişim gösterirler. 

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı birinci ve ikinci yetişme döneminin ardından meslek mensuplarına tek başlarına denetim ve inceleme yapma yetkisi tanınmaktadır. Bu safhadan sonra Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı meslek mensupları tek başlarına görev yapmaya başlarlar.

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı mesleğinde üç yıl geçiren meslek mensupları üç yılında sonunda Tapu ve Kadastro Müfettişi olarak atanabilmek için yeterlik sınavına tabi tutulmaktadırlar. Meslek mensuplarının katılacakları bu yeterlik sınavı yazılı sınav ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmektedir.

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olmak için Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılarının en az her bir konu grubundan en az 60 puan almaları, genel ortalamada ise en az 70 puan almaları gerekmektedir. Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı yeterlik sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, sözlü mülakatlara katılma hakkı elde ederler. Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı sözlü mülakatlarında da en az 70 puan alarak başarılı olanlar Tapu ve Kadastro Müfettişi olarak atanmaya hak kazanırlar.

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı yeterlik sınavında başarılı olamayan meslek mensuplarına bir sene içerisinde ikinci sınav hakkı tanınmaktadır. Bu sınav sürecinden de başarısız olarak ayrılan meslek mensupları Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı mesleğinden çıkarılarak genel müdürlük içerisinde kendilerine uygun bir memurluk pozisyonunda görevlendirilirler.

Tapu ve Kadastro Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları Ne İş Yaparlar? Görevleri Nelerdir?

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı mesleğine giren ve yetkili müfettiş yardımcısı olarak ya da Tapu ve Kadastro Müfettişi olarak görev yapan meslek mensuplarının en temel görevleri idari teftiştir. Geniş bir merkez ve taşra teşkilat ağına sahip olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün tüm personelinin Tapu ve Kadastro mevzuatına göre yapmış oldukları iş ve işlemleri ve devlet memurları mevzuatına dair uygunluklarını denetler ve incelerler. Bu incelemeleri duruma göre merkezden gerek görüldüğünde ise bizzat yerinde gerçekleştirirler. Bununla birlikte Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı meslek mensuplarının denetim alanında yer alan lisanslı harita kadastro mühendislerinin, harita kadastro bürolarının yapmış oldukları iş ve işlemlerin denetimini, Genel Müdürlük tarafından lisanslandırılan her tür gerçek ve tüzel kişiyi denetleme görevleri vardır. 

Tapu ve Kadastro Müfettişleri ve yetkili müfettiş yardımcıları bu denetimlerinin neticelerini inceleme, ön inceleme, soruşturma vb. adlarla duruma uygun olarak raporlandırırlar ve cezai işlem yapılması icap ediyorsa bu cezaları raporlarının sonuçlarında önererek uygulanmasını sağlarlar.

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı meslek mensupları çeşitli denetim gruplarına ayrılarak her yıl bu gruplar ile birlikte denetim ve inceleme görevlerini sürdürmektedirler.

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı Turne Süresi Ne Kadar?

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı meslek mensuplarının görev yerleri temelde Ankara'da bulunan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'dır. Ancak durumun gereğine göre Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı meslek mensupları turneye de çıkabilirler. Bu turne süreleri azami olarak meslekte müfettiş yardımcısı olarak bulunanlar için altı ay, on beş yıla kadar süre ile meslekte bulunan müfettişler için beş ay, yirmi beş yıla kadar süre ile meslekte bulunan müfettişler için dört ay, daha uzun süre ile müfettişlik görevini yapan meslek mensupları içinse üç aydır.

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı Maaşı Ne Kadar? Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı Özlük Hakları Nasıl?

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı mesleği kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan diğer merkezi denetim meslekleri gibi 3600 ek göstergeye tabidir. Mesleğe yeni girmiş bir Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcısının 2020 yılında alacağı maaş tutarı yaklaşık olarak 6550 Türk Lirasıdır. Meslekte yeterlik süreçlerini tamamlamış ve mesleği Tapu ve Kadastro Müfettişi olarak yürüten birisinin 2020 yılı maaşı ise yaklaşık olarak 7200 Türk Lirasıdır.

**Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı maaş tutarları yaklaşık olarak bildirilmiştir. Bu tutarlarda kişiden kişiye değişebilecek olan kesintiler ve ödemeler dikkate alınmamıştır. 

Bizlere sorularınızı sormak ve gelişmelerden anlık olarak haberdar olmak için Instagram ve Twitter hesaplarımız ile Telegram kanalımıza simgelere dokunarak ulaşabilir, takip edebilirsiniz!

Tapu ve Kadastro Müfettiş Yardımcılığı mesleğine dair sorularınızı sormak ve meslek hakkında daha fazla şey öğrenmek için FORUM sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 

Yorumlar (0)
10
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Eibar 19 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12
Günün Karikatürü Tümü