Demokrasi Nedir? Ne Demek? Neden Önemlidir?

Demokrasi Nedir? Ne Demek? Neden Önemlidir? Demokrasinin Tarihçesi Nedir? Demokrasi İle İlgili Terimler ve Kelimeler Nelerdir? Demokrasinin tarihi ne zamana uzanır?

NEDİR 07.06.2020, 22:31 10.06.2020, 03:32
Demokrasi Nedir? Ne Demek? Neden Önemlidir?

Demokrasi kelimesinin etimolojik kökenine baktığımızda halk egemenliği anlamına gelmektedir. Yani demokrasi kavramının tanımı; halkın iktidar olması yönetme yetkisinin sadece halkta bulunması anlamına gelmektedir. Demokraside kendi için de değişik modellere ayrılmaktadır ama en yaygın olanı temsil yöntemidir; Temsil yöntemi halkın belli bir kişileri seçerek kedine temsilci kıldığı bir yöntemdir ve tüm dünyada kullanılmaktadır. Demokrasi yöntemi gelişen dünya düzeninde vazgeçilmez bir yer edinmiştir şu anki düzenlerin içinde en iyi yöntem demokrasi yöntemidir. Ve şuanda bundan iyi bir yönetim şekli henüz yoktur.

Demokrasi Nedir? Ne Demek?

Demokrasi halkın kendi kendini yönetme şeklidir. Düşüncenin temelinde halkın kendini yönetme yetkisini elinde bulundurması yer alır. Böylece kendisini köle olarak kullanılabilecek kral ve benzeri kişilerin emri altında olmayacağı düşünülür. Demokrasinin tam zıttı ise mutlak monarşidir. Mutlak monarşi: bir kişinin soyunda yönetimin olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemde yöneticiler aynı soydan gelen kişilerdir. Yönetimde liyakat usulü yoktur bu usul olmayınca da yönetimin yıkılmasına neden olur. Bu düşünceye göre dünyayı titreten büyük imparatorlukların neden uzun yıllar boyunca egemenliğini sürdürdürdüğü merak edilir. Osmanlı Devleti, Büyük Britanya, İspanya Krallığı, Arap Devletleri, Asya ve Avrupa Devletleri de liyakat sisteminin çökmesi, keyfi idare anlayışının egemen olması nedeniyle zayıflayıp çökmüştür.

Demokrasinin tarihçesi Antik Yunan’a uzanmaktadır. Ancak o dönemde kölelik anlayışı esas olduğu için de tam bir demokrasiden söz edilemez. Martin Luther sonrasında ise demokrasi anlayışı hızlı bir şekilde kıta Avrupa'sında kendini göstermiştir. Tam olarak ilk dünya savaşı sonrasında hanedanların devri sona ermiş bu devletlerin yerine demokrasiyle yönetilen devletler gelmiştir. 

Demokrasinin Tarihçesi Nedir?

Demokrasi Antik Yunan'a kadar uzanmaktadır. Atina şehir devletinde demokrasinin temelleri atılmıştır. Günümüzdeki yönetim biimi olan demokrasiden tamamen farklıdır.  O günkü toplumda kadınlar yönetimde yoktu. Kölelik hala uygulamadaydı. Bu açıdan demokrasiden söz edilse de uygulamadaki hatalardan söz edilebilir.Ayrıca ayrımcılıktan da söz edilebilir. Kadınlar ve köleler yönetimde söz sahibi olamaz. Kadınların yönetimde modern bir şekilde söz sahibi olmasının ilk örnekleri kadim Türk devletlerine dayanır. Modern dünyada ise ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk kadınlara sosyal, hukuki, ekonomik haklarını vermektedir.

Demokrasi içinde bulundurduğu ana prensiplerden ötürü çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu ilkeler şunlardır; yasalara uyma zorunluluğu: Yani kimsenin bir üstünlüğü olmadığı ve her vatandaşın yasalara uymakla yükümlü olduğudur.

Demokrasi İle İlgili Terimler ve Kelimeler

Eşitlik: Yani kimsenin kimseden bir farkı yoktur. Dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı olmaz.

Aktif katılım:  Demokraside oy kullanacak olan bireylerin hem haklarından ötürü hem de katılmaları zorunludur. Yönetim halkta olduğu için, secim belli aralıklarla halkın temsilcisini seçmesidir.

Çok partili sistem: Çok partili sistemde fikir ayrılıkları olan konularda farklı kişilerin olması demokrasinin ana prensibidir bu sayede halk istediği kişiye özgür bir şekilde yetki verebilecek.

Hesap verilebilirlik: Seçilmiş ve atanmış kişiler halkın seçtiği kişiler olduğundan halka hesap vermek zorundadırlar ve eleştirilere acık olmaları gerekir.

Şeffaflık: En önemli ilkelerden biride şeffaflıktır. Bu sayede halk yöneticilerin nerelere harcama yaptığını bilebilir ve ona göre kararını verebilir. 

Anayasal güvence: Vatandaşın haklarının devlet tarafından güvence altına alınmasıdır.

Güçler ayrılığı: Devletteki yaşama yürütme ve yargı görevlerinin bağımsız kişiler tarafından denetlenmesidir. Demokraside bu en önemli kuraldır.

Laiklik: Laiklik dinsizlik olarak anlaşılmaması gerekmektedir. Laiklik vatandaşlar arasında en ufak bir ayrım gözetmemesi için gereklidir din ve vicdan hürriyeti anlamına gelmektedir devlet farklı dinlere mensup kişilere de eşit mesafede yaklaşmalıdır. Bu gibi ilkeler demokrasinin vazgeçilmez prensipleridir devletin yöneticisi halktır halkın egemenliği de yani demokrasi de halkın elindedir.
 

Yorumlar (0)
15
açık