Ölüm Aylığı’nda Hak Sahipliği

Hak Sahipliği Nedir? Ölüm Aylığı İçin Hak Sahipleri Kimlerdir? 5510 Sayılı Kanun Ölüm Aylığı’nı kimler alabilir?Ölüm Aylığı Şartları Nelerdir? Ölüm Aylığı hakkında her şeyi sizin için inceledik.

A+
A-

 Hak Sahipliği Nedir? Ölüm Aylığı İçin Hak Sahipleri Kimlerdir? 5510 Sayılı Kanun Ölüm Aylığı’nı kimler alabilir?Ölüm Aylığı Şartları Nelerdir? Ölüm Aylığı hakkında her şeyi sizin için inceledik.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 33. Maddesinde düzenlenen Ölüm Aylığı şartları oluştuktan sonra,müteakip maddede Hak Sahipliği ve aylığın Hak Sahiplerine paylaştırılması düzenlenmiştir.

İlgili maddeye göre Hak Sahipleri;

 • Çocuklar

 • Ana – Baba’dır.

Bu Hak Sahiplerinin oranları da yine 5510 Sayılı Kanun’un 34.Maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir;

 • ; %50, başka herhangi bir aylığı olmaması durumunda %75.

 • Kendi çalışmalarından dolayı gelir – aylık almamaları durumunda;

  Erkek çocukların; evli olup olmadıklarına bakılmaksızın 18 Yaş, Lise Öğrenimi görmesi halinde 20 Yaş, Yükseköğrenim görmesi halinde ise 25 Yaş’ını doldurmamış olmaları halinde her bir erkek çocuğa %25 oranında aylık bağlanır.

  -Yaşları ne olursa olsun evli olmayan veya evli olsa dâhi boşanmış olan kız çocuklarının her birine %25 oranında aylık bağlanır.

  -Evli olup olmadığına bakılmaksızın %60 oranında malûl olan çocukların her birine %25 oranında aylık bağlanır.

 • Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması şartıyla her türlü kazançtan elde ettikleri gelirin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklardan hak kazanılan gelirler hariç olmak üzere gelir – aylık bağlanmamış olması şartı ile Ana – Babaya  %25 oranında aylık bağlanır.

  ***Ana – Babanın 65 Yaş üzerinde olması durumunda artan hisse şartı aranmaksızın hisseleri olan %25 oranında aylık bağlanır.

 • Eşin Kısa Vadeli Sigorta Kolları olan; İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortaların tâbi olarak yaptığı çalışmalar nedeniyle Ölüm Aylığı KESİLMEZ.

 • Eşin diğer çalışmaları ise sadece %75 olan hissesinin %50’ye düşmesine sebebiyet vermektedir.

 • Sigortalı tarafından evlat edinilen, tanınan veya nesebi düzeltilen çocuklar da belirlenen oranlarda ölüm aylığında hak sahibidirler.

 • Hak sahiplerine bağlanacak aylıkların toplam tutarı, ölen sigortalının bir aylığını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için hak sahiplerinin sayısı ve hissesine bağlı olarak oranlamalar yapılarak hak pay edilir.

 • İsteğe bağlı sigortalılık ölüm aylığı almaya engel değildir.

 • Reddi miras ölüm aylığı hakkını ortadan kaldırmaz.

 • Malûl çocuğun evlenmesi ölüm aylığı hakkını ortadan kaldırmaz.

 • Ölüm aylığı için hak sahiplerinin hakkın kazanıldığı tarihten itibaren 5 Yıl içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Aksi takdirde hakları zamanaşımına uğrayarak ortadan kalkacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 1 Yorum
 1. Hak Sahibi dedi ki:

  Hocam bu durumda hak sahibi eş en fazla ne kadar alabilir?