SGK Denetmen Yardımcılığı Mülakat Sonuçlarını Yönetmeliğe Rağmen Neden Açıklamıyor?

26 Temmuz 2019 tarihinde sonuçlanan SGK Denetmen Yardımcılığı mülakatları üzerinden 36 gün geçmiş olmasına rağmen sonuçlar halen açıklanmadı. Peki Kurum sonuçları neden açıklamıyor?

ÖZEL HABER 31.08.2019, 15:51 12.05.2021, 01:46
SGK Denetmen Yardımcılığı Mülakat Sonuçlarını Yönetmeliğe Rağmen Neden Açıklamıyor?

24 Mayıs 2019 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu 350 tanesi İİBF/SBF ve Hukuk Fakültesi mezunlarından, 50 tanesi ise İstatistik, Aktüerya, Matematik Bölümleri mezunlarından olmak üzere 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alacağını llan etti. 

2019 SGK Denetmen Yardımcılığı Başvuruları

Adaylar alım için başvurularını elektronik ortamda 10 Haziran ilâ 17 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Yapılan başvuruların neticesinde sözlü mülakata katılmaya hak kazanmış olan toplam 1600 aday 20 Haziran 2019 tarihinde yapılan duyuru ile yayımlandı. 

Yapılan duyuruya göre İİBF/SBF/Hukuk grubundan başvuruda bulunan en yüksek puanlı 1400. adayın puanı 85,33, Matematik/Aktüerya/İstatistik grubundan başvuruda bulunan en yüksek puanlı 200. adayın puanı ise 78,44 olarak gerçekleşti. 

2019 SGK Denetmen Yardımcılığı Mülakatları

Bu safhadan sonra adaylar mülakatlara hazırlanmaya ve mülakat tarihlerini beklemeye koyuldu. Sözlü mülakatlar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından iki binada toplam 3 komisyon tarafından gerçekleştirildi. 

Mülakatlar 8 Temmuz 2019 - 19 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İlave olarak tek bir gün 26 Temmuz 2019 tarihinde bedelli askerlik görevini ifa eden adayların hak kaybına uğramamaları adına sözlü mülakatları gerçekleştirildi ve süreç tamamlandı.

26 Temmuz 2019 tarihinde sözlü mülakatlar tamamlanmış olmasına rağmen adayların beklediği sözlü mülakatların neticeleri hakkında halen bir duyuru yapılmış değil. Bu konuda adayları asıl meraklandıran ve belli oranda hayal kırıklığına uğratan konu ise Başkanlığın bugüne kadar ki alımlarda hiç yapmadığı biçimde ilana koymuş olduğu azami sonuç açıklanma süresi. 

Yönetmelik ve İlanda 30 Gün İçerisinde Açıklanır İbaresi Var!

29 Aralık 2017 tarihinde 9. promosyon Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı alım süreci devam ederken Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinde değişiklikler öngören bir yönetmelik yayımladı. Bu değişikliklerden en önemlisi hiç şüphesiz Denetmen Yardımcılığı alım sürecini belirli süre kısıtları ile düzenleyen hükümler olmuştur. 

O dönemde devam eden mülakat sürecini de kapsayacak biçimde yürürlüğe konan madde ise şu şekilde;

"...Sınavda başarılı olanların listesi duyuruda belirtilen kadro sayısını aşmamak suretiyle sözlü sınav bitim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kurumun internet sitesinde ilan edilir.”

Ancak 9. promosyon sürecine olumlu şekilde etki etmesi beklenen bu hüküm beklenen neticeyi ortaya çıkarmadı ve sözlü mülakat sonuçları bu değişiklikten yaklaşık 4 ay sonra ilan edilebildi. 

10. Promosyon ilanında,daha evvelki ilanlardan farklı olarak yukarıdaki yönetmelik hükmü ilave edildi. Bu da 10. Promosyon sonuçlarını bekleyen 1600 adayın mülakat sonuçlarının gecikmemesi konusunda Kuruma güven duymasını ve beklenti içerisine girmesini sağladı. 

Yönetmelik Hükmüne Rağmen Sonuçlar Açıklanmadı!

Her ne kadar yönetmelikte 30 gün içerisinde açıklanır hükmü yer alıyor olsa da Sosyal Güvenlik Kurumu 36. gününe girdiğimiz süreçte mülakat sonuçlarını halen açıklamamıştır. 

Devlet ciddiyeti içerisinde çıkarılmış herhangi bir yönetmelik hükmüne, aynı devlet ciddiyeti içerisinde riayet edilmemiş olması hiç şüphesiz 1600 adayı, ailelerini ve çevrelerini Kuruma dair güven kaybına itmiştir. Çünkü bir Kanun, Yönetmelik vs. mevzuat hükmü devletin işleyişinin ve vatandaşların hakkının tesisinin güvencesidir. İnsanların, adalet, düzenleme ve idare gibi kabiliyetlerini devlet gibi bir üst yapıya devretmesinin temel gerekçesi, devlet organının ve dolayısıyla bu organın temsilcisi devlet insanlarının buna riayet edeceğine güvenmesidir. 

Son dönemde özellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının gerçekleştirdiği alımların neredeyse tamamında yaşanan gecikmeler, adayların diğer adaylar ile aynı kaderi paylaşacağı korkusuna kapılmasına sebep olmaktadır. Zira 1.5 yıldır açıklanmayan İş Müfettiş Yardımcılığı sözlü mülakatları, 13 aydır açıklanmayan SGK Müfettiş Yardımcılığı sözlü mülakatları, 6 ayı devirmiş olan İstihdam Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatları ürkütücü örnekler olarak adayların karşısında durmaktadır. 

Tüm bunların yanında Kurumun, uygulamayacağı bir yönetmelik hükmünü, insanları umutlandıracak biçimde ilana da koymuş, sonrasında da buna uymamış olmasının adayların vicdanlarını yaraladığı gerçeği ile Kurum karşı karşıyadır. Bu noktada en tez zamanda yapılması gereken şey, yetkililerin adaylardan özür dileyerek bu yarayı kapamaları ve peşi sıra sözlü mülakat neticelerini açıklamalarıdır. 

Başta AÇSH Bakanı Sn. Zehra Zümrüt SELÇUK olmak üzere Bakanlık ve Kurum yetkililerinin en kısa sürede bu nidaya yüreklerini ve kulaklarını açmalarını ve devlet aklı ile vicdanını temsilen gereken hamleleri hayata geçirmelerini umuyoruz. 

Tüm bu süreçlere dair bilgi almak ve paylaşımda bulunmak için FORUM sayfamızı takip etmeyi Unutmayın!

Yorumlar (0)
21
açık