SGK Denetmen Yardımcılığı Yetki ve Yeterlik Sınavı Takvimi Neden Belirsiz?

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı olarak görev yapan adayların yetki ve yeterlik sınavlarına dair takvimin belirsizliği ile uzayan süreçlerin yarattığı mağduriyetlere haberimizde değindik.

ÖZEL HABER 18.08.2019, 03:19 10.01.2021, 13:50
SGK Denetmen Yardımcılığı Yetki ve Yeterlik Sınavı Takvimi Neden Belirsiz?

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde denetim ve kontrol ile görevli olarak istihdam edilmiş olan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları mesleklerini icra ederken, yardımcılıklarının kaldırılmasına kadar bir dizi sınavdan geçmektedir. Bu sınavların ilki adayların tek başlarına denetim yapabilmelerine olanak sağlayan Yetki Sınavı, ikincisi ise unvanlarından yardımcılık ibaresinin kaldırılmasını sağlayan Yeterlik Sınavı'dır. Adayların bu sınavlara katılabilmeleri için bir dizi koşulu sağlıyor olmaları gerekmektedir. Sınavlarda başarılı olmak için de bir takım başarı koşulları bulunan adayları, bu sınavlardan daha çok sınav takvimlerindeki belirsizlikler yormaktadır. Yazımızın ilerleyen bölümünde buna değinmeden evvel kısaca Sosyal Güvenlik Denetmenliği mesleğine ve bahsi geçen sınavlara değinelim.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Nedir?

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun taşra teşkilatında, denetim görevini ifa eden ve asli görevi kayıt dışı istihdam ile mücadele olan meslek grubudur. Meslekte 2011 öncesinde kontrol memuru olarak görev yapan ve kadronun ihdası ile bu mesleğe geçiş yapan eski nesil diyebileceğimiz meslek mensupları ve 2011 yılından itibaren KPSS A Grubu puanları ile açıktan alınmış olan toplam 9 dönem meslek mensubu görev yapmaktadır. Bu meslek mensuplarından eski nesil olanlar ile 1, 2, 3, 4 ve 5. dönemde alınmış olan adaylar bugün itibariyle Sosyal Güvenlik Denetmeni unvanı ile görev yapmaktadırlar. 6, 7 ve 8. dönem adaylar ise yetki sınavını geride bırakmış ve Yetkili Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı olarak görev yapmaktadırlar. 9. dönem alımı ile mesleğe katılmış olanlar ise henüz yetki sınavına girmemiş olduklarından Yetkisiz Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı olarak görevlerini sürdürmektedirler. 

Şu günlerde 10. dönem alım süreci devam etmektedir ve neticelenmesi ile birlikte 350 tanesi İİBF/SBF grubundan 50 tanesi ise İstatistik/Matematik grubundan olmak üzere 400 aday daha mesleğe adım atacaktır. 

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı / Denetmeni Ne İş Yapar?

Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları Kurumun denetim noktasında en kritik alanlarda görev yapmaktadırlar. Özellikle asli görevleri olan kayıt dışı istihdamla mücadele hususunda yaptıkları denetimler ile ülkemizin kayıt dışı istihdam oranını her geçen gün azaltmaları ile devlete ve millete çok ciddi bir hizmet sunmaktadırlar. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinde ve bazı illerde Sosyal Güvenlik Merkezlerinde görev ifa eden Sosyal Güvenlik Denetmenleri'nin gerçekleştirdikleri görevler şunlardır; 

-Kayıt dışı istihdam yerel denetimleri
-Sahte sigortalılık / Sahte işyeri incelemeleri
-İş kazası sigortalılık tespitleri
-Boşandığı halde bir arada yaşayarak Kurumdan gelir / aylık alanların tespiti
-Gelir tespiti
-Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi / Eğitim kurumu denetimleri 
-Oda kayıtları incelemesi ile hizmet tespiti 

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Nasıl Olunur?

Bir adayın Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı olabilmesi için öncelikle üniversitelerin Kurumca ilan edilen bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. Temelde Hukuk/İİBF/SBF ve İstatistik/Matematik/Aktüerya olmak üzere iki gruba ayırabileceğimi alım grupları için ayrı ayrı kadro belirleyen Kurum adaylardan son iki yılda gerçekleştirilmiş Kamu Personeli Seçme Sınavı A Grubu oturumlarından yeterli puanı almış olmalarını istemektedir. Puan koşullarını da sağlayarak listelerde yer almayı başaran adaylar Kurum tarafından gerçekleştirilen sözlü mülakatlara katılmaya hak kazanmaktadır. 

Mesleğe dair daha detaylı bilgiler almak için MESLEK TANITIM yazımıza muhakkak göz atmanızı öneririz;

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı mesleğine giren adayları meslek içerisinde iki sınav daha beklemektedir. Bu sınavlar sırasıyla yetki sınavı ve yeterlik sınavıdır. Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı yetki sınavı adayların mesleğe girmelerinden itibaren bir yıllık süreyi doldurmaları ile gerçekleştirilmektedir. Yeterlik sınavı içinse adayların meslekte fiilen üç yıl çalışmış olmaları gerekmektedir. 

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Yetki Sınavı

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları meslekte fiilen bir yıl çalıştıktan sonra, Kurumca gerçekleştirilen yetki sınavına girmeye hak kazanmaktadırlar. Yetki alabileceklerine dair olumlu refakat notları almış olmaları da yine bu hakkı belirleyen unsurlardandır. Yetki sınavında meslek mensuplarına; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ikincil mevzuatı, Kurum teşkilat mevzuatı, Hukuk ve Muhasebe alanlarından sorular yöneltilmektedir. Sorulan sorular çoktan seçmeli usulde olup yeterlik sınavında da aynı konulardan sorular yöneltilmektedir. 

Adayların yetki sınavında başarılı olabilmeleri için 60 puan almaları şarttır. Aksi halde yetki alamadıkları için tek başlarına denetim yapma imkanına sahip olamazlar. 

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Yeterlik Sınavı

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı olarak meslekte fiilen üç yılını doldurmuş olan meslek mensupları, yeterlik sınavına katılmaya hak kazanmaktadırlar. 

Yeterlik sınavı yetki sınavından farklı olarak iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Bu aşamalardan ilki yazılı sınav, ikincisi ise sözlü mülakattır. Yazılı sınavda adaylara yetki sınavı ile aynı konulardan sorular yöneltilmektedir. Bugüne dek test ve klasik usuldeki sorular karışık olarak adaylara yöneltilmekteydi. Ancak 2019 yılında gerçekleştirilmesi beklenen sınavda sınavın tamamen çoktan seçmeli usule dönme ihtimali konuşulmaktadır. Adayların yazılı sınavda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır. Aksi halde adaylar sözlü mülakata katılamazlar. 

Sözlü mülakat da yine Kurumca gerçekleştirilmekte ve adayların nihai yeterlik puanları, refakat notları, yetki sınavı puanları, yeterlik sınavı yazılı puanı ve yeterlik sınavı sözlü mülakatı puanı baz alınarak hesaplanmaktadır. Yeterlik sınavı neticesinde ilan edilen iller arasında tercihte bulunan denetmen yardımcıları, denetmen olarak tercih neticesinde görev yapmaya hak kazandıkları ile atanırlar.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Yetki ve Yeterlik Sınav Takvimi Belirsizliği Meslek Mensuplarını Mağdur Ediyor!

Meslek mensuplarının bir çok sorunu var. Ancak bu sorunlardan en ciddi şekilde öne çıkanlarından bir tanesi, meslek içerisinde katılınacak sınavların bir takviminin olmayışıdır. Normal şartlarda meslekte 1 yıl doldurulunca yetki sınavı, 3 yıl doldurulunca yeterlik sınavı yapılmaktadır. Ancak Kurum bu süreler belli olmasına rağmen sınav tarihine dair bir takvim sunmamakta, sunamamaktadır. Çoğu Kurumda meslek mensuplarının yeterlik süreçleri çok önceden belirlenip meslek mensuplarına duyurulmakta, meslek mensuplarına sınavlarına çalışacakları makul süre tanınmaktadır. 

Örneğin, Hazine ve Maliye Bakanlığı bağlı kuruluşu Gelir İdaresi Başkanlığı'nın uhdesinde görev yapan Gelir Uzman Yardımcılarının Gelir Uzmanlığına geçişi için yapılacak yeterlik sınavı tarihi; 5 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilmiş, sınav ise 20 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 3.5 aylık bir hazırlık imkanı sunulan adaylar, belirsizlik içerisinde sürüklenmeyerek rahat rahat sınavlarına çalışabilmişlerdir. Yine Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının yeterlik sınav tarihi 3 ay evvelden ilan edilmiş, aynı kolaylık bu meslek mensuplarına da sağlanmıştır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda Neden Belirlilik Yok?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda görev yapan 6. dönem Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları Nisan 2016 döneminde mesleğe başladı. Yedek adayların da atanmaları ile birlikte süreç Temmuz 2016 dolaylarında tamamlandı. İstisnai durumları olan meslek mensupları dışında, neredeyse tüm dönem meslek mensuplarının 3 yılı doldurmuş olmasına rağmen Kurum; ne bir eğitim takvimi sundu ne de sınavın ne zaman olacağına dair bir tarih ilan etti. 

Bu belirsizlik içerisinde, yoğun bir şekilde mesleğini de icra eden Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları sınava hazırlanmak mücadelesi vermekteler. Önceden duyuru yapmayan Kurum genel olarak aniden ilanı verip, yaklaşık 30 gün sonra sınavı gerçekleştiriyor. Bu durum Sosyal Güvenlik mevzuatı gibi ağır bir mevzuata hazır olmak zorunda olan adayların stresini bir kat daha artırıyor ve sınava yeteri kadar hazırlık yapmalarına engel oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili birimlerinin, diğer kurumlarda olduğu gibi en az 3 ay öncesinden adaylara bir takvim sunması, hem daha verimli bir yeterlik süreci geçirilmesi adına hem de meslek mensuplarının, meslekleri gereği yürüttükleri işleri de belli bir düzene koyması bağlamında faydalı ve anlamlı olacaktır. 

Geciktirilen Yeterlik İlanı Farklı Mağduriyetler Ortaya Çıkarıyor

Meslekte üç yılını doldurmuş olan Denetmen Yardımcıları, yeterliği başarı ile geride bırakıp Denetmen olarak atandıkları takdirde ciddi bir maaş artışı yaşamaktadırlar. Kurumun ilan ve sınavı geciktirmesi meslek mensuplarının her ay için aradaki maaş farkını yitirmelerine yol açmaktadır. Diğer yandan bekar olan meslek mensuplarının evlilik planları, evli olan meslek mensuplarının belki ailelerini genişletme planları, kendisini geliştirmek isteyen meslek mensuplarının, yüksek lisans, doktora gibi planları muhtemel il değişikliği sebebiyle askıda beklemek durumunda kalmaktadır. Sınav takviminin belirsiz olması da bu konuda çekinceler doğurmakta ve bir çok konuda meslek mensupları zaman kaybetmektedir.

Gerek Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği'nin mesleği ve meslek mensuplarını temsil eden bir sivil toplum kuruluşu olma bilinciyle bu konuya eğilmesini ve takvimin oluşturulması konusunda aktif rol almasını, gerekse Kurum Başkanlığı'nın bu hassasiyete önem vererek bir an evvel bu konuda somut ve müspet adımları atmasını umuyor, sınavlara katılacak olan tüm meslek mensuplarına TercihiniYap.net olarak başarılar diliyoruz. 

Konu hakkında fikirlerinizi sunmak, bilgi paylaşmak ve istişare etmek için FORUM sayfamızı ziyaret etmeyi Unutmayın!

Yorumlar (0)
5
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20