Vergi Müfettiş Yardımcılığı Çıkmış Sınav Soruları

19 - 20 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Vergi Müfettiş Yardımcılığı alımının önceki sınavlarında neler soruldu? Çıkmış soruları haberimizde bulabilir, bir adım önde çalışmalara başlayabilirsiniz!

ÖZEL HABER 07.06.2018, 12:55 27.10.2020, 18:58
Vergi Müfettiş Yardımcılığı Çıkmış Sınav Soruları

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve Vergi Denetim Kurulu bünyesinde görevlendirilmek üzere Vergi Müfettiş Yardımcılarının seçilmesini sağlayan Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavı nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen klasik yazılı sınavda adaylara neler sorulmaktadır? Vergi Müfettiş Yardımcılığı çıkmış sınav soruları nelerdir? Detaylara çalışmamızda erişebilirsiniz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı Nedir? Sınav Konuları Nelerdir?

Vergi Denetim Kurulu bünyesinde görev yapmak üzere istihdam edilen Vergi Müfettiş Yardımcılarının istihdamı için Kurul tarafından düzenlenen alımlar iki aşamadan oluşmaktadır. Bu iki aşamadan ilk Kurulun kendi düzenlediği klasik usuldeki Vergi Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavıdır. Bu sınavda adaylara klasik usulde çeşitli konulardan sorular yöneltilmektedir. Adayların kendilerine sorulan, tartışma, açıklama, tanımlama biçimindeki sorulara doğru ve tam cümlelerle yanıt vermelerini gerektiren Vergi Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavı aşağıda yer alan konulardan meydana gelmektedir;

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına Başvuru Taban Puanları Kaç Oluyor? Kaç Dönem Vergi Müfettiş Yardımcısı Alımı Yapıldı?

Vergi Müfettiş Yardımcılığı mesleğine giriş için 2011 yılında bugüne dek toplam 10 dönem alım gerçekleştirilmiştir. Bu 10 dönem alımın, alım sayılarına, taban puan bilgilerine ve diğer detaylarına aşağıda yönlendirmesine yer vermiş olduğumuz çalışmamızda ulaşabilirsiniz;

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı Çıkmış Soruları Nelerdir?

Bugüne dek gerçekleştirilmiş olan Vergi Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavlarında adaylara yöneltilen klasik usuldeki soruları çalışmamızda sizler için derledik. Sorulara sınav sınav ayrılmış biçimde aşağıda erişebilirsiniz.

Aralık 2014 Vergi Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı Soruları (8.Dönem)

HUKUK
1- Tanımlar

a-Devre Mülk hakkı
b- Zincirleme Suç
c- Toplu Suç
d- Meşru müdafaa ve zorunluluk hali
e- Kayıtlı Sermaye Sistemi
2- Anayasa mahkemesine bireysel başvuruyu anlatınız.
3-Kamu denetçiliği kurumunu anlatınız.
4-Taşınmazın tescilsiz kazanılma yollarından 5 tanesini sayınız ve zamanaşımı ile kazanmayı açıklayınız.
5- Aşırı yararlanmayı açıklayınız.

İKTİSAT;

1- Tanımlar 
a)Rybczynski teoremi
b)Dis ticaret haddi
c) Orta Gelir Tuzağı
d)Know-How

2-Dogrudan yabanci yatirimi aciklayiniz ve yabanci yatirimlari ulkeye cekmek icin uygulanabilecek 3 politikayi yaziniz ve bunlarin risklerini tartisiniz.

3-Bir hikaye vermis multeciler bir ulkeye goc ediyor vesaire..Bunun mal ve emek piyasalarindaki etkisini tartisiniz.

4-İmkansız üçlüyü açıklayınız.

5- Monopol Piyasası'nda fiyat farklılaştırması çeşit ve koşulları nelerdir?

MALİYE

1- Tanımlar

a)Peceleme
b) olivera tanzi
c) Yedek Ödenek
d) Vergi İstisnası / Vergi Muafiyeti
e) Anayasal İktisat

2- Olağanüstü borç yönetimini ve çeşitlerini açıklayınız. 

3-Ibni haldun'un bir kaç cümlesini verilmiş ve burada vergileme ilkelerinin hangileri geçiyor sayınız ve açıklayınız denmiş.

4-Bütçe dengesi ve faiz dışı bütçe dengesini açıklayınız. .Sorunun 2. bölümünde ise bir grafik verilmiş ve grafikten 2009-2013 arası yılların faiz dışı fazlası sorulmuş , buna dayanarak sürdürülebilir borçlanmayı tartışınız. 

5-Vergi affını açıklayınız .Kısa ve uzun vadedeki olumlu ve olumsuz etkilerini tartışınız..

MUHASEBE

1-Tanımlar

Hazırlık Geliştirme Giderleri
Karşılık
Gaap
Özel Fonlar Hesabı
Sabit Maliyet Sistemi

2- Faaliyet ve Likidite Oranları verilerek şirket analizi istenmektedir.

3- Monografi sorusu.

Aralık 2015 Vergi Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı Soruları (9.Dönem)

HUKUK

Soru-1 Aşağıdakileri  kavramları açıklayınız
-Haksız rekabet 
-olası kast
-borçlunun temerrüdü
-taşınmaz yükü
-konşimento

Soru-2 normlar hiyararşisini ve normlar çatışmasını anayasadan örneklerle açıklayınız

Soru-3 zorunluk hali ile meşru müdafaayı açıklayınız. Aralarındaki farkı yazınız.

Soru-4 hizmet yerinden yönetim kuruluş türlerini sıralayınız. Spk hangisine dahildir. Dahil olduğu sınıfın özellikleri nelerdir.

Soru-5 sermaye şirketleri sıralayınız. Temsil kapsamı ve sınırlarını açıklayınız.

Soru-6 Taşınırların aslen kazanma türlerini yaz kısaca açıklayınız.

MUHASEBE

1. Kavram sorusu

a) ufrs
b)mizan
c)menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı
d) aralıklı envanter yöntemi bi kavram daha var hatırlayamadim 

2) monografi malum 

3) bir tablo verilmiş üretim maliyeti, üretilen malum maliyeti, olağan kar, dönem net karı soruluyordu 

Monografi 60 diger sorular 20 puan.

İKTİSAT

1.Soru
-yumuşak para
-Senyoraj
-lokomotif teorisi
-reel faiz haddi
-Ocham usturası

Soru-2
A- Toplam harcamalar yöntemiyle gsyh nasıl hesaplanır
B-Toplam harcamalar yöntemi ile nihai satışlar arasındaki ilişk

Soru-3
A- cari ödemeler dengesi kalemleri nelerdir?
B- Cari ödemeler dengesi açığı durumunda uygulabilir politikalar nelerdir

Soru-4 
Birinci derece fiyat farklılaştırması kavramını grafik çizerek açıkla
İkinci derece fiyatlaştırması kavramını grafik çizerek açıkla

Soru-5
IS-LM Genişletici maliye sorusu
A- Para talebi faize duyarsızken
B- Para talebi faize kısmi duyarlı(ek olarak genişletici para politikası uygulanıyor)
Dışlama kavramını gözönünde bulundurarak politika sonuçlarını açıklayınız

MALİY

1-) Tanımlar.
Dışlama.
Gecikme Zammı
Ters Tanzi Etkisi
Vergi muafiyeti
Mali disiplin

2-) Kamu harcamalarının gelir dağılımı ve istihdam üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir.

3-) Dolaylı vergilerin gelir dağılımı ve istihdam üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini açıklayınız. Bunları dolaysız vergilerin etkileri ile mukayese ediniz.

4-) İç borçlanmanın büyüme üzerindeki muhtemel olumlu ve olumsuz etkilerini açıklayınız.

5-) 5018 sayılı kanun uyarınca, harcamaları denetim yollarını açıklayınız. (harcama öncesi ve sonrası dahil) 

Haziran 2017 Vergi Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı Soruları (10. Dönem)

HUKUK

Ödemezlik defi,
teselsul karinesi,
elbirligi halinde mulkiyet,
konsimento,
fikri ictimai

Kamu tuzel kisiligi nedir ozel hukuk tuzel kisiligi farklılığı

Normlar hiyerarsisi ve normlar çatışmasını anayasal olarak degerlendir

Zamanaşımı alacaklar üzerine,durma ve kesilme halleri

Tacir gercek ve tüzel olarak nedir.tacirin hukuki sonuçları

MALİYE

Varlık fonu
Tarımsal destekleme programları
Işsizlik sigortası
Piqou vergisi

Dış borçlanma nedir,Neden başvurulur?

Kamu giderlerinin reel artış nedenleri nelerdir,Kamu gelirleri nelerdir kısaca açıklayınız

Modern vergileme ilkeleri nelerdir?
Kurumlar vergisi %20 den %15 e düşürülür,lüks mallardan alınan kdv de %30 dan %35 e yükselmesinin mali ve ekonomik etkileri nelerdir?

MUHASEBE

Soru 1: Asagidaki kavramlari tanimlayiniz
-Donemsellik
-Direkt ilk madde ve malzeme /endirekt madde ve malzeme
-Harcama maliyet gider
-Sermaye yedekleri
-Stok bagimlilik orani

Soru 2: 5 ortakli vyz isletmesi 5.000.000 sermayeli as kurmus
Kurulusta gider yapilmis bunu ortaklardan b odemis ve tahhut ettigi sermayeden dusulecektir yaziyodu
Ortaklarin taahhutu yerine getirdiği kalemleri yazmış kuruluş kayıtlarını istiyordu Soru da monografi 10 madde donem içi işlem vardı;
Mal satışı
Mal alışı
Kdv tahakkuku
Borç senedini ödeyemediğinden daha fazla tutarlı bir senetle değiştirme
Borç senedini iskonto ettirmiş banka hem komisyon gideri almış hem de faiz (finansman ) gideri ödenmiş.
işçisi için gider ödemesi yapmış ve × tutarında vergi stopajı kesilmiş bunun kaydı isteniyor.
Sürekli envanter kdv %10
-5 maddelik donem sonu islemi vardi
-Alacak ve borc senetleri icin reeskont
-Ticari mal da sayim tesellum fazlasi
-Gelir tablosu 

İKTİSAT
Soru1) 
a. Para çarpanı
b. Lorenz Eğrisi
c. Reel döviz kuru
d. Tek para kanunu
e. Orta Gelir Tuzağı

Soru2) Piyasa başarısızlığı nedir.nedenleri ve çözüm yolları nelerdir?

Soru3) GSYİHnedir? hesaplama yöntemleri nelerdir?

Soru4) Dış ticaret politikasi amaçları

Soru5) Monetaristlere ve Keynesyenlere göre para talebi teorilerini karşılaştırın ve açıklayınız.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı Nasıl Kazanılır? Başarı Koşulları Nelerdir?

Vergi Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavına katılan adayların yazılı sınavda başarılı olabilmeleri için sınava katıldıkları dört ana dersin her birisinden en az 50 puana sahip olmaları, bununla birlikte adayların bu dört dersten almış oldukları puanların aritmetik ortalamasının en az 65 puan olması gerekmektedir. Adayların aksi halde başarılı olarak sözlü mülakatlara katılmaları ve bunun öncesinde gerçekleştirilecek olan ön görüşmelere katılmaları mümkün değildir. Ayrıca adayların bu başarı puanlarını elde etmeleri de tek başına mülakatlara katılım hakkı elde edebilmeleri adına yeterli olmamaktadır. Adayların başarılı olmalarının yanında mesleğe alınacağı ilan edilmiş olan aday sayısının iki katı kadar başarı elde etmiş durumda olan aday arasında yer almaları gerekmektedir. Adayların bu iki şartı birlikte karşılıyor olmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar Vergi Müfettiş Yardımcılığı sözlü mülakatlarına ve ön görüşmelerine katılma hakkı elde edemezler.

Yorumlar (3)
GrupBaşkanı 2 yıl önce
Hepsini bir arada görmek çok iyi oldu hocam elinize sağlık. 2018 puanlarıyla alım yapılır mı duyum var mı?
vmyvmy 2 yıl önce
@Oguz Y Hocam tüm alanları çözmek gerekiyor seçimlik alan söz konusu değil
Oğuz Y 2 yıl önce
Merhaba bir şey sormak istiyorum. Bu sınava girecek olan bir işletme mezunu, yukarıdaki soruların her birini çözmek zorunda mı Yani hem iktisat hem maliye hem hukuk hem muhasebe sorularını çözmemiz mi gerekiyor yoksa sadece kendi bölümümüzle alakalı soruları mı çözüyoruz?
7
sisli
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. Altınordu 23 41
4. İstanbulspor 22 40
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 22 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Sevilla 23 48
4. Barcelona 23 47
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19