kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

Posta İle Yurtdışından Hangi Eşyalar Getirilebilir, Hangileri Yasaktır?

Günümüzde yurtdışından alış veriş yapmak moda haline geldi. Çin Halk Cumhuriyetinin piyasada alınıp satılan bir çok üründe dünya piyasasını ele geçirmesiyle birlikte ülkemizdeki yurtdışı alışları arttı. Peki ülkemizde posta muafiyeti kapsamında hangi eşyalar yurtdışından satın alınabiliyor? Posta muafiyeti kaç euro ile sınırlıdır? Drone posta ile getirilebilir mi? Hangi eşyaları posta ile getirmek yasaktır? Yazımız devamında görebilirsiniz.

Posta İle Yurtdışından Hangi Eşyalar Getirilebilir, Hangileri Yasaktır?
A+
A-

Yurtdışından satın alınarak, posta yolu ile getirilen bir eşyanın kişisel kullanıma mahsus nitelikte olması, ticari bir amaç gütmeyecek ağırlıkta ve sayıda olması ve belirli bir fiyat sınırına uygun olarak getirilmesi durumunda posta muafiyeti uygulanır. 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167. maddesi, 2009/15481 Bakanlar Kurulu Kararı eki ve 24.03.2014 tarihli ve 2014/7 sayılı Genelge ile posta ve hızlı kargo muafiyetinin kapsamı düzenlenmiştir. Yasal dayanakları bu şekilde belirlenen posta muafiyeti kapsamı eşyalar için bazı sınırlamalar mevcutken, bazı eşyaların yurtdışından posta muafiyeti kapsamında getirilmesi kesinlikle yasaktır. 

Posta Muafiyeti İle Eşya Getirilebilmesi İçin

Posta yolu ile yurtdışından eşya getirmek için dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar şunlardır:

 • Eşyanın kişisel kullanıma mahsus olarak getirilmesi gerekir.
 • Eşyanın ticari mahiyet arz edecek kadar fazla olmaması gerekir. Burada yutdışından getirilecek eşya hem kilo olarak hem de adet olarak bir kişinin şahsi kullanabileceğinden fazla olmaması gerekir. Örneğin, Araba farı geliyorsa en fazla 4 adet, bisiklet tekeri geliyorsa en fazla 2 adet, bir makine parçası geliyorsa en fazla 1 adet gibi.  
 • Getirilen eşyalar için posta muafiyeti uygulanabilmesinin üst sınırı 30 euro’dur. Yakın zamanda bu sınırın 22 Euro’ya düşürüleceğini Sayın Tüfenkçi açıklamıştır. Yurtdışından posta yoluyla getirilen eşyanın 1.500 Euro’ya kadar olması durumunda Gümrük Muayene memurlarınca tek ve maktu vergi hesaplanarak, vergilerin ödenmesi durumunda eşya alınabilmektedir.
 • Getirilen eşyanın 30 kg üzerinde olmaması gerekir. Diplomatik eşyalar ve yolcu beraberi getirilemeyen eşyalar için bu sınır uygulanmaz.
 • Yurtdışından posta muafiyeti ile getirilmesi yasak eşyaların alınması mümkün değildir.

Vergileri Ödenmek Suretiyle Yurtdışından Posta İle Getirebilecek Eşya

Ticari mahiyet arz etmeyen, kişisel kullanıma mahsus, 30 kg sınırını aşmayan eşyaların posta yoluyla getirilerek alınabilmesi için Gümrük Muayene Memurunca hesaplanan tek ve maktu verginin ödenmesi gerekmektedir. Burada getirilen eşya veya eşyaların 30 Euro ile 1.500 Euro arasında olması gerekmektedir. Bu oranlar aşağıdaki şekilde uygulanmaktadır:

 • AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18 
 • Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20 (Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Irak, Türkmenistan, Arabistan gibi.)

Burada hesaplama yapılırken kişinin o eşya için yurtdışında ödemiş olduğu rakam dikkate alınır. Bunun için ödeme belgesi, banka dekontu dikkate alınır. Asılsız beyanla kıymeti düşük gösterilmeye çalışılan eşyalar için Gümrük Muayene memurlarınca piyasa araştırması yapılır ve piyasa araştırması sonucu belirlenen tutar üzerinden vergiler hesaplanır. 

Posta Yoluyla Getirilmesi Yasak Eşyalar

Posta muafiyeti ile getirilmesi yasak olan eşyaların serbest dolaşıma sokulması kesinlikle yasaktır. Bu eşyaları muafiyet kapsamına dahil ederek yurda sokan memurlarda, eşyayı getirten kişi kadar sorumludur. Bu kişiler hakkında adli ve idari ceza hükümleri saklıdır.

 • Posta yolu ile muaf olarak veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesi mümkün değildir. Telefon getirilmiş olsa dahi sahibine teslim edilmemektedir.
 • Kozmetik ürünlerinin posta yolu ile getirilmesi mümkün değildir.
 • Sporcu gıdalarının posta yolu ile getirilmesi mümkün değildir. Resmi bir hastane raporu veya doktor reçetesinin gümrük idaresine sunulması halinde sporcu gıdaları verilir.
 • Tütün ve alkol ürünlerinin posta yoluyla getirilmesi mümkün değildir.
 • Reçetesi olmaksızın tedavi amacıyla posta ile getirilen ilaçların getirilmesi durumunda, bu ilaçlar sahibine teslim edilmemektedir.
 • Silah, silah aksam ve parçaları, bomba, bomba yapımında kullanılan aksam ve parçalar, diğer parlayıcı, patlayıcı, kesici, delici alet ve edevatların posta yolu ile getirilmesi mümkün değildir.
 • Bulaşıcı bir hastalığı olabilecek durumda olan canlı hayvanların, bitkilerin, çeşitli bakteri ve organizmaların posta yolu ile getirilmesi veya yurda sokulması mümkün değildir. Evcil hayvanlar ibaresi “kedi, köpek ve kuş” ile sınırlı tutulmaktadır. Veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla posta  yoluyla evcil hayvanlar alınabilir.
 • İthalatı yasak eşyaların posta muafiyeti ile getirilmesi de mümkün değildir.

Drone Posta İle Getirilebilir Mi

Ağırlığı 500 gr’dan fazla ve 25 kg’dan az olan drone’lar için ithalata uygunluk belgesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınır. İthalata uygunluk belgesi ile ödeme belgesini alarak gümrük idaresine başvuranlar, muayene memurlarınca hesaplanan tek ve maktu vergiyi ödemek suretiyle posta yoluyla gelen drone’u alabilir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yazılacak dilekçe aşağıdaki şekilde olmalıdır:

3818 1 bde0fe3f5552befb8b3aaf4704693dea

1500 Euro Üzerindeki Eşya Postaİle Getirilirse Nasıl Bir İşlem Uygulanır?

Yurtdışından posta yolu ile getirilen eşyanın 1500 Euro üzerinde olması veya ticari mahiyet arz etmesi durumunda kişinin bu eşyayı alabilmesi için eşyanın tarifesine göre belirlenen ithalat vergilerinin tamamının ödenmesi gerekmektedir. Bir ithalat eşyasına ait İthalat Vergileri : Gümrük Vergisi, İlave Gümrük Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi vb. Burada bu eşyayı getiren kişiden normal ithalat işlemi yapıyormuş gibi ithalat için gerekli gözetim, denetim, uygunluk ve vergi tahakkuk işlemlerinin tamamı uygulanır.

Yazımızı Puanlamak İster misin?
Yorumlar

 1. Seren kirkayak dedi ki:

  Merhaba, erkek arkadaşım yurtdisindan, amerikadan e sigara likiti göndermek istiyor bana ama bu yasak mıdır? Likitin içinde nikotin var. Bunu kargolarken bir sorun yaşar mi?