2020 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Ne Kadar? Nasıl Hesaplanır?

Asgari ücretin işverene maliyeti ne demektir? İşverene maliyet nasıl hesaplanır? 2020 Asgari Ücretinin işverene maliyeti ne kadar? Detaylar haberimizde.

SGK 27.12.2019, 12:58 07.04.2021, 23:50
2020 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Ne Kadar? Nasıl Hesaplanır?

Asgari ücret, ücreti alacak olan milyonlarca çalışanı ilgilendirdiği kadar bu ücreti ödeyecek olan işverenleri de ilgilendirmektedir. İşverenin işçiye ödediği asgari ücretin yanında Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödemesi gereken sosyal sigorta primleri de bulunmaktadır. Bu bağlamda ücretin artışı ile beraber aslında işverenin ödemesi gereken primler de tutar olarak artış yaşamaktadır. Asgari ücret nedir? İşverene maliyeti nasıl hesaplanır? 2020 Asgari Ücretinin işverene maliyeti ne kadar oldu? Bu bilgileri haberimizde inceleyebilirsiniz. 

Asgari Ücret Nedir?

Ücret, bildiğiniz gibi emeğini arz eden çalışanların, bu emeklerinin karşılığı olarak ödenen nakdi değerdir. Asgari ücret ise çalışanlara verilebilecek en düşük ücreti ifade etmektedir. Yani işverenler, devlet - çalışan temsilcileri - işveren temsilcileri üçlü yapısının oluşturduğu asgari ücret tespit komisyonunca belirlenmiş olan tutardan daha düşük bir ücret ödemesi yapamamaktadırlar. Bu anlamda asgari ücret çalışanların emeklerinin karşılığını almalarını temin eden, komisyonca belirlenmiş bu ücretten daha düşük ücret verilememesi ile bir taban düzeyi belirleyen ücrettir. 

Asgari Ücret Düzeyi Yükseltilebilir mi?

Asgari ücret düzeyi yukarıda da izah ettiğimiz gibi verilebilecek en düşük ücreti ifade etmektedir. Bu yüzden resmi olarak belirlenmiş asgari ücret düzeyinden daha düşük bir ücret belirlemesi yapılması olanaksızdır. Ancak sendikalar vasıtası ile, komisyonca belirlenmiş asgari ücretten daha yüksek bir asgari ücret belirlemesi yapılabilmektedir. Bunun yolu ise Toplu İş Sözleşmesidir. Bu ücret ancak bu sözleşmenin tarafı olan işçiler ve işverenler açısından geçerli olmakta, diğer paydaşlar açısından bağlayıcı olmamaktadır.

Türkiye'de Yıllara Göre Asgari Ücretler Ne Kadar? 2020 Asgari Ücret Tutarı Ne Kadar Oldu?

Dönem Aylık Tutar Günlük Tutar
2009/1 666 22,2
2009/2 693 23,1
2010/1 729 24,3
2010/2 760,5 25,35
2011/1 796,5 26,55
2011/2 837 27,9
2012/1 886,5 29,55
2012/2 940,5 31,35
2013/1 978,6 32,62
2013/2 1021,50 34,05
2014/1 1071 35,7
2014/2 1134 37,8
2015/1 1201,5 40,05
2015/2 1273,5 42,45
2016 1647 54,9
2017 1777,5 59,25
2018 2029,5 67,55
2019  2558,4 85,28
2020 2943 98,10

Yukarıda yıllara göre komisyonca belirlenmiş olan brüt asgari ücret tutarları yer almaktadır. Brüt asgari ücret tutarı, ücretten, prim, vergi vb. kesintiler yapılmadan evvelki asgari ücreti ifade etmektedir. Bu tutarlardan işçilerin payına düşen, devlete ödemesi gereken tutarlar düşüldükten sonra kalan tutar ise net asgari ücret olarak ifade edilmektedir. İşin açığı işçileri ilgilendiren tutar da bu tutardır. Çünkü işçilerin emeklerinin karşılığı olarak evlerine götürecekleri para net asgari ücret tutarı kadar olacaktır. 

2020 yılı için belirlenmiş olan brüt asgari ücret tutarı tabloda da görebileceğiniz üzere 2943,00 Türk Lirası olmuştur. Bu tutardan primler ve vergiler düşüldüğü zaman kalan tutar ise; 2103,97 Türk Lirasıdır. Bu tutara devletin gelir vergisinden iadesi olarak kısaca tanımlayabileceğimiz Asgari Geçim İndirimi tutarı ilave edildiğinde ortaya çıkan tutar olan 2324,70 TL işçinin eline geçen tutardır.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ)'nin ne demek olduğunu detaylı bir biçimde incelemek isterseniz, ilgili yazımıza aşağıda yer alan yönlendirme ile ulaşabilirsiniz;

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Ne Demek? Nasıl Hesaplanır?

Asgari Ücret, çalışmasının karşılığı olarak işverenin, işçiye yaptığı ödemedir. Ancak İşverenin ödeme yükümlülüğü bununla sınırlı değildir. İşverenler işçiye ödedikleri ücretin yanında bu ücretin üzerinden oransal olarak hesaplanan sosyal sigorta primlerinin kendilerine düşen kısmını ve işsizlik sigortası priminin yine kendilerine düşen kısmını ödemekle yükümlüdürler. 

İşverenler aynı zamanda işçilerin primlerini de Kurumlara ödemek zorundadır. ancak burada işverenin yükümlülüğü yalnızca işçi adına ödeme yapmak zorunluluğudur. Burada ödenen tutarlar işçinin ücretinden yapılan kesintilerdir ve işverenin maliyetine dahil değildir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na Ödenmesi Gereken Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları prim oranlarını incelemek için aşağıda yer alan yazımızı detaylı bir biçimde inceleyebilirsiniz;

2020 Asgari Ücretinin İşverene Maliyeti Ne Kadar?

2020 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutar Brüt olarak 2943,00 Türk Lirası olarak belirlendi. Bu tutardan işçinin sigorta primi paylarını ve Gelir Vergisi ile Damga Vergisi tutarlarını düştükten sonra kalan tutar Asgari Geçim İndirimi'nin de ilave edilmesiyle birlikte 2324,70 Türk Lirası olmaktadır. Bu işçinin alacağı 2020 yılı net asgari ücretidir. 

Hesaplama detaylarını yukarıda yer verdiğimiz yazımızda görebileceğiniz, işverenin payına düşen Sosyal Güvenlik primlerinin tutarı 456,17 TL olmaktadır. İşverenin payına düşen İşsizlik Sigortası Prim tutarı da 58,56 etmektedir. 

İşverene maliyet işverenin işçiye ödediği asgari ücret, bu asgari ücret üzerinden işçi adına devlete yapılan ödemeler ve kendi payına devlete yaptığı ödemelerin toplamı olarak ifade edebileceğimiz 2020 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti toplam 3458,03 Türk Lirası olmaktadır. 

Bu tutarın 2943,00 TL'lik kısmı işçiye ödenen net ücret işe işçi adına yapılan ödemeleri, 456,17 TL'lik kısmı sosyal sigorta primlerinin işveren payı toplamını, 58,86 TL'lik kısmı ise işsizlik sigortası priminin işveren payını ifade etmektedir.

Yorumlar (0)
14
parçalı az bulutlu