2020 SGK Sigorta Prim Oranları Ne Kadar? Nasıl Hesaplanır?

2020 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta prim oranları ne kadar? Primler nasıl hesaplanır? İşverenler ve işçiler için prim oranları yüzde kaç? Haberimizde bulabilirsiniz.

2020 SGK Sigorta Prim Oranları Ne Kadar? Nasıl Hesaplanır?

Ülkemizde geçerli olan Sosyal Güvenlik Sisteminde prim oranları kaçtır? 2020 yılında uygulanacak güncel prim oranları ne kadar? Sosyal güvenlik primlerini kim öder? Prim kesintisi hangi tutar üzerinden yapılır? Sosyal güvenlik primlerine dair her şeyi ve güncel prim oranlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Sigorta Primi Nedir?

Türkiye'de uygulanan sosyal güvenlik sisteminin terminolojideki karşılığı en öz haliyle primli sistemdir. Primli sosyal güvenlik sistemi, sisteme tabi sigortalıların prim ödemeleriyle Kurumun yaptığı gelir, aylık ve ödeneklerin finanse edilmesi şeklinde işlemekte ve ayakta durmaktadır. Sigortalılardan toplanan primler ile Kurumun yaptığı ödemelerin finanse edilmesi sisteminin oluşturduğu gelir - gider dengesi kısaca aktüeryal denge olarak adlandırılmaktadır. Bu sistemin sürdürülebilmesi ve aktüeryal dengenin sağlanabilmesi için en temel unsur olan primlerin tahsil edilebilmesi için her şeyden evvel kayıtlı çalışmanın sağlanması, kayıt dışı istihdamın en düşük düzeye indirilmesi gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Sigorta Primleri Kim Tarafından Ödenir?

Ülkemizde geçerli olan sistem dayanak olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nu baz almaktadır. 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlik primlerinin bir kısmı işçiye ödenen brüt ücret üzerinden hesaplanan oranlarda işverenden, kalan kısmı ise yine brüt ücret tutarı üzerinden hesaplanan oranlarda işçiden tahsil edilmektedir. Bu paylara kısaca işveren payı ve işçi payı isimleri verilmektedir. 

Her ne kadar primler işçi ve işverenden belli oranlardan tahsil edilmekte olsa da her iki payı da Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeme sorumluluğu Kanunda işverene verilmiştir. Primlerin etkin bir şekilde kesintisinin yapılmasını ve ödenmesini sağlamayı amaçlayan bu kaynakta kesinti sisteminde, hem işçi hem işveren prim borçlusu iken, işveren her iki payı da ödeme yükümlülüğü altında olan ödeme sorumlusudur.  

Sosyal Güvenlik Sigorta Primleri Hangi Tutar Üzerinden Hesaplanmakta ve Kesilmektedir?

Sosyal güvenlik sigorta primlerinin üzerinden hesaplandığı miktara verilen isim prime esas kazanç tutarıdır. Prime esas kazanç ya da kısaca PEK tutarı, bir kişinin günlük brüt kazancının, ay içerisinde çalıştığı gün sayısı ile çarpılması neticesinde elde edilmektedir. Örneğin; Bir ayın tamamında çalışan ve 30 günlük hizmeti bulunan bir sigortalının, günlük 200 TL brüt kazancı olması durumunda günlük PEK tutarı 200 TL, aylık PEK tutarı ise 6000 TL olacaktır. Sigortalının primlerinin hesaplaması bu 6000 TL üzerinden gerçekleştirilecektir.

Prime Esas Kazanç (PEK) Tavan ve Taban Tutarları Ne Kadardır?

Bir sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilecek ve üzerinden prim hesaplanacak olan prime esas kazanç tutarı belli bir meblağın altında ya da üzerinde olamaz. Bu kısıtlara kısaca SGK Tabanı ve SGK Tavanı adı verilmektedir. Bu tutarların ne olduğu, ne kadar olduğu ve nasıl belirlendiğine dair daha detaylı almak isteyenler, aşağıda yer alan yönlendirme vasıtası ile ilgili yazımıza ulaşabilirler;

Sosyal Güvenlik Sigorta Prim Oranları Nasıl Tespit Edilir?

Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin temelini oluşturan ve prim oranlarının da belirlenmesinde temel aldığımız 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81. maddesi "Prim Oranları ve Devlet Katkısı" başlığına sahiptir ve primlere dair dayanak hüküm bu maddedir. 

İlgili Kanun hükümlerine göre 2020 yılı güncel Sosyal Güvenlik Prim Oranlarını aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz;

Sigorta Kolları İşveren İşçi Toplam
İşsizlik Sigortası Prim Oranları (*) %2 %1 %3
Genel Sağlık Sigortası Prim Oranları %7,5 %5 %12,5
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranları %2 %0 %2
Uzun Vadeli Sigorta Kolları (Malûllük - Yaşlılık - Ölüm Sigortaları) Prim Oranları %11 %9 %20
TOPLAM %22,5 %15 %37,5

(*) İşçi ve işverenden kesilen İşsizlik Sigortası primi 5510 sayılı Kanun'da değil, ayrıca 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nda düzenlenmiştir. Bu kanunda yer alan hükümler uyarınca kesintiler yapılmaktadır. Buradan yapılan kesintiler başka bir fonda biriktirilmekte ve kendisi ile alakalı alanlarda değerlendirilmektedir.

SGDP - Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı Ne Kadardır? Uygulaması Nasıldır?

Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında emekli olmuş, gelir ve aylık almaya hak kazanmış sigortalılardan fiilen çalışmaya devam etmek isteyenler için getirilmiş olan bir sistemdir. Bu sisteme tabi olan sigortalılardan kesilecek prim oranı, maaşlarının kesilip kesilmeyeceği ve uygulamanın diğer detayları hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler, aşağıdaki yönlendirmeden faydalanarak ilgili yazıya ulaşabilirler;

İsteğe Bağlı Sigortalılık Nedir? Prim Oranı Ne Kadar?

Çeşitli sebeplerle sigortalılığı sağlanmamış olan kişiler, belli şartları taşımaları durumunda isteğe bağlı sigortalı olarak kendi primlerini kendileri ödeyebilirler. İsteğe bağlı sigortalılık adı verilen bu sistemde prim oranı ne kadar? Başvuru şartları neler? Uygulama nasıl? Sorularınızın yanıtlarını aşağıdaki yönlendirme ile ulaşabileceğiniz yazımızda bulabilirsiniz;

YORUM EKLE
YORUMLAR
TÜRKİYE
TÜRKİYE - 10 ay Önce

ALLAH GSS Yİ ÇIKARTANA DA BUNA ALET OLANADA BUNA SES ÇIKARMAYANA DA TEZ ZAMANDA ...