2021 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti ve SGK Primleri Ne Kadar?

2021 Asgari Ücretinin üzerinden hesaplanacak olan gelir vergisi, SGK İşveren prim tutarları kaç lira? 2021 asgari ücretinin işverene maliyeti kaç lira?

SGK 28.12.2020, 15:26
2021 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti ve SGK Primleri Ne Kadar?

2021 Asgari Ücret tutarı 28 Aralık 2020 tarihinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından ilan edildi. Peki 2021 Asgari Ücretinin brüt ve net tutarı ne kadar? 2021 Asgari Ücretinden kesilecek olan gelir vergisi ne kadar? 2021 Asgari Ücret sigorta primlerinin işveren payı ve işçi payları kaç lira? 2021 Asgari Ücretinin işverene maliyeti ne kadar? İşverene maliyet kavramı nedir? 2021 İşverene Maliye nasıl hesaplanır? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Asgari Ücret Nedir? 2021 Asgari Ücret Kaç Lira Oldu?

Asgari ücret, bir ülkede işverenler tarafından yanlarında çalıştırdıkları işçilere ödenebilecek olan en düşük maaş tutarını ifade etmektedir. Bu bağlamda işverenlerin çalışanlarına asgari ücretin daha altında bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Bu aynı zamanda işverenlerin işçilerin sosyal sigortalarını en az asgari ücret düzeyinden bildirmek zorunda olduklarını ifade eder ki aşağıda değineceğimiz bu kavrama SGK tabanı adı verilmektedir.

2021 yılında işverenlerin işçilerine ödeyebilecekleri en düşük ücret tutarı yani 2021 yılı asgari ücreti brüt olarak 3577,50 Türk Lirası, net olaraksa 2825,90 Türk Lirası olarak belirlendi. Bu aylık tutarlar işçilerin bir ay içerisinde 30 gün çalışmalarının olması durumunda ödenecek tutarlardır.

2021 Asgari Ücret Tutarı 1 Ocak 2021 gününden 31 Aralık 2021 gününe kadar geçerli olacaktır. 

2021 Asgari Ücretinden Kesilecek Olan SGK Primleri Kaç Liradır?

İşverenlerin işçileri için Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödemeleri gereken iki tip prim bulunmaktadır. Bu primlerin ilki işverenlerin sigortalıların brüt maaşından keserek onlar adına ödedikleri SGK Primi işçi paylarıdır. İkincisi ise işverenlerin kendi paylarına düşen oranda sigorta primini yine işçilerin brüt ücretleri üzerinden hesaplayarak ödedikleri işveren paylarıdır. 

İşverenlerin 2021 Asgari Ücreti üzerinden hesaplama yaparak SGK'ya ödemeleri gereken sigorta primleri şu şekildedir;

Brüt Asgari Ücret 2021; 3577,50 Türk Lirası

2021 Asgari Ücret SGK Primi İşçi Payı; 500,85 Türk Lirası

2021 Asgari Ücret İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 35,78 Türk Lirası

2021 Asgari Ücret SGK Primi İşveren Payı; 554,51 Türk Lirası

2021 Asgari Ücret İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı; 71,55 Türk Lirası

2021 Asgari Ücret üzerinden hesaplanan bu primlerin işçi payı kısmı işçinin brüt asgari ücretinden kesilirken, işveren payı olan kısımlar işverenin cebinden çıkmaktadır ve işverene maliyet olarak yansımaktadır.

2021 Yılı SGK Primlerinin nasıl hesaplandığına dair daha detaylı bilgilere aşağıda yer alan yönlendirme ile erişebileceğiniz çalışmamızda inceleyebilrisiniz;

2021 Asgari Ücret Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Tutarları Ne Kadar?

2021 yılı asgari ücreti üzerinden hesaplanacak olan gelir vergisi tutarının hesaplanmasında baz alınacak olan gelir vergisi matrahı Brüt Asgari Ücret 2021 tutarı olan 3577,50 Türk Lirasından yukarıda hesaplamış olduğumuz SGK Primi ile İşsizlik Sigortası Priminin işçi paylarının toplam tutarlarının çıkarılması ile ulaşılan tutardır.

Bu tutar 2021 yılı Asgari Ücreti üzerinden 3040,88 Türk Lirası olmuştur. Bu tutar üzerinden hesaplanacak olan gelir vergisi %15 oranında olacaktır ve 456,13 Türk Lirasına rast gelmektedir. Bunun yanında Brüt Asgari ücret üzerinden hesaplanan Damga Vergisi tutarı ise 27,15 Türk Lirasıdır. 

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Ne Demektir? Nasıl Hesaplanır? İşverene Maliyet 2021 Ne Kadar?

Ücretin işverene maliyeti işverenin ödemiş olduğu brüt ücret tutarına eklenen SGK Primi işveren payı ile İşsizlik Sigortası işveren payının ilave edilmesi ile elde edilen tutardır. Bir anlamda bir işçi için işverenin cebinden çıkan toplam tutarı ifade eden işverene maliyet tutarı 2021 yılı asgari ücreti için toplam 4203,56 Türk Lirası olmuştur.

SGK Tavanı 2021 ve SGK Tabanı 2021 Ne Kadardır?

SGK tavanı ve SGK tabanı olarak ifade edilen kavramlar işverenler tarafından yanlarında çalıştırdıkları işçiler için SGK'ya yapabilecekleri bildirimlerin alt ve üst sınırını ifade etmektedir. Bu tutarların 2021 yılında kaç Türk Lirası olduğuna dair detayları ve diğer açıklamaları inccelemek için aşağıda yer alan yönlendirmeden faydalanabilir ve ilgili çalışmamıza ulaşabilirsiniz;

2021 Asgari Ücret tutarına yönelik yorumlarınızı yapmak ve diğer kavramlarla ilgili sorularınızı yöneltmek için FORUM sayfamızı takip edebilirsiniz.

Yorumlar (0)
18
açık