İşe Başladım Sigortam Yatıyor mu? Sigortam Ne Zaman Başlar?

2018 Sigorta hizmet dökümü alma, 2018 işe başladım sigortam ne zaman başlar? İşe başladım sigortam başladı mı? Sigortamın başladığını ne zaman görebilirim? Sigortamın yatıp yatmadığını nasıl anlarım?

İşe Başladım Sigortam Yatıyor mu? Sigortam Ne Zaman Başlar?

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Ne Zaman Verilir?

5510 Sayılı Kanun'un 4. maddesinin 1.fıkrasının (a) bendine tâbi çalışanlar yani 4/a 'lı sigortalıların işe giriş bildirgeleri işverenleri tarafından, sigortalı işe başlamadan en geç bir gün evvel verilmek zorundadır. Verilmemesi durumunda ya da geç verilmesi durumunda işverenler açısından cezai yaptırımı söz konusudur. 5510 Sayılı Kanun'un 8. maddesinde bu süreye bazı istisnalar getirilmiştir;

-İnşaat, balıkçılık, tarım işyerlerinde 

a) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmayabaşlatıldığı gün,b) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlarile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmayabaşlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmayabaşladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar,c) Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizliksigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmaküzere işe alınanların, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde,Kuruma verilmesi halinde, sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır.Sigortalılar, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde, sigortalı olarakçalışmaya başladıklarını Kuruma bildirirler. Ancak, sigortalının kendini bildirmemesi, sigorta

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2019, 12:38
YORUM EKLE
YORUMLAR
Mehmet emin kurt
Mehmet emin kurt - 5 ay Önce

Sigortata