Sosyal Güvenlik Denetmenliği'nde Köklü Değişiklikler! Mülakat Bekleme Çilesi Bitiyor mu?

Sosyal Güvenlik Denetmenliği’nde Köklü Değişiklikler!

29.12.2017
A+
A-

2912.2017 tarih ve 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Mesleğe giriş şartları, yetki ve yeterlik sınavları gibi önemli konularda önemli değişiklikler içermiştir. Bu değişiklikleri başlık başlık inceleyelim;

Mesleğe Giriş Koşulları;

Aslında Yeterlik sınavında sorun oluşturan ve itiraza yol açan ‘yazılı ve/veya sözlü sınavı’ ibareleri mesleğe giriş ve yeterlik sınavları açısından ‘Yazılı ve Sözlü’ veya ‘sadece sözlü’ sınav olarak değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin 6.maddesinde düzenlenen eski yaş koşulu ‘Giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak’ şeklinde iken yeni düzenleme ile; ‘Giriş Sınavının yapıldığı yılın Ocak Ayı itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak’ şeklinde değiştirilmiş ve sınav tarihi önemli olmaksızın takvim yılının başı baz alınacak şekilde düzenleme yapılmıştır.

Yurtiçi Denklik EKLENDİ!

Yurtiçi bölüm denkliği olan adaylar her sınavda acaba girebiliyor muyuz noktasında sürekli bir soru işareti ile karşı karşıyaydı. Yapılan ekleme ile hükmün son hali şu şekildedir;

“En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık, sigortacılık, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, sosyal hizmetler ve sağlık idaresi/yönetimi fakülte, yüksek okul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

BAŞARILI Sayılmada ARİTMETİK ORTALAMA!

Evvelki düzenlemede adayların başarı sıralaması sözlü sınavdan aldıkları puan ile gerçekleştiriliyordu. Yapılan yeni düzenleme ile artık Başarı Sıralaması adayların KPSS Puanı ve Sözlü Sınavdan aldıkları puanın aritmetik ortalaması alınarak gerçekleştirilecek. Sürecin adilane olması açısından önemi bir düzenleme olarak dikkat çeken noktalardan biri olmuştur.

Bekleyişler Bitiyor!

Bildiğiniz gibi çok uzun süren SGK Mülakat açıklanma süreci 30 Gün ile kısıtlandı! Adaylar artık 100 günü aşan bekleyişleri geride bırakacak ve sınav sonuçlarını 30 Gün içerisinde öğrenebilecek. Aynı hassasiyet ve düzenlemelerin diğer kurumlarca da gerçekleştirilmesini bekliyoruz!

“…Sınavda başarılı olanların listesi duyuruda belirtilen kadro sayısını aşmamak suretiyle sözlü sınav bitim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Kurumun internet sitesinde ilan edilir.”

Son Gerçekleştirilen 9.Dönem SG Denetmen Yardımcısı alım sürecinde süreç 4 Ay’a dayandı. Buna dair Haberimiz için TIKLAYINIZ!

Atama Süreci 10 Gün İçinde Tamamlanacak!

Değişikliğin 14.Maddeye eklediği hüküm şu şekilde;

“(1) Giriş sınavını kazananlar atamaya ilişkin duyurudan itibaren;

a) Adlî sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,

b) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

c) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,

ç) Mal bildirimine dair yazılı beyan,

d) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarelerce kabul edildiğini gösterir belgenin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

e) 2 adet vesikalık fotoğraf,

ile birlikte on gün içerisinde yazılı olarak yapacakları başvuru üzerine durumlarına uygun denetmen yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.”

Yani kurum duyuru yapıp evrak teslimini kabul ettikten sonra 10 Gün içinde mesleğe atamaları gerçekleştirecek.

YETKİ SINAVI ve YETERLİK SINAVLARI’na Dair Değişiklikler;

Yapılan değişiklik ile Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları Yetki Sınavı’nın 70 puan olan geçme puanı, 60 puana düşürülmüştür.

Yeterlik Sınavının Değerlendirilmesinde Başarı Yüzdeleri Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

Yazılı sınavın %50’ si,
Sözlü sınavın %30’u, 
Yetki sınavının %10’u
Refakat değerlendirme notunun %10’u esas alınarak hesaplanır ve bir tutanağa bağlanır.

Bu oranlarda değerlendirilen puanın 70 puan ve üzerinde olması gerekmektedir.

Yetki Sınavı yapılmaksızın Re’sen yetki verilmiş olan meslek mensuplarından Yeterlik Sınavı’na katılacak olanların değerlendirilmesi ise;

Yazılı sınavın %50’si,
Sözlü sınavın %40’ı 
Refakat değerlendirme notunun %10’u esas alınarak hesaplanır.

şeklinde düzenlenmiştir.

Özellikle Mesleğe Giriş aşamasındaki süreçlerin belirli sürelere dayandırılması ve Kurumun bir anlamda kendisine bu noktada bir kıstas, bir süreç belirlemesi tüm adaylar açısından çok iyi bir gelişmedir. Bu düzenlemenin diğer kurumlara da emsal teşkil etmesi ve her kurumun şeffaf ve belirli bir süreç için bu yönde düzenlemeler yapması sınavlara hazırlanan binlerce aday için oldukça rahatlatıcı ve belirliliği artırıcı nitelikte olacaktır.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı MESLEK TANITIMI için TIKLAYINIZ!

Konuya Dair Paylaşımlarınız için FORUM Sayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız!

3556 1 40ac6e1a0888c16fab7534cfde910020

Yazımızı Puanlamak İster misin?

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.