Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

01.01.2017
A+
A-

tercihiniyap.net
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ Tüketicinin korunması hakkında kanunun gereği 2014 yılında her il ve ilçe merkezinde, Tüketici Hakem Heyetleri oluşturulmuştur. İl merkezinde Sanayi ve Ticaret il müdürlükleri, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde kurulan Hakem heyetleri, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla oluşturulmuş karar mercileridir. Uyuşmazlık miktarına/ bedeline bağlı olarak hangi heyetin görevli olacağı ilgili yönetmelikte belirtilmiştir. Tüketici Hakem Heyeti Kimlerden Oluşur? Heyet, başkan dahil toplam 5 üyeden oluşur. Heyetin Başkanı, illerde il müdürü, ilçelerde ise kaymakamdır. Diğer üyeler ise; belediye başkanı tarafından görevlendirilen belediye personeli, Baronun üyeleri içinden seçtiği avukat, Ticaret veya esnaf ve sanatkarlar odası tarafından seçilen bir temsilci ve tüketici örgütlerinin kendi aralarında seçtiği temsilcidir. Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Tüketici işlemiyle ilgili bir konuda olmak üzere tüm tüketiciler ile şikayet edileni tüketici olan satıcılar Hakem Heyetine başvuruda bulunabilirler. Heyete dilekçe ile başvuru yapılmaktadır, sözlü başvuru kabul edilmemektedir ve başvuruda her hangi bir ücret alınmamaktadır. Başvuru Yaptıktan Sonra Süreç Nasıl İşler? Kişiler Tüketici Hakem Heyetine başvuru yaptıktan sonra bu durum karşı tarafa bildirilir ve 30 gün içinde savunmasını göndermesi istenir. Raportörler tarafından hazırlanan rapor ve ilgili belgelerin yer aldığı dosya heyet gündemine alınır. Hakem Heyeti her 15 günde bir yani ayda iki defa toplanarak gündeminde hazır olan tüketici başvurularını görüşür ve karara bağlar. Tüketici Hakem Heyetinden çıkan karar her iki tarafa tebliğ edilir. Kişiler heyetten çıkan karara karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itirazda bulunabilirler. Tüketici Hakem Heyetinin verdiği karar tarafları bağlar, icrai takibat yapılabilir. Tüketici Hakem Heyeti kendisine yapılan başvuruları, başvuru tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde karara bağlamak zorundadır. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRLÜĞÜ KPSS B grubu mesleklerinden biri olan Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğüne 2014 yılı itibariyle kadro açılmış ve daha önce bu görevi üstlenen işçi raportörler yerine kadrolu raportör alımı yapılmaya başlanmıştır. Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Sınavına Başvurabilmek İçin; • Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile, Adalet meslek yüksekokulu ve yüksekokulların adalet, bankacılık ve sigortacılık programları, adalet ön lisans programı mezunu olmak, • Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almak gerekir. Kişiler internet üzerinden başvurularını yaptıktan sonra, bakanlık sözlü sınava girmeye hak kazananların listesini ve sözlü sınav tarihlerini açıklar. Sözlü sınava, alım yapılacak kadro sayısının 3 katı kadar aday çağrılmaktadır. Sözlü sınavda adayın; “kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılanlar Tüketici Hakem Heyeti Raportörü olarak atanırlar. Raportörlerin Çalışma Yerlerinin Belirlenmesi Bakanlıkça duyurulan alım ilanında, raportör pozisyonu için alım yapılacak illerde belirtilmektedir. Sözlü sınavda başarılı olan kişilerin hangi ile atanacağı ise Bakanlıkça yapılacak olan kura yöntemi ile belirlenmektedir. İllerin nüfus yoğunluğu dikkate alınarak raportör dağılımı yapılmaktadır. Kişiler ilk olarak atandıkları ilin Ticaret Müdürlüklerinde göreve başlarlar daha sonra (yaklaşık 2 ay kadar), gerekli görülen – yoğun ilçeler de görevlendirmeleri yapılır. Raportörler, il ve ilçe merkezlerinde kurulu bulunan tüketici hakem heyetlerinde istihdam edilmektedirler. İlçe tüketici hakem heyetlerinde raportör olarak görevlendirilenler, kaymakamlığa, il tüketici hakem heyetlerinde raportör olarak görevlendirilenler ise sanayi ve ticaret il müdürlüklerine bağlı olarak çalışırlar. Raportörlerin Yetiştirilmesi/Eğitimi Raportör olarak atananlar, adaylık eğitimi ve mesleki temel eğitim olmak üzere toplamda 40 günlük bir süre zarfınca eğitime tabi tutulurlar. Adaylık eğitimi, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır. Mesleki temel eğitimde ise; Tüketici mevzuatı (Ticaret Kanunu vb.) ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgiler ile rapor yazma, araştırma ve inceleme teknikleri konularında eğitim verilmektedir. Eğitim sonunda ise sınava tabi tutulmaktadırlar. Raportörler Ne İş Yapar? a) Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruları alır, b) Başvurulara ilişkin gerekli yazışmaları yapar ve başvuruya ilişkin dosyayı hazırlar, c) Toplantıya ilişkin gerekli hazırlıkları yapar, d) Toplantı tutanaklarını tutar, e) Evrak, dosyalama ve arşiv işlerini yürütür, f) Tüketici hakem heyetinin faaliyet raporunu ve istatistiklerini hazırlar, g) Tüketici hakem heyetinde başkan, üye ve raportör olarak görevlendirilen diğer kamu personeline ödenecek huzur hakkı ve ücretlerine ilişkin işlemleri yapar, ğ) Tüketici hakem heyetlerinin ödenek, demirbaş gibi mali işlemlerini yapar. Raportörlerin Maaşı / Özlük Hakları / Avantaj-Dezavantajları Şu an için göreve yeni başlayan bir raportörün maaşı 2600 TL civarıdır. Servis hakkı ve yemek yardımı genel olarak olmamakla birlikte ilgili kaymakamlığa göre istisna uygulamalarda mevcuttur. 2014 öncesinde çalışan, işçi statüsünde olup raportör olarak görevlendirilenlerin bu konuda yeterince hakim olmayışı dolayısıyla birikmiş pek çok dosya bulunmaktadır. O yüzden raportör olarak atanan arkadaşların masalarında birikmiş ve sonuç bekleyen işler olacaktır. Ayrıca ayda 2 defa düzenlenen toplantı katılımcılarına huzur hakkı ödemeleri yapılmaktadır. Ancak bu ödemelerden maalesef kadrolu olarak atanan raportörler faydalanamamakta, (işçi) taşeron raportörlere bu hak tanınmaktadır. Genel Değerlendirme Adaletin sağlanabilmesinde işin bir ucundan tutmak isteyenler için bir fırsat olabilecek Raportörlük görevi, gerçekten emek isteyen bir konumdadır. Gerek maaşı gerek özlük hakları konusunda biraz daha iyileştirilmeler yapıldığı zaman zevkle icra edilebileceğini kanısındayız.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.