Türk Anayasa Hukuku Sınavı Siyasi Partilerle İlgili Sorular ve Cevapları

Hukuk, İİBF ve SBF bölümlerinde okuyan arkadaşlarımız için Türk Anayasa Hukuku online sınavları için soru ve cevaplar paylaşmaya devam ediyoruz. İşte Siyasi Partiler sorular ve cevapları...

ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ 23.03.2021, 11:00
Türk Anayasa Hukuku Sınavı Siyasi Partilerle İlgili Sorular ve Cevapları

Türk Anayasa Hukuku sınavına online katılacak arkadaşlarımız için siyasi partilerle ilgili vize ve final sınavlarında çıkabilecek soruları ve cevapları paylaşmak istedik. Hukuk fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin birinci sınıf öğrencileri sınavda gelebilecek Türk Anayasa Hukuku sorularını yazımız içerisinde görebilirler. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre sorulabilecek en zorlayıcı soruların 20 tanesini detaylı şekilde paylaşmak istedik.

Türk Anayasa Hukuku dersi için oluşturduğumuz soruların bir bölümünü yazımız içerisinde yer alan linkler içerisinde bulabilecekken devamını diğer içeriklerimizde görebilirler. Türk Anayasa Hukuku vize sınavı ve final sınavında yüksek puan almayı hedefleyen arkadaşlarımız için siyasi partiler başlığı altında çıkabilecek sorular ve cevapları...

 1. Siyasi Partiler Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir? 1983 yılında 2820 Sayılı kanunla kabul edilmiştir.
 2. Siyasi Partiler nasıl kurulur? İzin koşuluna bağlı olmaksızın Türk vatandaşları siyasi parti kurabilirler.
 3. Siyasi Partiler Kanunu'na göre siyasi partilerin genel merkezi nerede olmalıdır? Ankara'da olmalıdır.
 4. Siyasi Partilere üye olmak için yaş şartı kaçtır? Onsekiz yaşını dolduran, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan her Türk vatandaşı bir siyasi partiye üye olabilir.
 5. Taksirli suçlar hariç kaç yıl ağır hapis cezasına çarptırılanlar siyasi partilere üye olamazlar? 5 YIL.

 1. 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na göre siyasi partilerin belde teşkilatı üye sayısı kaçtan az olamaz? 3'ten az olamaz.
 2. Siyasi Partiler nasıl tüzel kişilik kazanır? Kuruluşlarına dair bildiri ve belgelerin İçişleri Bakanlığına verilmesiyle tüzel kişilik kazanır.
 3. İçişleri Bakanlığı, siyasi partilerin kuruluş bildirisi ve alındı belgesinin onaylı birer örneğini kaç gün içinde hangi kurumlara gönderir? Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anayasa Mahkemesine 3 gün içinde gönderir.
 4. Siyasi Partiler en az kaç kişi tarafından kurulur? En az 30 kişi tarafından kurulur.
 5. Siyasi Partilerin sicil dosyası kim tarafından tutulur? Cumhuriyet Başsavcısı

 1. Siyasi Partilerin genel başkanı nasıl seçilir? Büyük kongre tarafından gizli oyla seçilir. İlk oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu gerekirken, üçüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır.
 2. Siyasi Partiler Kanununa göre siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısından oy verme gününden en az ne kadar süre evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması ve TBMM grubu bulunması gerekir? 6 AY.
 3. Siyasi partilerin il teşkilatı hangi birimlerden oluşur? İl kongresi, il başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulundan oluşur.
 4. Siyasi partilerin il kongresinde bulunan aday sayısı en fazla kaç olmalıdır? 600.
 5. Siyasi partilerin ilçe yönetim kurulu üye sayısı en az kaç olmalıdır? 5'ten az olmalılıdır.

 1. Siyasi Partilerin mali denetimi hangi merci tarafından yapılır? Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır.
 2. Anayasa Mahkemesi siyasi partilerin mali denetimi gerçekleştirirken hangi merciden yardım alır? Sayıştay.
 3. Siyasi Partiler Kanununa göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kapatma davası kapsamında siyasi partilerden incelenmek üzere gerekli gördüğü belgeleri isteyebilir. Siyasi partiler, bu isteğe ne kadar süre içerisinde cevap vermek zorundadır? 15 GÜN.
 4. Siyasi Partilerin kapatılması için Anayasa Mahkemesinde kaç üyenin oyu gerekir? Oylama katılan üye sayısının 2/3'ünün oyu gerekir.
 5. 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre bir siyasi partinin kapanmasına ancak hangi merci tarafından karar verilebilir? Siyasi Parti Büyük Kongresi. Parti tüzüğünde belirtilen toplanma yeter sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir.
Yorumlar (0)
21
parçalı bulutlu