Seviye Tespit Sınavı (STS) Denklik Kursu Nedir?

YÖK tarafından yapılması zorunlu hale getirilen seviye tespit sınavı veya denklik sınavı olarak bilinen sts nedir? STS kursu var mı? Detaylar haberimizde.

Seviye Tespit Sınavı (STS) Denklik Kursu Nedir?

YÖK Seviye Tespit Sınavı Nedir?

Yurtdışında üniversite eğitimi alanların diploma denklik sürecinin ne denli zor olduğunu duymayan tahminimizce yoktur. Eğer Avrupa’nın veya Amerika’nın tanınmış üniversitlerinin birinden mezun değilseniz bu süreç tahmininizden çok daha çileli olabilir. 

YÖK Diploma Denklik Başvurusunda İstenen Belgeler Nelerdir?

İlgili yönetmeliğin dördüncü maddesinde yer alan hükümlere göre yurtdışında eğitim alanlardan istenen belgeler aşağıdaki gibidir.  Evrakları tamamlayıp diploma denklik başvurusunda bulunduktan sonra YÖK kendi kriterlerine göre ilgili üniversite ve fakülteyi değerlendirip ülkemizde ki denkliğini belirlemektedir. Burada kullanılan kriteler üniversitenin ülkesinin resmi kurumlarınca kabul edilmesi, yasal kriterleri sağlaması ve daha önce mezun vermiş olması gibi kriterlerdir.

Başvuru usulü ve aranacak belgeler

MADDE 4 – (1) Tanıma veya denklik başvurusu, şahsen ya da yetkili makamlarca düzenlenmiş vekâletnameye sahip kişi tarafından, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği yöntem, usul ve esaslar çerçevesinde aşağıda belirtilen belgelerle yapılır:

a) Başvuru formu.

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancı uyruklular için uyruğunda bulundukları ülke tarafından düzenlenmiş kimlik belgesinin fotokopisi.

c) Tanıma veya denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri ya da Türkiye Cumhuriyeti noterleri tarafından onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi.

ç) Yükseköğrenim süresi içinde alınmış olan bütün derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi (official transcript) aslı, Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için diploma eki (diploma supplement) aslı ile Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri ya da Türkiye Cumhuriyeti noterleri tarafından onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi, diploma eki ibraz edemeyenlerin bu durumu açıklayan ve ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülkenin yetkili makamlarından edinecekleri belge.

d) Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi (official transcript) aslı ile Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri ya da Türkiye Cumhuriyeti noterleri tarafından onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi.

e) Yükseköğretim Kurulunun usul ve esaslarda belirlediği durumlarda, bir önceki eğitim-öğretime ilişkin olarak alınan diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya bu diploma ya da mezuniyet belgesinin; alındığı kurum, Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri ya da Türkiye Cumhuriyeti noterleri tarafından onaylı sureti.

f) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinden yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının Türkiye Cumhuriyeti noterleri ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti ile il emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi; çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge.

g) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavları ile öğrenci alan yurtdışı yükseköğretim programlarından mezun olanlardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olan başvuru sahiplerinden, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma çerçevesinde ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayanların yükseköğretime başladıkları yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sınavları puan koşullarını sağladıklarını gösterir belge veya bu sınavlara muadil olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınav sonuçlarına ait belgeler.

ğ) Yükseköğretime başlanılan yıl hazırlık öğrenimine tabi olanların hazırlık eğitimi aldıklarına ve başarılı olduklarına dair belge.

h) Yüksek lisans diploma denklik belgesi başvurularında yüksek lisans tezinin biri basılı biri elektronik ortamda olmak üzere iki adet örneği ile tez kapağının ve tez özeti kısmının Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri ya da Türkiye Cumhuriyeti noterleri tarafından onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi.

ı) Yabancı uyrukluların, ön lisans, lisans veya yüksek lisans diplomalarına mezuniyet tanıma belgesi veya diploma denklik belgesi başvurusunda bulunmalarının gerekçesini gösteren beyanı.

i) Bu Yönetmelik kapsamında istenen belgelere ek olarak istenebilecek diğer belgeler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Tanıma veya denklik başvurusunda bulunanlara başvurunun alındığına dair tarih ve sayı içeren bir belge verilir.

(3) Başvuruda aranan belgelerde eksiklik tespit edilenler ile dosyaların incelenmesi sonucu kendilerinden ek belge istenen ilgililere, belgelerin tamamlanması için istenen belgenin türüne göre Kurul tarafından belirlenen bir süre verilir. Gerektiğinde ilgililerin talebi üzerine ek süre verilebilir. Bu belgelerin verilen süre içerisinde de tamamlanmaması hâlinde başvuru iade edilir.

YÖK Seviye Tespit Sınavı Nasıl Yapılır?

Mezun olduğunuz bölüme göre yapılan sınav da değişmektedir. YÖK seviye tespit sınavı yalnızca yazılı veya yazılı sonrasında sözlü, uygulama sınavı şeklinde yapılabilmektedir. Mezun olunan bölüme göre istisnalar olmakla birlikte seviye tespit sınavları test olarak yapılmakta olup 100 soru sorulmakta 40 ve üzeri başarılı kabul edilmektedir. Genel olarak başarı seviyesi %5 ve altındadır. Öğrencilerin seviye tespit sınavında başarısız olmalarında en önemli etken yetersiz Türkçe bilgisidir. Yılda iki kere yapılan seviye tespit sınavı başvuru ücreti 225 TL düzeyindedir. Önümüzdekiyıllarda daha fazla öğrencinin girmesi beklenen sınavın zorluğunun da artabileceği beklentiler arasında. Adayların en büyük şikayeti ise sınava hazırlık için yeterince kitap, döküman, kurs vb materyal olmaması. Özellikle tıp, diş hekimliği uygulamalı alanlarda adayların hazırlanması daha da zor bir hal alıyor.Bildiğimiz kadarıyla şu an yalnızca hukuk fakültesi ve iktisadi idari bilimler fakültesi gibisosyal bilimler için seviye tespit sınavı hazırlık kursu mevcut. Ankara’da yaşayanlar buradan ilgili kursa ulaşabilirler.

STS sınavı hakkında daha detaylı bilgi almak için forum sitemizi ziyaret edebilirsiniz

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2019, 23:02
YORUM EKLE