YKS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı

YKS matematik konuları nelerdir? YKS matematik testinde hangi konudan kaç soru gelmektedir?

YKS Matematik Konuları ve Soru Dağılımı

YKS matematik konuları nelerdir? YKS matematik testi konuları?

YKS sistemi, oturumları,süresi itibariyle diğer sınavlardan tamamıyla ayrılan özgün bir formata sahip yepyeni bir sınav. Yeni sınav sistemi matematik  konularını aşağıda listeledik.

Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere toplamda dört test yer alacak, sorular adayların dört yıl boyunca eğitim aldığı müfredatlardan oluşacaktır.

YKS İkinci oturum,Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilecektir. Soru sayıları ise şu şekildedir: 40 adet Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1 testi, 40 adet Sosyal Bilimler testi (Tarih, Coğrafya 2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi), 40 adet Matematik testi ve 40 adet Fen Bilimleri testi sorularından oluşmak üzere dört adet test yer alacaktır. YKS önceki sınav formatlarından birçok konuda ayrılmaktadır. Önceki sınav sistemlerinden en önemli farkı ise ezberci değil yoruma dayalı anlayışı benimsemesidir.

2018 YKS Matematik Konuları

1. Sayılar
2. Sayı Basamakları
3. Bölünebilme kuralları
4. OBEB-OKEK
5. BasitEşitsizlikler
6. Mutlak Değer
7. Üslü Sayılar
8. Köklü Sayılar
9. ÇarpanlaraAyırma ve Binom Açılımı
10. Oran Orantı
11. Birinci DereceDenklemler
12. Kümeler
13. Fonksiyonlar
14. Permütasyon
15. Kombinasyon
16. OlasılıkHesapları
17. İstatistik
18. İkinciDereceden Denklemler
19. KarmaşıkSayılar *(1)
20. Parabol
21. Polinomlar
22. Mantık
23. Modüler Aritmetik
24. Basite Eşitsizlikler
25. Logaritma
26. Diziler
27. Seriler
28. Limit veSüreklilik *(2)
29. Türev*(3)
30. İntegral*(4)

*(1)Karmaşık Sayıların Kutupsal Gösterimi yeni müfredattan kaldırıldı

*(2)Limitte 0/0 ve sonsuz/sonsuz dışındaki yeni müfredattan belirsizliktürleri kaldırıldı

*(3)Ters Trigonometri fonksiyonlarının türevi ve integrali yenimüfredattan kaldırıldı

*(4)İntegralde Hacim hesabı yeni müfredattan kaldırıldı

Matematik testinin devamı niteliğinde olan geometri konuları ve sorudağılımı hakkında bilgiler vereceğiz. Matematik alanında çok başarılı olan biröğrenci geometri de başarısız olabileceği gibi geometride başarılı olan biröğrenci  matematik zafiyetiyaşayabilecektir.

 

GEOMETRİ Konuları ve SoruDağılımı

1. Doğruda Açılar,

2. Üçgende Açılar,

3. Dik Üçgenler,

4. Özel Üçgenler,

5. Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar,

6. İkizkenar Üçgen,

7. Eşkenar Üçgen,

8. Üçgende Alanlar,

9. Üçgende Açıortay Bağıntıları,

10. Üçgende Kenarortay Bağıntıları, üçgende Eşlik,

11. Üçgende Benzerlik,

12. Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları,

13. Çokgenler,

14.Dörtgenler,

15.Yamuk,

16.Paralelkenar,

17.Eşkenar Dörtgen ve  Deltoid,

18.Dikdörtgen,

19.Çemberde Açılar,

20.Çemberde Uzunluk,

21.Daire,

22.Prizmalar,

23.Piramit,

24.Küre, koni,

Uzay geometrisi müfredatın sonunda yer aldığından genellikle öğrencilertarafından pek önemsenmez ancak her yıl soru gelmekte ve doğru cevaplanma oranıdüşük seviyelerde kalmaktadır.

Uzay Geometrisi

25.Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
26.Vektörler-1
27.Doğrunun Analitiği
28.Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
29.Uzay Geometri
30.Dönüşümlerle Geometri
31.Trigonometri
32.Çemberin Analitiği
33.Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik)
34.Parabol
35.Elips
36.Hiperbol

YKS ile ilgili soru, görüş ve önerileriniz için tıklayınız.


Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2017, 22:02
YORUM EKLE