MTV - Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 Ne Kadar?

Yeni yılla birlikte masraf olarak karşımıza çıkan unsurlardan bir tanesi de motorlu taşıtlar vergisi (MTV) olacaktır. Bilindiği üzere MTV, araç sahibi olanların yılda iki kez ödemek zorunda oldukları vergidir. MTV, her yıl 1-31 Ocak ile 1-31 Temmuz tarihlerinde ödenmektedir. Peki, 2020 yılı ocak ayında ödenmesi gereken MTV tutarı ne kadardır? Hangi araç ne kadar motorlu taşıtlar vergisi ödenecek? İşte sizler için hazırladığımız MTV tutarları 2020...

MTV - Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 Ne Kadar?

Ülkemizde araç sahibi olanların katlanmaları gereken bir takım sabit giderler söz konusudur. Öyle ki bu sabit giderlerin aylık ortalaması hesaplandığında 300 TL ile 500 TL arasında bir rakama ulaşılmaktadır. Bunlar içerisinde aracın sigortası, muayene ücreti, yağ bakım ve filtre değiştirme ücretleri ile birlikte motorlu taşıtlar vergisi (MTV) gelmektedir. Motorlu taşıtlar vergisi, araç sahiplerinin her yıl iki kez ödemeleri gereken vergiyi ifade etmektedir. MTV'nin ilk taksiti 1 ocak 31 ocak tarihleri arasında, ikinci taksiti de 1 temmuz 31 temmuz tarihleri arasında ödenmektedir. 2020 yılına girmemiz ile birlikte de herkesin telaşa düştüğü MTV dönemi gelip çatmıştır. Ülkemizde trafiğe kayıtlı yaklaşık 20 milyon aracın MTV rakamları hesaplanmış ve ödenilmesi için araç sahiplerine tebliğ edilmiştir. Biz de yazımız devamında motorlu taşıtlar vergisi nedir, motorlu taşıtlar vergisi hangi araçlardan alınır ve MTV 2020 yılında ne kadardır? Cevaplarını vermek istiyoruz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Nedir?

Araç sahibi olanların araçlarını trafik siciline kaydettirdikten sonra vergi mükellefiyeti olarak yılda iki kez ödemek zorunda oldukları vergi türüdür. MTV'nin ilk taksiti 1 ocak ile 31 ocak tarihleri arasında, ikinci taksiti ise 1 temmuz 31 temmuz tarihleri arasında eşit taksitlerle ödenmektedir. Tüm araç sahibi olanların mükellef oldukları MTV, aracın üretim yılı ve silindir hacmine göre değişmektedir. Araçlar yılın herhangi bir tarihinde el değiştirmiş olsa dahi, motorlu taşıtlar vergisi aynı tarihlerde ödenmektedir. Araçlara ait MTV ödenmeden noter huzurunda gerçekleştirilen araç devri gerçekleştirilmemektedir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Hangi Araçlardan Alınmaktadır?

Yılda iki kez ödenmek zorunda olunan MTV aşağıda yer alan bütün araç türlerinden alınmaktadır:

 • Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları,
 • Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler,
 • Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtları.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Nelere Göre Hesaplanmaktadır?

MTV her araç cinsine (otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs vb.) aracın yaşına ve silindir hacmine göre farklı şekilde hesaplanmaktadır. Kamyon, kamyonet, otobüs ve minibüs gibi araçların azami toplam ağırlığı ve otobüslerin oturma kapasiteleri de göz önüne alınmaktadır. Bazı araçlar MTV'den muaf tutulmaktadır. SGK, il özel idareleri, belediyeler ve Kızılay'a ait araçlar, Türkiye'de bulunan elçilikler ve konsolosluklar için tahsis edilen araçlar mutekabiliyet esasına göre, engeliler tarafından kullanılan araçlar ve hurdaya ayrılmış araçlar MTV'den muaftır.

MTV 2020'de Ne Kadardır?

Son olarak motorlu taşıtlar vergisinin 2020 yılında ne kadar hesaplandığını da konuşalım. Yukarıda belirtildiği üzere aracın yaşı ve motor hacmi vergilendirmede önemli hususlardır. 2018 yılından sonra trafiğe tescil edilen araçlarda bunlara ek olarak aracın KDV hariç kıymeti de vergiyi belirleyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

 • 2018, 2019 veya 2020 model 1.3 ve altı motor bir aracın MTV tutarı en düşük : 482 TL, en yüksek : 578 TL
 • 2015, 2016 veya 2017 model 1.3 ve altı motor bir aracın MTV tutarı : 336 TL.
 • 2010, 2011, 2012, 2013 veya 2014 model 1.3 ve altı motor bir aracın MTV tutarı : 188 TL.
 • 2006, 2007, 2008 veya 2009 model 1.3 ve altı motor bir aracın MTV tutarı : 142 TL.
 • 2005 ve altı model 1.3 ve altı motor bir aracın MTV tutarı : 50 TL.

 • 2018, 2019 veya 2020 model 1.3 ile 1.6 motor arası bir aracın MTV tutarı en düşük : 839 TL, en yüksek : 1.007 TL
 • 2015, 2016 veya 2017 model 1.3 ile 1.6 motor arası bir aracın MTV tutarı : 629 TL.
 • 2010, 2011, 2012, 2013 veya 2014 model 1.3 ile 1.6 motor arası bir aracın MTV tutarı : 365 TL.
 • 2006, 2007, 2008 veya 2009 model 1.3 ile 1.6 motor arası bir aracın MTV tutarı : 258 TL.
 • 2005 ve altı model 1.3 ile 1.6 motor arası bir aracın MTV tutarı : 99 TL.

 • 2018, 2019 veya 2020 model 1.6 ile 1.8 motor arası bir aracın MTV tutarı en düşük : 1.630 TL, en yüksek : 1.778,5 TL
 • 2015, 2016 veya 2017 model 1.6 ile 1.8 motor arası bir aracın MTV tutarı : 1.158 TL.
 • 2010, 2011, 2012, 2013 veya 2014 model 1.6 ile 1.8 motor arası bir aracın MTV tutarı : 682 TL.
 • 2006, 2007, 2008 veya 2009 model 1.6 ile 1.8 motor arası bir aracın MTV tutarı : 415,5 TL.
 • 2005 ve altı model 1.6 ile 1.8 motor arası bir aracın MTV tutarı : 161 TL.

 • 2018, 2019 veya 2020 model 1.8 ile 2.0 motor arası bir aracın MTV tutarı en düşük : 2.568 TL, en yüksek : 2.801,5 TL
 • 2015, 2016 veya 2017 model 1.8 ile 2.0 motor arası bir aracın MTV tutarı : 1.798 TL.
 • 2010, 2011, 2012, 2013 veya 2014 model 1.8 ile 2.0 motor arası bir aracın MTV tutarı : 1.057 TL.
 • 2006, 2007, 2008 veya 2009 model 1.8 ile 2.0 motor arası bir aracın MTV tutarı : 629 TL.
 • 2005 ve altı model 1.8 ile 2.0 motor arası bir aracın MTV tutarı : 248 TL.

 • 2018, 2019 veya 2020 model 2.0 ile 2.5 motor arası bir aracın MTV tutarı en düşük : 3.852 TL, en yüksek : 4.202,5 TL
 • 2015, 2016 veya 2017 model 2.0 ile 2.5 motor arası bir aracın MTV tutarı : 2.542 TL.
 • 2010, 2011, 2012, 2013 veya 2014 model 2.0 ile 2.5 motor arası bir aracın MTV tutarı : 1.588,5 TL.
 • 2006, 2007, 2008 veya 2009 model 2.0 ile 2.5 motor arası bir aracın MTV tutarı : 949 TL.
 • 2005 ve altı model 2.0 ile 2.5 motor arası bir aracın MTV tutarı : 375,5 TL.
Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2020, 23:29
YORUM EKLE