2021 YKS Matematik Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM - YÖK - MEB)

2018 yılından beri YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olarak uygulanmaktadır. Adaylara, TYT oturumunda 40 temel matematik sorusu ve AYT oturumunda da 40 matematik sorusu olmak üzere toplam 80 matematik sorusu sorulmaktadır. Bizde bu yazımızda 80 sorunun temelini oluşturan YKS matematik konuları ve soru dağılımlarından bahsedeceğiz. 2021 YKS matematik konuları ve soru dağılımlarını yazımız devamında görebilirsiniz.

YKS 02.11.2020, 23:40 03.11.2020, 00:23
2021 YKS Matematik Konuları ve Soru Dağılımları (ÖSYM - YÖK - MEB)

ÖSYM tarafından uygulanan üniversite yerleştirme sınavlarında matematik dersinin puanlara etkisi her zaman yüksek olmuştur. 2018 yılında yapılan değişiklikle birlikte de üniversite yerleştirme sınavı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olarak uygulanmaktadır. YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olarak iki oturum şeklinde uygulanmaktadır. TYT oturumunda adaylara 40 Türkçe, 40 temel matematik, 20 sosyal bilimler ve 20 fen bilimleri olmak üzere 120 test sorusu yöneltilmektedir. AYT oturumunda ise adaylara 160 test sorusu yöneltilmekte ve her bir puan türüne etkisi olacak şekilde 80 soru çözülmesi yeterli olacaktır. Y-EA puan türünde 80 matematik sorusu, Y-SAY puan türünde 80 matematik sorusu ve Y-SÖZ puan türünde ise 40 matematik sorusu puanlara etki etmektedir. Yazımız devamında ÖSYM, YÖK ve MEB tarafından hazırlanan 2021 YKS matematik konuları ve soru dağılımlarını kapsamlı şeklinde listelemek istiyoruz…

Yeni Tip Matematik Soruları Nasıldır?

YKS, uygulanmaya başladığı yıldan beri matematik sorularında ciddi değişiklikler olmuştur. Eski soru tiplerinde olduğu gibi sadece salt matematik konularını bilmek soruları çözmek konusunda yeterli olmamaktadır. Bu konulara geçmeden önce soruları algılama, anlama ve işlemlere geçme aşaması çok önemlidir. Muhakeme gücünün test edildiği matematik sorularında şekiller ve grafikler çok fazla kullanılmaktadır. Eski sisteme göre seçici ve eleyici olarak düşünülen soru tipleri, yeni sistemde genele yayılmış durumdadır. TYT oturumunda matematik konuları içerisinden en fazla ağırlık verilen konu, problemler konusudur. 2020 yılında yapılan sınavda yaklaşık 15 soru muhakeme gücünü ölçen problem soruları şeklinde sorulmuştur. Bu durumda matematik konularına çalışırken, salt bilgi yeterli olmamaktadır. Daha pratik ve soyut düşünmeye yönelik soru tiplerini çözmeye çalışmak gerekmektedir. Doğru kaynaklar edinilerek şekil, grafik, istatistik içeren soru tipleri bolca çözülmelidir. 2021 YKS matematik sorularının da aynı şekilde sorulacağını belirterek 2021 YKS matematik konularına bakalım...

2021 YKS Matematik Konuları

Çok kapsamlı değinmeden matematik konuları üzerinde duralım. Aslında matematik her soru bir konudur. Ben x konusunu çok iyi biliyorum, o konuyla ilgili bütün soruları yapabilirim gibi bir düşünce matematik için geçerli değildir. Çok iyi bilindiği düşünülen konularda bile o zamana kadar hiç karşılaşılmamış bir soru tipiyle karşılaşmak mümkündür. Kaldı ki, yeni üniversite sınav sisteminde iç içe geçmiş konulardan oluşan ve tamamen muhakeme edilerek cevaplandırılacak sorular sorulmaktadır. İşte, 2021 YKS matematik konuları ve soru dağılımı ve 2021 YKS geometri konuları ve soru dağılımı...

2021 TYT Matematik Konuları (30 SORU)

 • Doğal Sayılar, Sayma Sayıları, Reel Sayılar : 2020 TYT'de 1 soru
 • Tam Sayılar - Tek ve Çift Sayılar - Pozitif ve Negatif Sayılar
 • Ardışık Sayılar - Aralarında Ardışık Sayılar
 • Aritmetik Ortalama - Geometrik Ortalama
 • Sayı Basamakları: 2020 TYT'de 1 soru
 • Bölme ve Bölünebilme : 2020 TYT'de 1 soru
 • Asal Çarpanlarına Ayırma - Obeb - Okek
 • Faktöriyel
 • Rasyonel Sayılar, Ondalıklı Sayılar : 2020 TYT'de 3 soru
 • Basit Eşitsizlikler : 2020 TYT'de 1 soru
 • Mutlak Değer : 2020 TYT'de 1 soru
 • Üslü Sayılar : 2020 TYT'de 1 soru
 • Köklü Sayılar : 2020 TYT'de 1 soru
 • Çarpanlara Ayırma
 • Denklem Çözme
 • Oran-Orantı : 2020 TYT'de 1 soru

 • Sayı Problemleri
 • Kesir Problemleri
 • Yüzde Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • İşçi Problemleri
 • Havuz Problemleri
 • Grafik Problemleri
 • Muhakeme Problemleri

Problemler konusuna ait sorular iç içe geçmiş şekilde sorulmuştur. 2020 TYT'de toplam 13 problem sorusu sorulmuştur.

 • Kümeler : 2020 TYT'de 1 soru
 • Fonksiyonlar : 2020 TYT'de 2 soru
 • Polinomlar
 • Binom Açılımı
 • Permütasyon : 2020 TYT'de 1 soru
 • Kombinasyon : 2020 TYT'de 1 soru
 • Olasılık : 2020 TYT'de 1 soru
 • İstatistik
 • Polinomlar
 • Üçgenlerle İlgili Konular (2 SORU)
  • Doğruda ve Üçgende Açılar : 2020 TYT'de 1 soru
  • Dik Üçgen
  • Özel Üçgen
  • İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
  • Açı Kenar Bağıntıları
  • Üçgende Eşlik ve Benzerlik
  • Üçgende Açıortay
  • Üçgende Kenarortay
  • Üçgende Alan : 2020 TYT'de 1 soru
  • Üçgende Alan Parçalama
 • Çokgenlerle İlgili Konular (6 SORU)
  • Çokgenlerle İlgili Açı, Uzunluk ve Alan Hesaplama : 2020 TYT'de 1 soru
  • Paralelkenar
  • Deltoit
  • Eşkenar Dörtgen
  • Kare : 2020 TYT'de 1 soru
  • Dikdörtgen : 2020 TYT'de 2 soru
  • Yamuk : 2020 TYT'de 2 soru
  • Çokgenlerde Alan
  • Çokgenlerde Alan Parçalama
 • Çemberle İlgili Konular
  • Çemberde Açı
  • Çemberde Uzunluk
  • Çemberde Alan
 • Analitik Geometriyle İlgili Konular
  • Noktanın Analitik İncelenmesi
  • Doğrunun Analitik İncelenmesi
  • Analitik Düzlemde Simetri ve Eşitsizlikler
 • Katı Cisimler (2 SORU)
  • Küp Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama : 2020 TYT'de 1 soru
  • Pramit Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama
  • Prizma Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama - Üçgenler ve Dikdörtgenler Prizması : 2020 TYT'de 1 soru
  • Koni Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama
  • Silindir Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama
  • Daire Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama
  • Küre Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama

2021 AYT Matematik Konuları (30 SORU)

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavının ikinci testi Alan Yeterlilik Testi (AYT) şeklinde uygulanacaktır. Bu alanda adaylara 160 sorunun yer aldığı test sınavı uygulanacaktır. Bu sorular her bir bölüm için 40 sorudan oluşacaktır. Adayların çözmeleri gereken 40 matematik sorusu yer alacaktır. Eşit ağırlık ve sayısal puan türünden yüksek puan almayı hedefleyen adaylar matematik konuları içerisinden gelen soruları iyi düzeyde yapmalıdır. Geçmiş yıllara ait sınavlarda adaylardan gelen tepkilere baktığımızda, AYT matematik soruları adayların fazlasıyla zorlanmasına sebep olmuştur. Bu nedenle 2021 sınavına hazırlanan arkadaşlarımızın matematik konularına programlı çalışmaları gerekmektedir.

 • Doğal Sayılar, Sayma Sayıları, Reel Sayılar : 2020 AYT'de 1 soru
 • Tam Sayılar - Tek ve Çift Sayılar - Pozitif ve Negatif Sayılar : 2020 AYT'de 1 soru
 • Ardışık Sayılar - Aralarında Ardışık Sayılar
 • Aritmetik Ortalama - Geometrik Ortalama
 • Sayı Basamakları: 2020 AYT'de 3 soru
 • Bölme ve Bölünebilme
 • Asal Çarpanlarına Ayırma - Obeb - Okek
 • Faktöriyel
 • Rasyonel Sayılar, Ondalıklı Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler : 2020 AYT'de 1 soru
 • Mutlak Değer : 2020 AYT'de 1 soru
 • Üslü Sayılar : 2020 AYT'de 1 soru
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Denklem Çözme
 • Oran-Orantı

 • Sayı Problemleri
 • Kesir Problemleri
 • Yüzde Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • İşçi Problemleri
 • Havuz Problemleri
 • Grafik Problemleri
 • Muhakeme Problemleri
 • Kümeler ve Kartezyan Çarpım : 2020 AYT'de 2 soru
 • Fonksiyonlar : 2020 AYT'de 2 soru
 • Polinomlar : 2020 AYT'de 2 soru
 • Binom Açılımı
 • Permütasyon : 2020 AYT'de 1 soru
 • Kombinasyon : 2020 AYT'de 1 soru

 • Olasılık : 2020 AYT'de 1 soru
 • İstatistik
 • Trigonometri : : 2020 AYT'de 4 soru
 • Karmaşık Sayılar : 2020 AYT'de 2 soru
 • İkinci Dereceden Denklemler : 2020 AYT'de 1 soru
 • Parabol : 2020 AYT'de 1 soru
 • Mantık
 • Modüler Aritmetik
 • İkinci Derece Eşitsizlikler
 • Logaritma : 2020 AYT'de 3 soru
 • Diziler : 2020 AYT'de 2 soru
 • Seriler : 2020 AYT Konularına Dahil Edilmemiştir.
 • Limit ve Süreklilik : 2020 AYT Konularına Dahil Edilmemiştir.
 • Türev : 2020 AYT Konularına Dahil Edilmemiştir.
 • İntegral : 2020 AYT Konularına Dahil Edilmemiştir.

 • Üçgenlerle İlgili Konular
  • Doğruda ve Üçgende Açılar : 2020 AYT'de 1 soru
  • Dik Üçgen
  • Özel Üçgen : 2020 AYT'de 1 soru
  • İkizkenar ve Eşkenar Üçgen : 2020 AYT'de 1 soru
  • Açı Kenar Bağıntıları
  • Üçgende Eşlik ve Benzerlik
  • Üçgende Açıortay
  • Üçgende Kenarortay
  • Üçgende Alan
  • Üçgende Alan Parçalama
 • Çokgenlerle İlgili Konular
  • Çokgenlerle İlgili Açı, Uzunluk ve Alan Hesaplama : 2020 AYT'de 1 soru
  • Paralelkenar
  • Deltoit
  • Eşkenar Dörtgen
  • Kare
  • Dikdörtgen
  • Yamuk
  • Çokgenlerde Alan
  • Çokgenlerde Alan Parçalama
 • Çemberle İlgili Konular
  • Çemberde Açı
  • Çemberde Uzunluk : 2020 AYT'de 1 soru
  • Çemberde Alan : 2020 AYT'de 1 soru
 • Analitik Geometriyle İlgili Konular
  • Noktanın Analitik İncelenmesi : 2020 AYT'de 1 soru
  • Doğrunun Analitik İncelenmesi : 2020 AYT'de 1 soru
  • Analitik Düzlemde Simetri ve Eşitsizlikler
 • Katı Cisimler
  • Küp Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama
  • Pramit Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama
  • Prizma Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama - Üçgenler ve Dikdörtgenler Prizması
  • Koni Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama
  • Silindir Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama : 2020 AYT'de 1 soru
  • Daire Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama
  • Küre Uzunluk, Alan ve Hacim Hesaplama
 • Vektörler 2020 AYT Konularına Dahil Edilmemiştir.
 • Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller 2020 AYT Konularına Dahil Edilmemiştir.
 • Dönüşümlerle Geometri : 2020 AYT'de 1 soru
 • Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik) 2020 AYT Konularına Dahil Edilmemiştir.
 • Parabol 2020 AYT Konularına Dahil Edilmemiştir.
 • Hiberbol 2020 AYT Konularına Dahil Edilmemiştir.
 • Elips 2020 AYT Konularına Dahil Edilmemiştir.

Yorumlar (0)
21
parçalı az bulutlu