kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Devlet Memuru Olmak Mı? Özel Sektörde Çalışmak Mı? Hangisi Daha Avantajlı Tercihini Yap!

İnsanların bir çoğunun aklına takılan sorulardan birine cevap bulmaları için bir yazı kaleme aldık. Yazımız içerisinde devlet memuru olmak mı yoksa özel sektörde çalışmak mı daha avantajlıdır? Meselesinin cevabını arıyoruz. Her iki sektörü de avantajları ve dezavantajları üzerinden analiz ederek, okuyuculara sağlam bir bakış açısı kazandırmayı umuyoruz. Dileriz doğru tercihi yapmanıza yardımcı oluruz…

A+
A-

Ülkemizde insanların yıllardır kendilerine sordukları en önemli sorulardan birine açıklama getirmek istiyoruz. Devlet memuru olmak mı daha avantajlıdır? Özel sektörde çalışmak mı daha avantajlıdır? İnsanlara hangisi daha iyi şartlar sunmaktadır? İnsanların bir bölümü devlet memuru olmak için bütün çabasını ve nüfuzunu kullanırken, diğer bir bölümü de devlette asla ve kata çalışmayacağını düşünmektedir. Bu noktada devlette çalışan kişiler, özel sektörde ne kadar başarılı olabilecekleri test edememekte tam tersi durumda da özel sektörde çalışanlar devlet hiyerarşisi içerisinde hangi makama gelecekleri bilememektedir. Çok nadiren de olsa bazı insanlar bu iki sektör arasında geçiş yaparak ikisinin de artılarını ve eksilerini görebilmektedir. Yıllarca özel sektörde çalışan birisi bir anda kamuda çalışmaya karar vermekte; tersi durumda da devlette memur olarak çalışan birisi de istifasını vererek özel sektöre yönelmektedir. Peki hangi sektörde çalışmak daha avantajlı bulunmaktadır? Kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olmak mı daha avantajlıdır, özel sektörde çalışmak mı daha avantajlıdır? Tercihini Yap ekibi olarak sizler için hazırlamış olduğumuz yazımız içerisinde iki sektöründe avantajları ve dezavantajlarını kapsamlı şekilde belirterek tercihinizi yapmanızı kolaylaştırmak istiyoruz. Kamu Haber

Merkezi Atama Dışında Girilebilecek Memurluklar

Devlette Memur Olmanın Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Ülkemizde insanların büyük bir bölümü bir devlet kademesinde memur olmayı çok ciddi şekilde talep etmektedir. Bazıları için bu talep o kadar yüksektir ki memur olmak için yıllarca uğraşmaktan vazgeçmezler. Peki bu kişiler neden devlet memuru olmayı bu kadar istemektedir? Memur olmanın avantajları nelerdir? Kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak çalışmanın ilk avantajı maddi imkanlardır. Ülkemizde devlet memurlarının aylık maaşları, mesai ücretleri, yollukları ve diğer ek gelirleri her ay düzenli olarak ödenmektedir. Devletler iflas ettiklerini açıklasalar dahi devlet memurlarının maaşlarını ödemekten imtina edemezler. Memurların maddi imkanlarından yoksun kalmamaları sağlayan bu durum, memurların geleceğe yönelik tasarruf yapmalarını sağlamakta ve çeşitli kredi imkanlarıyla ev ve araba yatırımı yapabilmelerini sağlamaktadır.

Memur olmanın ikinci avantajı mesleki garanti sağlamasıdır. Her ne kadar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununu içerisinde disiplin cezası olarak memurluktan çıkarılma öngörülmüş olsa da uygulamada devlet memurlarının meslekten atılmaları çok istisnaidir. Bir memura memurluktan çıkarılma kararı verilebilmesi için, o memurun 657 Sayılı DMK içerisinde yer alan disiplin suçlarını işlemesi ve Yüksek Disiplin Kurulunun bu yönde bir karar alması gerekmektedir.

Memurluk mesleğinde bir diğer avantaj ise çalışma şartları ile ilgilidir. Devlet memuru olan kişilerin çalıştıkları ortamlar, yaptıkları iş ve işlemlerin yarattığı fiziksel yorgunluk ve çevresel etmenler özel sektörde çalışan kişilerin şartlarına göre oldukça uygundur. Özel sektörde bir çok alanda çalışan kişiler haftanın bir gününde izin kullanabilirken, devlet memurları haftanın iki gününde izin kullanmaktadır. Devlet memurları bu sayede aileleri ile daha fazla süre geçirebilmekte ve psikolojik olarak daha sakin kalabilmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların bir diğer avantajı ise hiyerarşide amirlerinin tutum ve davranışlarının çok katı olmamasıdır. Devlette amirlerin görev ve sorumlulukları bellidir. Aynı şekilde memurların da görev ve sorumlulukları çalışma yönetmeliklerinde belirlenmektedir. Bu sayede hiç bir memur, amiri tarafından iş tanımı dışında çalışmaya zorlanamaz. Aynı şekilde amirler astlarına kendi personelleri gibi davranamaz. Nitekim özel sektörde olduğu gibi devlete patron çalışan ilişkisi bulunmamaktadır. Devlette herkes çalışandır, kimse patron değildir. Herkesin bir üstü vardır ve bu üst memurların en üst hiyerarşik amiri olarak kabul edilen Cumhurbaşkanı Yardımcısına kadar uzanmaktadır.

Devlet memurluğunun bir diğer avantajı dikey yükselme şartlarının olmasıdır. Bir devlet memuru pek tabi kurumları tarafından belirlenen şartları yerine getirir ve kurumları tarafından açılan yükselme sınavlarında başarılı olurlarsa yükselebilmektedir. Memur olarak kamuda çalışmaya başlayan bazı kişilerin daire başkanı, bölge müdürü hatta müsteşar dahi oldukları bilinmektedir. Burada müsteşarlıkların kaldırıldığını da belirtmek gerekir.

memur ek ödeme alır mı? hangi memur ne kadar ek ödeme alır ...

Bu avantajlarının yanı sıra memurluğun dezavantajları da vardır. En önemli dezavantajı devlet memurlarının maaşlarının her zaman belirli standartta olmasıdır. Toplumdaki genel anlayışa göre “Devlet memurları ne uzar ne de kısalır.” Cümlesinden de anlaşılacağı üzere memurlar hep belirli standart içerisinde yaşamaktadır. Maaş aralığı belli düzeyde olan ve yıllar içerisinde çok değişmeyen devlet memurları büyük paralar kazanamamaktadır.

Devlet memurluğunun bir diğer dezavantajı ise yaptıkları işin belirli bir süre monoton hale gelmesidir. Bazı memurluklarda yıllar boyunca hep aynı iş yapılmaktadır. Bu durum özellikle bazı sektörlerde çalışan memurların körelmesine ve mesleki tecrübelerini yitirmelerine sebep olmaktadır.

Devlet memurluğu daha kuralcıdır. Bu kuralcılık bazı konularda ciddi bürokratik süreçler yaşanmasına sebep olmaktadır. Öyle ki özel sektörde bir çokları için basit bir izin alma süreci, memurlukta bir günü bulmaktadır. Bir günlük izin için en az üç hiyerarşik amirden izin alınması gerekmektedir. Benzer durumlar basit bir yazışmada veya bir dilekçeye verilen bir cevap yazısında dahi zaman zaman kendini göstermektedir. Genelleme yapmamakla birlikte memurlukta iş ve işlemler özel sektöre göre daha yavaş ilerlemektedir. Bu yavaşlıkta monotonluğu arttırmakta ve memurluğu daha yavaş bir ilerleyen bir meslek haline getirmektedir.

Devlet memurluğunun dezavantajı olarak çalışma yerini belirleyememe durumu gelmektedir. Devlet memurları atandıkları yerde çalışmaktadır. Bunun yanı sıra bazı memurluklarda geçici görev ve zorunlu rotasyon olması memurların çalışma yerlerini belirlemelerini engellemektedir. Bu gibi zorunlu durumlar devlet memurlarının zaman zaman istedikleri yerlerin dışında çalışmalarına sebep olmaktadır.

Özel Sektörde Çalışmanın Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Devlet memuru olmanın avantajları ve dezavantajlarını belirtildikten sonra özel sektörde çalışmanın avantajlarını ve dezavantajlarını açıklayalım. Özel sektörde çalışmanın ilk avantajı meslek seçiminin kişinin kendisine bırakılmasıdır. Özel sektörde kişi ne olmak istiyorsa, nerede çalışmak istiyorsa kendisi karar vermektedir. Kimse istemediği bir işte zorla çalıştırılamamaktadır. Bunun yanı sıra kendi işini kuran kişilerde kendi işlerinin patronu olarak diledikleri mesleği icra edebilmektedir.

Sözleşmeli Memurluk Hakkında Her Şey

Özel sektörün bir diğer avantajı aylık kazancın sınırının belirgin olmamasıdır. Özel sektörde kişi ne kadar çok çalışır ve ne kadar çok özveri gösterirse o kadar çok kazanabilir. Tabi kişilerin büyük miktarlarda maddi gelir elde etmelerinde kendi ellerinde olmayan etkenlerin ve şanlarının da olması şarttır. Günümüzde özel sektörde sıradan bir çalışan olarak göreve başlayan bir kişi hayatının ilerleyen dönemlerinde büyük gelir elde eden birisi haline gelebilmektedir. Bazı kişiler günümüzde özel sektör sayesinde aylık 500 bin TL veya 1 milyon TL dahi kazanabilmektedir.

Özel sektör rekabet etmeyi zorunlu olduğu için kişilerin gelişimine ve ilerlemesine çok açık bir alandır. Özel sektörde her zaman aynı yöntem ve metotla devam etmek mümkün değildir. Teknolojik gelişmelerin gerisinde kalan kişiler daha fazla ilerleme kaydedememektedir. Özel sektörde yerinde saymak yok olmanın ilk adımıdır. Bu nedenle yeniliklerin ve gelişmelerin takip edilmesi özel sektördeki kişileri monotonluktan kurtarmaktadır.

Özel sektörün bir diğer avantajı olarak çok önemli bir sosyal çevre oluşturmaya müsait olmasıdır. İnsanlar bir çok işlerini daha iyi yaptırabilmek için çevrelerine ihtiyaç duymaktadır. Bu durum insanların doktordan mobilyacıya; nakliyeciden terziye varıncaya kadar bir çok alanda tanıdıklarının olmasını zorunlu kılmaktadır. Özel sektörde çalışanların bir çok sektörde çalışanla içli dışlı olması istedikleri kişilere daha rahat ulaşmalarını sağlamaktadır.

ozel sektor calyyanlary

Özel sektörün dezavantajlarına bakacak olursak da bunlardan en önemlisi hiç bir zaman sürekli olarak kazanç garantisinin olmamasıdır. Özel sektörde işler yolunda giderken bir anda yaşanan bir ciddi bir ekonomik kriz her şeyin tepetaklak olmasına sebep olabilmektedir. Bunun yanı sıra açılan bir iş yerinin birileri tarafından keşfedilerek sektöre giren sayısının artması kişilerin işlerini batırmasına sebep olabilmektedir.

Özel sektörün bir diğer dezavantajı ise çalışan olarak bir yere girildiğinde patronların ve/veya işverenlerin tutum ve davranışlarıdır. Personel olarak çalışılan işlerde büyük hataların telafisi yoktur. Bazı zamanlarda işten atılmanın önüne geçmek mümkün değildir. Özellikle kriz ve salgın dönemlerinde şirketlerin yaptıkları ilk şey, çalışanlarını işten çıkarmaktır.

Özel sektörün bir diğer dezavantajı ise aylık maaş ve sigorta primlerinin düzenli ödenmemesi noktasında yaşanmaktadır. Çok daha fazlasını kazanmak isteyen işverenler, çalışanların maaşlarını ödeme noktasında ceplerinde akrep varmış gibi davranabilmektedir. Bu durum çalışanlar üzeride ciddi baskı ve psikolojik sorunlara sebep olmaktadır.

Özel sektörün bir diğer dezavantajı ise iş yoğunluğudur. Fiziksel ve mental olarak ciddi çalışma temposu olan özel sektör, çok ciddi yorgunluklara sebep olabilmektedir. Bu yorgunluk, bitkinlik ve bıkkınlık kişilerin ailelerine yeterince zaman ayırmasına mani olmaktadır. Aynı zamanda bu kişiler, kendi sosyal hayatlarından da ciddi şekilde vazgeçmektedir. Elbette bu durumun yarattığı baskı bir çok problemi beraberinde getirmektedir.

Tercihini Yap Ekibinin Yorumu

Tercihini Yap ekibi olarak bizler, sizlere devlet memuru olmalısınız veya özel sektörde çalışmalısınız gibi bir genellemede bulunamayız. Her iki sektör içinde sunmuş olduğumuz avantajlar ve dezavantajlar sizlerin doğru tercihi yapmanız noktasında yardımcı olacaktır. Sizler nasıl bir hayat yaşamak istiyorsunuz? Hangi şartlarda çalışmak istiyorsunuz? Yorgun ama çok kazanan birisi mi olmak istiyorsunuz? Veya ailesiyle daha fazla vakit geçiren ancak; hayatı boyunca çok aşırı zengin olamayacak birisi mi olmak istiyorsunuz? Bu soruları kendinize sorarak yazımızın başlığında yer alan sorunun cevabını kendiniz bulabilirsiniz. Sizlere iyi bir gelecek dileyerek, tercihini yap! manızı tavsiye ediyoruz. Saygılar Efendim!

Devlet memuru mu özel sektör mü?

kamu özel sektöre göre daha iyi, daha rahattır… Çalışma koşulları, mesai saatleri, maaşlar sabittir ve düzenlidir.08.30-17.30 mesai saatleri olmak üzere haftalık 40 saattir. Kamuya geçerseniz kadrolu bir memur veya işçi olursunuz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.