kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Mühendislik Kurum Sınavları

Mühendislik Kurum Sınavları

A+
A-

1646 0 c9dbc007371927c3ba048d44f3a1d088

Mühendislik KurumSınavları muazzam bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktı. MühendislikFakültelesi Mühendislik Ekonomisi Mühendislik Taban Puanları MühendislikTamamlama KPSS puan türleri Mühendislik Kurum Kadroları Mühendislik KPSS TabanPuanları… Mühendislik Kurum Sınavları Hakkında her şey…

MühendislikKurum Sınavları…Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası, İktisadi ve İdariBilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, Hukuk ve İstatistikfakültelerinden mezun olanların A kadro kariyer mesleklere (Müfettişlik,Denetçilik, Kontrolörlük, Uzmanlık, Denetmenlik) yapılan kurum sınavlarısonucuna göre atanabildikleri bilinen bir gerçektir. Yıllardır kariyermeslekler söz konusu olduğunda bu kadrolara sadece yukarıda belirttiğimiz altıfakülte mezununun girebileceği düşünülürken, Mühendislik Fakültesinden mezunolanlara hesaba katılmamaktadır. Oysa, bir çok kurum kariyer meslek alımlarındaMühendislere de yer vermektedir. Hatta bazı kamu kurum ve kuruluşları uzmanlıkkadrolarında sadece Mühendislerden alım yapmaktadır.

YDS Puanı İsteyen Kamu Kurumları ve Meslekler Hangileri?

Hangi Mühendislik Fakültesi Öne Çıkıyor?

Kamu kurum vekuruluşların kariyer meslek alımlarında Mühendislik fakültesi bölümlerinden enfazla alım yapılan bölümler sırasıyla: Endüstri Mühendisliği, MakineMühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliğiolarak ön plana çıkmaktadır. En fazla atama yapılan kadrolarda, Uzmanlıkkadrosu ilk sırada yer almaktadır. Mühendislik kurum sınavları başvurukoşullarında aradıkları puan türlerine göz gezdirdiğimizde ise: KPSSP1, KPSSP2,KPSSP3, KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6, KPSSP7 ve KPSSP8 puan türlerini kullandıklarıgörülmektedir.Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen Mühendisarkadaşlarımız için gördüğümüz bu eksiği kapatmak adına ilgili puan türleriylebirlikte, Mühendislerin, KPSS sonrası elde ettikleri puan türleriyle, hangikariyer meslek sınavına girebileceklerini kaleme alıyoruz.

1646 2 0612746e340d2ffec1c825719143e6fe

Mühendislik hakkında herşey

KPSSP1 Puan Türü

KPSSP1 puantürünün hesaplanmasında yer alan derslerin yüzdelik oranlarını aşağıdakigibidir:Genel Yetenek: %70Genel Kültür:%30Bir Mühendis için olabildiğince yüksek alınabilecek bir puantürü olarak göze çarpıyor. Genel olarak Mühendislerin, Matematik netlerininyüksek olacağını düşünürsek, %70 Genel Yetenek bölümünün etkili olduğu bu puantüründe yüksek puan almaları beklenen bir sonuçtur. Bu puan türüyle alım yapankurumların büyük kısmı, sınava katılacak adaylara yazılı sınav uygulamaktadır.Bu nedenle adayların sınav ilanında yer alan konulara detaylı olarak çalışmayapmaları gerekmektedir. Özellikle, Rekabet Kurumu Uzman yardımcılığı kadrosuiçin adayların ciddi şeklide, ön hazırlık yapması gerekmektedir.

1646 4 0612746e340d2ffec1c825719143e6fe

Mühendislik taban puanları

KPSSP1 puan türüyle mühendis alımı yapan kurumlarınkadroları

Bilim Sanayi veTeknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı kadrosu ( İnşaat Mühendisliğibölümü mezunları için)Rekabet Uzman Yardımcılığı kadrosu (BilgisayarMühendisliği mezunları için)İller Bankası A.Ş. Teknik Uzman Yardımcılığıkadrosu (Mühendislik fakülteleri mezunları için)Savunma Sanayi MüsteşarlığıUzman Yardımcılığı kadrosu (Mühendislik fakültesi mezunları için)

KPSSP2 Puan Türü

KPSSP2 puantürünün hesaplanmasında yer alan derslerin yüzdelik oranlarını aşağıdakigibidir:Genel Yetenek: %60Genel Kültür:%40KPSSP1 için söylediklerimiz büyük kısmı bu puan türü içindegeçerlidir. Bu puan türünde yer alan kurum sınavı ilanının KPSSP1 ile de alımyapıyor olması bu puan türünün mühendisler tarafından kullanılması oranınıazaltmaktadır.

KPSSP2 puan türüyle alım yapan kurumların kadroları

BilgiTeknolojileri ve İletişim Kurumu Bilişim Uzman Yardımcılığı (Mühendislikfakültesi mezunları için)

1646 6 0612746e340d2ffec1c825719143e6fe

Mühendislik KPSS puantürleri

KPSSP3 Puan Türü

KPSSP3 puantürünün hesaplanmasında yer alan derslerin yüzdelik oranlarını aşağıdakigibidir:Genel Yetenek: %50Genel Kültür:%50KPSS için denge olarak biline bu puan türü merkeziyerleştirmelerde yer alan bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait alımlarındışında, bir çok uzman yardımcılığı için alım yapılmaktadır. Bu alımlara aitsınavların bir kısmı yazılı olarak uygulanırken, bir kısmı ise sözlü mülakatşeklinde uygulanmaktadır. Orman ve Su İşleri, Milli Eğitim Bakanlığı veİhracatçı Birliklerine ait Uzman Yardımcılığı sınavları sözlü mülakat olarakgerçekleştirilmektedir. Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı ile alım sayısınınoldukça fazla olduğunu da belirtmekte fayda olacağını düşünüyoruz.

KPSSP3 puan türüyle alım yapan kurumların kadroları

Gençlik ve SporBakanlığı Uzman Yardımcılığı kadrosu (Endüstri Mühendisliği bölümü mezunlarıiçin)Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) Gelir Uzman Yardımcılığı (GUY)kadrosu (Mühendislik fakültesi mezunları için)İçişleri Bakanlığı (Göç İdaresiGenel Müdürlüğü) Göç Uzman Yardımcılığı kadrosu (Endüstri Mühendisliği bölümümezunları için)Orman ve Su İşleri Bakanlığı Uzman Yardımcılığı kadrosu (Çevre,Endüstri ve Orman Mühendisliği bölümü mezunları için)Milli Eğitim BakanlığıUzman Yardımcılığı kadrosu (Yazılım Mühendisliği bölümü mezunlarıiçin)İhracatçı Birliklerinin Uzman Yardımcılığı kadrosu (Mühendislikfakülteleri mezunları için)

1646 8 0612746e340d2ffec1c825719143e6fe

Mühendislik kurumsınavları

KPSSP4 Puan Türü

KPSSP4 puantürünün hesaplanmasında yer alan derslerin yüzdelik oranlarını aşağıdakigibidir:Genel Yetenek: %50Genel Kültür:%40Yabancı Dil Sınavı: %10Mühendislik fakültesi mezunlarındanalımın ciddi olarak yapıldığı puan türlerinden bir tanesi de KPSSP4 puanıdır.Bu puan türünde YDS etkisinin %10 olarak belirlenmiş olması, puan türüüzerindeki Genel Yetenek etkisinin çok fazla etkilenmemesine sebep olmuştur.Kariyer mesleklerde çok önemli yeri olan: Başbakanlık, BDDK ve Kalkınma BankasıUzman Yardımcılıklarının bu puan türü ile sınav ilanına çıkıyor olması puantürünün önemini arttırmaktadır. Özellikle, Başbakanlık Uzman Yardımcılığıkadrosunun sözlü mülakat ile alım yapıyor olması bu puan türünde 90 ve üzerialmak için bir neden olarak gösterilebilir. Aynı şekilde Ürün DenetmenYardımcılığında alım sayısının dört katı kadar aday sözlü mülakat sınavınadahil etmektedir.

KPSSP4 puan türüyle alım yapan kurumların kadroları

BankacılıkDenetleme ve Düzenleme Kurumu Uzman Yardımcılığı kadrosu (Mühendislik fakültesimezunları olanlar için)Türkiye Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı kadrosu(Mühendislik fakültesi mezunları için)Başbakanlık Uzman Yardımcılığı kadrosu(Bilgisayar, Elektronik ve Endüstri mühendisliği bölümü mezunları için)Gümrükve Ticaret Bakanlığı Denetmen Yardımcılığı kadrosu (Mühendislik fakültesimezunları için)Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı kadrosu(İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümü mezunları için)Ekonomi Bakanlığı ÜrünDenetmen Yardımcılığı kadrosu (Ziraat ve Gıda Mühendisliği bölümü mezunlarıiçin)

KPSSP5 Puan Türü

KPSSP5puan türünün hesaplanmasında yer alan derslerin yüzdelik oranlarını aşağıdakigibidir:Genel Yetenek: %50Genel Kültür:%30Yabancı Dil Sınavı: %20Mühendislik alımlarında sağlamkurumların yer aldığı puan türlerinden bir tanesi de KPSSP5 puan türüdür. Bupuan türünde EPDK kadrosu en ön plana çıkan alımdır. Alımda bir çok mühendislikbölüm mezununa kadro açılmaktadır. Maaş ve iş tatmini olarak sıradan bir uzmanyardımcılığından çok fazlasını vadeden EPDK Uzman Yardımcılığı kadrosu sözlümülakat ile alım yapmakta ve sınavına alım sayısının 4 katı kadar adayı dahiletmektedir. Aynı şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında son yıllardaalımları sözlü mülakat sınavı ile gerçekleştirmektedir.

1646 10 0612746e340d2ffec1c825719143e6fe

Mühendislik kurumkadroları

KPSSP5 puan türüyle alım yapan kurumların kadroları

Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu Enerji Uzman Yardımcılığı kadrosu (Mühendislik fakültesimezunları için)Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu Uzman Yardımcılığıkadrosu (Mühendislik fakültesi mezunları olanlar için)Aile ve SosyalPolitikalar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı kadrosu (Bilgisayar Mühendisliğibölümü mezunları için)Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı kadrosu(Mühendislik fakülteleri için)Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhaleBirimi Uzman Yardımcılığı kadrosu (Mühendislik fakültesi mezunları için)

KPSSP6 PUAN TÜRÜ

KPSSP6 puantürünün hesaplanmasında yer alan derslerin yüzdelik oranlarını aşağıdakigibidir:Genel Yetenek: %50Genel Kültür:%10Yabancı Dil Sınavı: %40Bu puan türünde Yabancı DilSınavından alınan puanın etkisi oldukça yüksektir. Yabancı Dil Sınav puanı 50altında olan bir adayın 85 üstü bir puan alması oldukça düşüktür. TPE UzmanYardımcılığı kadrosunun yer aldığı bu puan türünde, diğer puan türlerindenbağımsız bu puan türüne özgü çok özel bir kadro bulunmamaktadır. Bu nedenleüzerinde fazla durmuyoruz.

KPSSP6 puan türüyle alım yapan kurumların kadroları

BankacılıkDenetleme ve Düzenleme Kurumu Uzman Yardımcılığı kadrosu (Mühendislik fakültesimezunları olanlar için)Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Uzman Yardımcılığıkadrosu (Mühendislik fakültesi mezunları için)Başbakanlık Uzman Yardımcılığıkadrosu (Bilgisayar, Elektronik ve Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları için)

KPSSP7 PUAN TÜRÜ

KPSSP7 puantürünün hesaplanmasında yer alan derslerin yüzdelik oranlarını aşağıdakigibidir:Genel Yetenek: %45Genel Kültür:%25Yabancı Dil Sınavı: %30Kamu kurum veya kuruluşlarındakariyer meslek sahibi olmak isteyen bir mühendis için en önemli puan türüKPSSP7’dir. Çoğu kadroyu bünyesinde barındıran bir puan türüdür. Hazine, TÜİK,TSE, ÖSYM ve ETKB Uzman Yardımcılıklarının diğer puan türlerinde yer almamasınakarşın bu puan türü ile mühendisleri alıyor olması puan türünün öneminifazlasıyla arttırmaktadır. Hazine, Kalkınma Bankası sınavlarında yazılı aşamauygularken, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı gibi uzman yardımcılığıkadrosunun büyük kısmını mühendislere ayıran bir kurum sözlü mülakat ileadayları sınav yapmaktadır.

1646 12 0612746e340d2ffec1c825719143e6fe

Mühendislik üniversitepuanları

Yabancı Dil Etkisi Önemli

Bu puan türündeYabancı Dil Etkisi %25 olmasının yanı sıra aşağıda yer alan kadroların çoğundaYDS’den belli bir baraj puanı da aranmaktadır. Bu puan aşağıda yer alanilanların çoğunda 70 olarak belirlenmiştir. İstisnai olarak da, TÜİK UzmanYardımcılığında minimum 50 YDS puan barajı konulurken, Başbakanlık UzmanYardımcılığı kadrosunda YDS puan barajı yer almamaktadır.

KPSSP7 puan türüyle alım yapan kurumların kadroları

BankacılıkDenetleme ve Düzenleme Kurumu Uzman Yardımcılığı kadrosu (Mühendislik fakültesimezunları olanlar için)Hazine Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı (Bilgisayar veEndüstri Mühendisliği bölümü mezunları için)Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlığıUzman Yardımcılığı kadrosu (Mühendislik fakültesi mezunları için)TürkiyeKalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı kadrosu (Mühendislik fakültesi mezunlarıiçin)

Ve diğerleri..

Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığı kadrosu (Mühendislik fakülteleri mezunları için)Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı kadrosu (Mühendislik fakültesi mezunları için)Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Uzman Yardımcılığı kadrosu (Mühendislik fakültesi mezunları için)Başbakanlık Uzman Yardımcılığı kadrosu (Bilgisayar, Elektronik ve Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları için)Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılığı kadrosu(Mühendislik fakültesi mezunları için)

1646 14 0612746e340d2ffec1c825719143e6fe

Mühendislik KurumBilgileri

KPSSP8 PUAN TÜRÜ

KPSSP8 puantürünün hesaplanmasında yer alan derslerin yüzdelik oranlarını aşağıdakigibidir:Genel Yetenek: %40Genel Kültür:%40Yabancı Dil Sınavı: %20Bu puan türünde de kendine özelilanlarla ön plana çıktığı söylenebilir. Yabancı Dil Puanı orta seviye olanadaylarında yüksek puan alabileceği bir puan türüdür. %40 düzeyinde GenelKültür oranı olması mühendislerin bu puan türünde yüksek puan almasını zorlaştıranbir etkendir. Bu nedenle Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık bilgileriningüncelliğini sağlayan mühendis adayları için fırsat olarakdeğerlendirilebilecek bir puan türüdür

YDS Puanı İstemeyen Yabancı Dil Sınavı Yapan Kurumlar ve Kadrolar Nelerdir?

YDS Şartı

Bu puan türündeher ne kadar özel alım sayısı fazla görünse de alımların büyük çoğunluğu heryıl yapılmamaktadır. Her yıl olan ilanlardan bir tanesi Ulaştırma, DenizcilikVe Haberleşme Bakanlığı Uzman Yardımcılığı kadrosudur. Alımlarının büyükkısmını mühendisler oluşturur, sözlü mülakat ile alım yapan bu kurumda YDSpuanın 70 olması şartı aranır. AFAT Uzman Yardımcılığı kadrosu her yıl ilanaçıkıyor olsa da mühendis alımlarının sınırlı olduğu, adaylarda 70 YDS puanşartı arayan ve sözlü mülakat ile alım yapılan bir kadrodur.

KPSSP8 puan türüyle alım yapan kurum kadroları

BankacılıkDenetleme ve Düzenleme Kurumu Uzman Yardımcılığı kadrosu (Mühendislik fakültesimezunları olanlar için)Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı UzmanYardımcılığı kadrosu (Mühendislik fakültesi ve Deniz İşletmeleri Yönetimibölümü mezunları için)Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü MüfettişYardımcılığı kadrosu (Ziraat fakültesi mezunları için)

Ve diğerleri..

Küçük ve OrtaÖlçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) KobiUzman Yardımcılığı (Mühendislik fakültesi mezunları için)Avrupa Birliği GenelSekreterliği Uzman Yardımcılığı kadrosu (Mühendislik fakültesi mezunlarıiçin)Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı kadrosu(Mühendislik fakültesi mezunları için)Türkiye Halk Sağlığı Kurumu DenetçiYardımcılığı kadrosu (Kimya Mühendisliği ve Kimya bölümü mezunları için)Kültürve Turizm Bakanlığı Uzman Yardımcılığı kadrosu (Bilgisayar Mühendisliği,Yazılım Mühendisliği mezunları için)

1646 16 0612746e340d2ffec1c825719143e6fe

Mühendislik şartları

KPSSP13 PUAN TÜRÜ

KPSSP13 puantürünün hesaplanmasında yer alan derslerin yüzdelik oranlarını aşağıdakigibidir:Genel Yetenek: %45Genel Kültür:%25Yabancı Dil Sınavı: %20Hukuk: %10Yukarıda Mühendisler içinalım yapılan puan türlerinde alım yapılan kadrolar içerisinde yer almamasınarağmen özel olarak metnin içerisinde bulundurmak istediğimiz bir puan türüdür.Bu puan türünde alım sayısı oldukça fazladır. Her şeyden önemlisi Mühendisleriçerisinde Bakanlık Müfettişi olmak isteyenler için nadir fırsatlardan birtanesidir. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Müfettiş Yardımcısı olarak alımyapılan bu kadro da alımlar düzenli olarak her yıl yapılmakta ve çok sayıdamühendis alım ilanına çıkılmaktadır. kamu haber

Maden Mühendisleri

MadenMühendisleri için istihdam alanı darlığına bir nebze olsun çözüm üreten bukadroya ait alımlar iyi bir fırsat olarak görülebilir. KPSS Alan kısmına çoğumühendisin katılmadığı düşünülürse puanı hesaplanan mühendis sayısının oldukçaaz olacağı sonucuna ulaşılabilir. Buradan hareketle, bu kadrolara ait alımlarındüşük kapattığı sonucuna ulaşılabilir.

Mühendislik hakkında herşey forumda

KPSSP13 puan türüyle alım yapan kurumların kadroları

Çalışma veSosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettiş Yardımcılığı kadrosu (İnşaat, Makine,Elektrik ve Elektronik ve Maden Mühendisliği bölümü mezunları için)

Mühendisler nasıl atanır?

KPSS sınavına girerseniz yapılacak olan alımlarda B grubundan mühendis olarak atanabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.