kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Pomem Şartları Nelerdir 2019? Lisans Mezunları Nasıl Polis Olur?

Polislik mesleği, toplumsal saygınlığı ve özlük haklarının yıldan yıla iyileşmesi nedeniyle tercih edilen mesleklerin başında gelmektedir. 2019 yılı itibariyle ek göstergesinin 3.600 olması gerektiği konuşulan polislik mesleğini kazanmanın en ideal yollarından bir tanesi: Pomem sınavını kazanmaktan geçmektedir. Peki, pomem şartları nelerdir? Lisans mezunları pomem sınavını kazanmak için neler yapmalıdır? İşte detaylar…

A+
A-

Polis olmak için en kolay yöntemlerden bir tanesi: Üniversitelerin lisans veya önlisans bölümlerinden mezun olduktan sonra pomem sınavını kazanmaktır. Pomem: İçişleri Bakanlığı Emniyet Teşkilatı içerisinde yer alan, polis meslek eğitim merkezinin kısaltma olarak ifade edilmesidir. Bu eğitim merkezi aracılığıyla ülkemizde her yıl lisans ve önlisans mezunları içerisinden on binlerce polis alınmaktadır. Polislik mesleğinin toplumsal saygınlığı ve yıldan yıla artan özlük hakları sayesinde pomem sınavını kazanarak polis olmak isteyenler artmıştır. Kapsamlı şekilde ifade edecek olursak pomem nedir? Pomem sınavına katılma şartları nelerdir 2019? Nasıl kazanılır? Sorularının cevabını yazımız devamında bulabilirsiniz. Kamu Haber

Pomem Nedir? Hangi İllerde Bulunmaktadır?

İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim birimden biri de pomem olarak bilinmektedir. Pomem:  Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek ve eğitmek üzere kurulan, 4 yıllık (lisans) veya 2 yıllık (önlisans) fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olup, yapılacak olan sınavlara zamanında başvuru yapan ve bu sınavlarda başarılı olan adaylara, 4 aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimi veren eğitim ve öğretim kurumudur. 173 yıllık polis teşkilatı içerisinde çeşitli isimler adı altında fakülte mezunları eğitilmiş olup, polis eğitim merkezi adı altında eğitim verilmesi 2005 yılında başlamıştır. Polis akademilerinin kapatılması ile birlikte pomem müdürlüklerinin önemi artmıştır. Ülkemizde 32 farklı şehirde alan merkezler aşağıda sıralanmıştır:

Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkez

A.Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi (Diyarbakır)

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi

Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (İstanbul)

Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi

Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi

Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi

Elazığ Zühtü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi

Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi (Ankara)

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi

Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi

Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi

Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi

Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi

Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi (Adana)

Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi

Konya Polis Meslek Eğitim Merkezi

Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi

Mersin Polis Meslek Eğitim Merkezi

Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi (Amasya)

Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi

Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi

Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi

Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi

Pomem Müdürlüklerinin Görevleri Nelerdir?

 • EGM için polis memuru yetiştirmek. Yetiştirilecek memura en az 4 aylık eğitim vermek.
 • Eğitime hak kazanan polis memur adaylarına mesleki davranış alışkanlığı kazandırmak.
 • Polislik mesleğinin gereği olan disiplini adaylara kazandırmak.
 • 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununda belirtilen ilkeler doğrultusunda Eğitim-öğretim faaliyetlerini tamamlamak.
 • Öğrencilerin kayıt, kabul, intibak ve ilişik kesme işlemlerini yerine getirmek ve bunları kayıt altına almak.

Pomem Şartları Nelerdir 2019?

​​a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az  (48,00), 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1990 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

m) Erkek adaylar için 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikle ilişiği bulunmamak.

Pomem Nasıl Kazanılır?

Pomem başvuru şartları uygun olan adaylar, EGM sınav ilanında belirtilen banka veya bankalara sınav ücretini yatırdıktan sonra belirli aşamaları geçmeleri durumunda pomem’e kabul edilirler. Adayların geçmeleri gereken aşamalar şunlardır:

 • Adaylar, Pomem sınavına girmeden önce sağlık komisyonu tarafından Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre belirtilen kontrollere göre: ” Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur  ibareli yazıyı almaları gerekir. Bu aşamaya ön sağlık kontrolü aşaması denilmektedir. Ön sağlık kontrolünden geçemeyen adaylar, Fiziksel Yeterlilik Sınavına katılamazlar.
 • Sağlık şartına uygun adaylar, ilk etapta Fiziksel Yeterlilik Sınavına tabi tutulur. Bu sınava ait parkur ve talimatlar ilan metninde belirtilecektir. Fiziksel Yeterlilik Sınavından 100 üzerinden en az 60 puan almayı başaran adaylar, mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

23 donem parkur

 • Fiziksel Yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınavına tabi tutulur. Bu sınavda adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir ve kartta yer alan konuya göre çeşitli sorular sorulur. Adayların bu sorulara verdiği cevaplara göre farklı kriterlere göre 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir. Mülakat sınavından 70 puan ve üzerinden alan adaylar pomem öğrencisi olmaya hak kazanmaktadır.

Pomem Başarı Puanı Nasıl Hesaplanmaktadır?

Adayların pomem giriş puanı şu şekilde hesaplanmaktadır: Adayların ilan metninde belirtilen yıllarda aldıkları kpss puanlarının %25’i, fiziki yeterlilik puanlarının %25’i ve mülakat sınav puanlarının %50’si alınarak hesaplanmaktadır. Puanlama yapılırken adayın en yüksek puanı üzerinden hesaplama yapılır. Puanlamada da belirtildiği üzere eğer pomem’i kazanmak istiyorsanız ne kpss’den ne kadar yüksek puan almayı başarırsanız o derece şansınız artacaktır.

Bize sormak istediklerinizi forum sayfamızdan iletebilirsiniz.

2019 Polis maaşları öğrenmek için tıklayınız.

Yorumlar

 1. ek gösterge Avatar ek gösterge dedi ki:

  Daire başkanı da alıyor 3600 ek gösterge hiç bir niteliği olmayan poliste alacak 3600 ek gösterge bu memlekette kim neden okul okusun? Neden kafasındaki saçtan olsun? Psikolojisini bozsun?

 2. ek gösterge Avatar ek gösterge dedi ki:

  Daire başkanı da alıyor 3600 ek gösterge hiç bir niteliği olmayan poliste alacak 3600 ek gösterge bu memlekette kim neden okul okusun? Neden kafasındaki saçtan olsun? Psikolojisini bozsun?

 3. ek gösterge Avatar ek gösterge dedi ki:

  Daire başkanı da alıyor 3600 ek gösterge hiç bir niteliği olmayan poliste alacak 3600 ek gösterge bu memlekette kim neden okul okusun? Neden kafasındaki saçtan olsun? Psikolojisini bozsun?