2019 KGK Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınav Soruları

2019 KGK Uzman Yardımcılığı alımının yazılı sınavı gerçekleştirildi. Alıma ve mesleğe dair detaylar ve sınav sorularını yazımızda bulabilirsiniz.

14.04.2019
A+
A-

2019 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu KGK Uzman Yardımcısı Alımı

19 Şubat 2019 tarihinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 15 adet Uzman Yardımcısı alacağını belirten ilanını yayımladı. Bu 15 adayın, 9 tanesi; Üniversitelerin Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İd. Bil., Siyasal Bilg., İşletme ve İktisat Fakülteleri’nden mezun adaylardan, 2 tanesi Bilişim Uzman Yardımcısı olarak üniversitelerin Elektronik ve Haberleşme, Elektronik, Elektrik ve Elektrik – Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun adaylardan, 2 tanesi Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri’nden mezun adaylardan ve son olarak 2 tanesi ise İstatistik Bölümü mezunu adaylardan alınacaktı. 

Yazılı Sınava Başvurular

Kurum yazılı sınav başvurularını yukarıda belirttiğimiz aday grupları için; 25 Şubat 2019 tarihi ile 11 Mart 2019 tarihleri arasında kabul etti. Yapılan başvurularda kullanılan puan türleri, yazılı sınava girmeye hak kazanmış olan son adayların taban puanları şu şekilde gerçekleşti;
  

Alım Grubu Puan Türü  Sınava Katılacak Aday Sayısı  Taban Puan
İİBF/SBF Grubu

KPSS P28, KPSS P17, KPSS P22, KPSS P44, KPSS P46, 
KPSS P23,
KPSS P48
KPSS P47,
KPSS P18,
KPSS P45,

180 kişi 90,15159
Hukuk Grubu KPSS P4 40 kişi 89,86306
Bilişim Grubu KPSS P1 / KPSS P2 40 kişi 89,71488
İstatistik Grubu KPSS P12 40 kişi 86,86763

2019 KGK Uzman Yardımcılığı sınavına puanları yukarıda belirttiğimiz taban puanlardan yüksek olan tüm gruplardan toplam 300 aday katılmaya hak kazandı. Bu 300 adayın gruplara göre listeleri ise şu şekilde;

İİBF/SBF Grubundan KGK Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına girmeye hak kazanan adayların listesini görmek için Tıklayınız!

Hukuk Grubundan KGK Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına girmeye hak kazanan adayların listesini görmek için Tıklayınız!

Bilişim Grubundan KGK Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına girmeye hak kazanan adayların listesini görmek için Tıklayınız!

İstatistik Grubundan KGK Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına girmeye hak kazanan adayların listesini görmek için Tıklayınız!

2019 KGK Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavı

2019 KGK Uzman Yardımcılığı sınavının yazılı bölümü aşağıdaki konulardan KLASİK usûlde gerçekleştirildi;

İİBF/SBF Grubu Yazılı Sınav Konuları;

İKTİSAT

Mikro İktisat

Makro İktisat

Para-Banka

Uluslararası İktisat

Türkiye Ekonomisi

Kalkınma İktisadı

İstatistik ve Ekonometri (Genel)

MALİYE

Maliye Teorisi

Kamu Maliyesi

Maliye Politikası

Bütçe

Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

HUKUK

Anayasa Hukuku

İdare Hukuku ve İdari Yargı

Borçlar Hukuku

Medeni Hukuk (Miras Hariç)

Ticaret Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Ceza Hukuku (Genel)

MUHASEBE

Genel Muhasebe

Maliyet Muhasebesi

Mali Tablolar Analizi

Genel Matematik ve Ticari Hesap

İŞLETME

İşletme İktisadı

İşletme Yönetimi ve Politikaları

İşletme Finansmanı

Pazarlama

YABANCI DİL

İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye çeviri.

Hukuk Grubu Yazılı Sınav Konuları;

KAMU HUKUKU

Anayasa Hukuku 

İdare Hukuku

İdari Yargı

Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

ÖZEL HUKUK

Borçlar Hukuku

Ticaret Hukuku (Başlangıç, Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak),

Medeni Hukuk (Başlangıç, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku)

İcra ve İflas Hukuku

YABANCI DİL

İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye çeviri.

Bilişim Grubu Yazılı Sınav Konuları;

ALAN BİLGİSİ

Temel Bilgisayar Programlama

Algoritmalar

Veri tabanı yönetimi,

Bilgisayar ağları ve güvenliği

YABANCI DİL

İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye çeviri.

İstatistik Grubu yazılı sınav konuları;

ALAN BİLGİSİ

Temel İstatistik Bilgisi 

Olasılık ve İstatistik Teorisi 

Nicel Karar Yöntemleri

İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE

Mikro ve Makro İktisat

Türkiye Ekonomisi,

Kamu Maliyesi ve Bütçe

YABANCI DİL

İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye çeviri.

kgk bina

2019 KGK Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınav Soruları

2019 KGK Uzman Yardımcılığı alımının ilk aşaması olan yazılı sınav 13 Nisan 2019 – 14 Nisan 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Yazılı sınava İİBF/SBF alanından katılan FORUM kullanıcılarımızın paylaşmış oldukları sorular şunlardır;

İKTİSAT

1) Fiyat esnekliği nedir? Fiyat esnekliğini etkileyen faktörler nelerdir?

2) Qs:-40+4p , Qd:100-3p ise denge fiyatı ve denge miktarı ile Üretici artığı (rantı) kaçtır? Hesaplayınız.

3) Aşağıdakı kavramları açıklayınız.

-Crowding-in etkisi
-Sürekli gelir teorisi
-Orta gelir tuzağı
-Kutuplaşma teorisi
-İmkansız üçlü

4) Hesaplama sorusu. 

Başabaş Noktası üretim miktarı:13.700
Kapasite kullanım oranı: %50 250000
Kâr:16200 

5 ) Sistematik risk ve sistematik olmayan risk nedir tanımlayınız, kapsamını açıklayınız ve sebeplerini anlatınız.

MALİYE

1) Klasik Maliyeciler ile Modern Maliyecileri piyasa işleyişi, kamu harcamaları, kamu gelirleri, kamu bütçesi ve kamu borçlanması konuları bakımından mukayese ediniz.

2) Verginin yansıması nedir? Verginin yansıma türlerini açıklayınız

3) Aşağıdaki kavramları açıklayınız.

-Verginin kapitalizasyonu
-Konsolidasyon ve konversiyon
-Mali tevzin
-Pareto optimumu

4) Enflasyonla mücadelede kamu harcamalarının etkisini kısa ve uzun döneme göre karşılaştırınız.

5) Türk kamu mali sisteminde stratejik planlama ile performans esaslı bütçelemeyi anlatınız. 

HUKUK

1) İdare, kesinleşmiş yargı kararlarına uymak zorunda mıdır? İdare maddi ve hukuki hatalara karşı ne yapar?

2) Mutlak ve nispi haklar nelerdir? Anlatınız.

3) Suçun unsurları nelerdir? Anlatınız.

4) Sözleşme serbestliğinin istisnaları nelerdir? Anlatınız.

5) Aşağıdaki kavramları açıklayınız.

-Ticari mümessil
-Takas
-Kusursuz imkansızlık
-Dürüst resim ilkesi

MUHASEBE

Bu alanda soruların hatırda kalması zor olduğundan derlenemiştir. Ancak soru dağılımı ve puanlama şu şekildedir;

1) Muhasebenin Temel Kavramları’ndan doğru yanlış şeklinde sorulmuş 10 puanlık bir soru.

2) Dönem içi işlemler, dönem sonu işlemleri, envanter işlemleri, gelir tablosu ve kesin mizanın düzenlendiği 55 puanlık monografi.

3) Finansal tablolar analizi alanından finansal oranlara dair 35 puanlık 5 soru.

YABANCI DİL

Bu alanda adaylara

1) Konusu Finansal İstikrar olan Türkçeden İngilizceye 5 paragraflık ve 40 puanlık bir çeviri,

2) Konusu Ekonomik Darboğaz olan İngilizceden Türkçeye 5 paragraflık ve 60 puanlık bir çeviri sorulmuştur. 

Adayların 2019 KGK Uzman Yardımcılığı sınavında başarılı olabilmeleri için; tüm alanlardan aldıkları puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir. Aksi halde adayların Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Uzman Yardımcılığı alımının ikinci aşaması olan sözlü mülakata katılmaları mümkün değildir.

Sözlü mülakata her grup için ayrı ayrı belirlenmek üzere, mesleğe alınacak aday sayısının dört katı kadar aday katılabilecektir. Dolayısıyla adayların puan ortalamasını yakalayarak başarılı olmalarının yanı sıra puanlarına göre yapılacak başarı sıralamasında mesleğe alınacak aday sayısının dört katı kadar aday içerisinde yer almaları gerekmektedir. Aksi halde sözlü mülakata katılamazlar. 

KGK Uzman Yardımcılığı Sınavı’na, Uzman Yardımcılarının ne iş yaptıklarına ve mesleğe dair maaş, özlük hakkı gibi diğer detaylara ulaşabileceğiniz; KGK Uzman Yardımcılığı MESLEK TANITIM yazımızı incelemek için Tıklayınız!

2019 KGK Uzman Yardımcılığı sınav sürecini ve diğer tüm kurum sınavlarını takip etmek, soru sormak ve yorum yapmak için FORUM sayfamızı ziyaret etmeyi Unutmayın!

Yazımızı Puanlamak İster misin?

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.