Bu Meslekler Yakında Yok Olacak

Dijital yazışmaların yanında elektronik imzalar da noterlerin tahtını sallayacak gibi görünüyor.