kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı Kadrosu İhdas Edildi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere coğrafi bilgi sistemi uzman yardımcılığı kadrosu ihdas edildi. Kaç kişilik kadro var? Detaylar haberimizde.

A+
A-

7 Kasım 2019 tarih 30941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte Coğrafi Bilgi Sistemleri ile alakalı gerekli yapıların oluşturulması konusu düzenlenmiştir. Oluşturulacak yapıların yanında Coğrafi Bilgi Uzman ve Uzman Yardımcılığı kadrolarının ihdasını da içeren Kararnamede yer alan bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Kamu Haber

Coğrafi Bilgi ve Coğrafi Bilgi Sistemi Nedir?

Coğrafi bilgi sistemi 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde karşılığını bulan tanımına göre; her çeşit coğrafi bilginin üretilmesi, işlenmesi, temini, yönetimi, analizi, paylaşılması, güncel tutulması ve sunulması için gerekli olan yazılım, donanım ve insan kaynağı ile yöntem ve standartlar bütünüdür.

Coğrafi bilgi sisteminin işletilmesi bağlamında öne çıkan kavram olan coğrafi bilgi kavramı ise konum bilgisi verileri anlamına gelen coğrafi verilerin öz niteliklerini ve temel şekil bilgisini içeren bilgi olarak tanımlanmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemi konusunda, kurumlar, birimler ve kurullar arasında koordinasyon amacı ile hazırlanmış olan 49 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde oluşturulan kurul ve birimler ise şunlardır;

-Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu
-Coğrafi Bilgi Sistemi Genel Müdürlüğü

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Nedir? Kimlerden Oluşur? Ne İş Yapar?

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu; görev alanında ulusal hedefleri tespit etmek ve bunların tüm ülkede uygulanmasını sağlamak, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili birimler arasında koordinasyon sağlamak, bir veya birden fazla kurum tarafından gerçekleştirilecek coğrafi bilgi sistemi projelerinin yürütülmesi için yürütme kuruluna görev vermek gibi temel görevlere sahiptir.

Kurul her sene Nisan ayında olağan toplantısını gerçekleştirir. Bunun yanında Kurul Başkanı, kurulu gerek görmesi halinde olağanüstü de toplayabilir.

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu üyeleri şunlardır;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında aşağıdaki üyeler ile Kurul teşekkül ettirilmektedir;

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
-Hazine ve Maliye Bakanlığı
-Kültür ve Turizm Bakanlığı
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
-İçişleri Bakanlığı
-Sağlık Bakanlığı
-Milli Savunma Bakanlığı
-Tarım ve Orman Bakanlığı
-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

uhdesinde görev yapan Bakan Yardımcıları,

-Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı
-Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı
-Milli İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı
-Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu Nedir? Kimlerden Oluşur? Ne İş Yapar?

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu, Genel Müdürün Başkanlığı’nda toplanır. Kurulun üyeleri; Yerel Yönetimler Genel Müdürü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü ile Harita Genel Müdürü’dür. Ayrıca sorumlu olan Kurumların Genel Müdürleri veya buna denk yöneticilerinden teşekkül etmektedir.

Kurul her sene periyodik olarak, Şubat ayında, Nisan ayında, Haziran ayında, Ağustos ayında, Ekim Ayında ve Aralık ayında toplanmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Kadroları

49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli iki sayılı liste ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü uhdesinde görevlendirilmek üzere Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı ve Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcılığı kadroları ihdas edilmiştir. Kadro merkez teşkilatta bulunacağından, mesleğe alınacak olan meslek mensupları merkez uzmanı sayılacak ve diğer merkez uzmanları gibi 3600 ek göstergeye tabi olarak görev yapacaktır.

Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı mesleğine girişin nasıl olacağı, hangi bölümlerden alım yapılacağı, sınavının nasıl olacağı konuları henüz netlik kazanmamıştır. Bu konular netleştiğinde meslek tanıtım yazısı hazırlayarak sizleri bilgilendireceğiz.

49 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ihdas edilen kadroları gösterir tablo şu şekildedir;

coyrafi bilgi sistemleri uzman

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.