Taşrada Görevli Olup Daha İyi Özlük Haklarına Sahip Meslekler

Taşra’da Görevli Olup Daha İyi Özlük Haklarına Sahip Meslekler

A+
A-

Taşrada Görevli Olup Daha İyi Özlük Haklarına Sahip Meslekler

Taşrada görevli olup daha iyi özlük haklarına sahip meslekler hakkında kısa kısa özetler halinde sizler için gerekli bilgileri paylaştık. Hem merkez hem de taşra uzmanları hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.

A Grubu Meslekleri kendi içerisinde belli başlı bir kaç kritere göre değerlendirmek mümkündür. Bunlar;

Merkez Uzmanlıkları
Taşra Uzmanlıkları
Merkezi Teftiş ve Denetim Personelleri (Müfettiş, Denetçi ve Kontrolörler)
Taşra Denetim Personelleri (Denetmenler)

 

Kamuda yer alan Tüm Kariyer Meslek Gruplarını incelemek isteyenler için Unvan Tanıtım Yazılarımızı okuyabilirsiniz;

UZMANLIK Unvanı hakkında her şey için Tıklayınız!

MÜFETTİŞLİK Unvanı hakkında her şey için Tıklayınız!

DENETMENLİK/DENETÇİLİK Unvanları hakkında her şey için Tıklayınız!

 

Bizim bu yazımızda inceleyeceğimiz grup, Merkezde -en genel anlamıyla Başkent Ankara’da görev yapmayan- meslekler olacaktır.

Kamu Yönetim yapısında merkez/taşra ayrımı söz konusudur. Bu devletin kurumları aracılığı ile halka en iyi hizmeti en çabuk şekilde ulaştırma saikinden ortaya çıkmış olan bir gerekliliktir. Bu sayede ülkenin her noktasında devlet kurum ve onların personelleri aracılığı ile hizmetlerin gördürmekte, sorunları çözebilmekte, denetim mekanizmasını işleterek ise bu işleyişi kontrol altında tutabilmektedir. Bu noktada taşra teşkilatında da çeşitli unvanlarda istihdam gerçekleştirilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda bu ayrım Kanuna ekli Hizmet Sınıfları Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan veya Aylık Alınan Derecelere Göre Ek Göstergeler cetvelinde temel olarak yer almıştır. Bu ayrıma göre Merkez Uzmanlık ve Müfettişlik kadrolarında 3600 Ek Gösterge uygulanırken, Taşra teşkilatında görevli olan Uzman ve Denetim personeline 2200 Ek Gösterge uygulanmaktadır.

Bu meslek gruplarını görev yerleri itibariyle değerlendirecek olursak karşımıza Merkez dışında çalışabilen meslek mensupları çıkmaktadır ki bu da yazımızda asıl bahsetmek istediğimiz gruptur. Meslek Grupları aşağıda sınıflandıracağımız şekilde ve belirtilen yerlerde görev yapmaktadırlar.

Merkez Uzmanları: 

İlgili kurumun merkezi olan Ankara’da görev yapmaktadırlar.

Taşra Uzmanları:

İl teşkilatlanması olan kurumların ilgili il teşkilatında.

Denetmenler:

Kurumların il teşkilatlanmalarında yerel denetim görevi yaparlar.

Merkez Denetçi ve Müfettişleri:

İlgili kurum teftiş/denetim kurulu nerede ise orada görev yaparlar. Ancak birazdan inceleyeceğimiz durumda olduğu gibi, Grup Başkanlığı şeklinde teşkilatlanılması durumunda grup başkanlıklarında da görev yapabilmektedirler.

Bizim aslolarak değerlendirebileceğimiz meslekler de Ankara dışında Grup Başkanlığı bulunan ve yine Müfettiş/Denetçi özlük hakları ile görev yapılan mesleklerdir.

Üst Kurullar:

Üst Kurullardan BDDK tamamen İstanbul’a taşınmıştır. Bundan dolayı BDDK Uzmanları, Bankacılık Uzmanları ile BDDK Murakıpları İstanbul’da görev yapmaktadırlar.

SPK’nın da İstanbul’da mevcut olan bir çalışma yeri olmakla beraber merkezi Ankara’dadır. Ancak İstanbul’a taşınması kesin olarak beklenen kurumlardandır. O nedenle SPK Uzmanlığı gelecekte İstanbul’da olması ihtimali ile değerlendirilip bu kapsama alınabilecek mesleklerdendir.

Kaymakamlık ve Hakimlik

Son olarak ele alabileceğimiz ayrıksı meslekler de olsa bu noktada kapsamda görebileceğimiz meslekler Kaymakamlık ve Hakimlik’tir. Özellikle İİBF/SBF mezunlarını ilgilendiren İdari Hakimlik’te de bu imkanı varsayabiliriz.

Kaymakamlar 4800 Ek göstergeye tâbi olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca bulundukları ilçede sağlanan devlet imkanlarını düşününce özlük hakkından fazlasına sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Benzer şekilde İdari Hakimlikte de benzer durum söz konusudur.

Ülkedeki tüm ilçeler Kaymakamların çalışma alanı olabilecektir. İdari Hakimlikte ise her yerde İdare Mahkemesi bulunmaması hasebiyle il çerçevesi Adli Yargı Hakimliğe kıyasen daha dardır. Ülkemizdeki İdare mahkemeleri ve yargı çevreleri aşağıdaki gibidir.

 

İDARE MAHKEMESİ BÖLGE YARGI ÇEVRESİNE DAHİL OLAN İLLER
Adana   1   Osmaniye
Afyonkarahisar   3  
Aksaray 2 Niğde
Ankara   1  
Antalya   1  
Aydın   2  
Balıkesir 2
Bursa   1   Yalova
Çanakkale 2
Çorum 
Denizli   1  
Diyarbakır   3   Siirt–Batman
Edirne   2   Kırklareli
Elazığ   3   Bingöl
Erzurum   3   Ağrı–Kars–Iğdır–Ardahan
Eskişehir   1   Bilecik–Kütahya
Gaziantep   2   Kahramanmaraş–Kilis
Hatay 2
Isparta 2 Burdur
İstanbul   1  
İzmir   1  
Kastamonu 3 Çankırı
Kayseri   2   Nevşehir
Kırıkkale   1  
Kocaeli   2  
Konya   1   Karaman
Kütahya   –   *
Malatya   Tunceli
Manisa   2   Uşak
Mardin 3 Şırnak
Mersin   1  
Muğla   1  
Ordu   3   Giresun
Rize 3 Artvin
Sakarya   2   Bolu–Düzce
Samsun   1   Amasya–Sinop
Sivas   3   Erzincan
Şanlıurfa   3   Adıyaman
Tekirdağ 2
Trabzon   2   Gümüşhane–Bayburt
Tokat 3
Van   3   Bitlis–Hakkari–Muş
Yozgat 2 Kırşehir
Zonguldak   3   Bartın–Karabük

Bu kapsam Vergi Mahkemeleri için 33 Mahkemeye, Bölge İdare Mahkemeleri içinse 25 Mahkemeye düşmektedir. Bu yönden İdari Yargı Hakimliği’ni de Ankara dışında çalışma imkanı bulunan ve iyi özlük hakkına sahip meslekler arasında değerlendirebiliriz. Hakimler 7200 Ek göstergeye ve Hakimlik Teminatı’na tâbi olarak çalışırlar. Mesleklerinin ilk kısmı staj ve eğitim süreci ile Ankara’da geçer ve ardından görevli olacakları mahkemelere atamaları gerçekleştirilir.

Kaymakamlık ve İdari Yargı Hakimliği mesleklerine dair ayrıntılı bilgiler için;

KAYMAKAMLIK için Tıklayınız!

İdari Yargı Hakimliği için Tıklayınız!

Şimdi gelelim genel olarak bahsetmiş olduğumu Müfettişliklerin biraz daha içeriğine. Hangi teftiş kurullarının grup başkanlıkları olduğuna, hangi illerde çalışma imkanı tanıdığına.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı;

Vergi Denetim Kurulu ülkedeki en geniş Grup Başkanlığı ağına sahip Teftiş Kuruludur. Toplamda 29 Grup Başkanlığı’nı uhdesinde barındırır.  Bu başkanlıklarda çalışma süreleri rotasyon sistemi ile ayarlanmaktadır. Rotasyon ise belli yıllar itibariyle bölgeler arasında uygulanmaktadır.

Bölgeler ve zorunlu çalışma süreleri itibariyle Grup Başkanlıkları aşağıdaki gibidir.

3363 1 4d384047046f313570feeeddee3cae31

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.