kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Nedir? Görevleri Nelerdir? Üyeleri Kimlerdir?

15 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanan 36 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu kurulmuştur. Detaylar yazımızda.

A+
A-

15 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanan 30775 sayılı Resmi Gazete’de otuz altı numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Yayımlanan Kararname; 10 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanmış olan 30474 sayılı Resmi Gazete’de yer alan 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde değişiklik içeriyor.

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşk. Hk. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hk. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi başlıklı otuz altı sayılı Kararname hükmü uyarınca, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin dördüncü maddesini müteakiben gelmek üzere 4/A maddesi ilave edilmiştir. İlave edilen hükme göre Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu kurulmuştur. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Başvurusu Nasıl Yapılır?

Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Yapısı Nasıldır, Kimlerden Oluşur, Kısaca Görevleri Nelerdir?

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 10 Temmuz 2018 tarihinde çıkarılmış olan 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile adeta sil baştan düzenlenmiştir. Teşkilat yapısı aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır. 

-Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı ilgili kararnamenin birinci maddesi gereğince Devletin başı olarak nitelendirilmiştir. Gerek Cumhurbaşkanlığı teşkilatının gerekse tüm devlet birimlerinin başı Cumhurbaşkanı’dır.

-Özel Kalem Müdürlüğü

İkinci maddede düzenlenen özel kalem müdürlüğünün makama ilişkin özel ve resmi yazışmaları yapmak, ülke içi veya ülke dışı gezi ve ziyaretleri düzenlemek ve idaresini sağlamak, makama dair tüm hizmetlerin ve ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak gibi görevleri bulunmaktadır. kamu haber

-Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı

Cumhurbaşkanı tarafından seçilen ve kendisine fikir sunacak, danışmanlık edecek kişilerden oluşan yapıdır. 

-Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi

Bu birimde Cumhurbaşkanı, özel uzmanlık gereken konularda, ülke dışında veya dış kuruluşlarda özel görevleri ifa etmek üzere kişiler görevlendirmektedir. Bu kişiler hakkında Başdanışman hükümleri uygulanmaktadır.

-Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu

Devlete hizmeti geçmiş kişilerin bilgilerinden ve deneyimlerinden faydalanabilmek adına görevlendirileceği Kuruldur. 

-Cumhurbaşkanı Yardımcıları

Cumhurbaşkanı tarafından kendisine yardım etmesi için seçilen ve onun verdiği görevleri yerine getiren kişilerdir.

-Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki tüm idari işlerin sevk ve idaresini sağlamak için kurulmuştur. Kendi içerisinde alt genel müdürlükler halinde teşkilatlanan başkanlığa bağlı müdürlükler şunlardır;

-Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü
-Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü
-Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü
-Destek ve Mali Hizmetler Müdürlüğü
-Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Nedir? Görevleri Nelerdir? Üyeleri Kimlerdir?

-Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları

Ülkenin idaresi ve yürütme görevinin ifası bağlamında bir anlamda istikamet belirleyici nitelikte politikaların tespiti için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde politika kurulları oluşturulmuştur. Bu kurullar şunlardır;

>Sosyal Politikalar Kurulu
>Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu
>Ekonomi Politikaları Kurulu
>Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu
>Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu
>Güvenlik ve Dış Politikaları Kurulu
>Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu
>Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu
>Yerel Yönetim Politikaları Kurulu

-Cumhurbaşkanlığı Bağlı Kuruluşları

Görev ve yetki yönünden Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak görev yapan kurumlar şunlardır;

>Türkiye Varlık Fonu
>Diyanet İşleri Başkanlığı
>Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT)
>Devlet Denetleme Kurulu
>Devlet Arşivleri Başkanlığı
>Strateji ve Bütçe Başkanlığı
>İletişim Başkanlığı
>Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (MGK)
>Savunma Sanayi Başkanlığı
>Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

-Bakanlıklar

Başbakanlık makamının ilgası ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş ile birlikte Bakanlıklar Cumhurbaşkanlığı bünyesinde teşkilatlanmıştır. Mevcut sistemde eski sistemden farklı olarak bazı bakanlıklar birleştirilmiş bazıları ise ilgili bir bakanlık bünyesine katılarak yeniden yapılandırılmıştır. Bu bağlamda bakanlık sayısı da azalmıştır. Güncel olarak 2019 yılı itibariyle 16 tane bakanlık bulunmaktadır. Bu bakanlıklar;

>Hazine ve Maliye Bakanlığı
>Sağlık Bakanlığı
>Adalet Bakanlığı
>Milli Eğitim Bakanlığı
>Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
>Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
>Tarım ve Orman Bakanlığı
>Ticaret Bakanlığı
>Kültür ve Turizm Bakanlığı
>Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
>Gençlik ve Spor Bakanlığı
>Milli Savunma Bakanlığı
>Dışişleri Bakanlığı
>İçişleri Bakanlığı
>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
>Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

cumhurbaykanlypyy fors 1

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Nedir? Görevleri Nelerdir? Kimlerden Oluşur?

15 Mayıs 2019 tarihli 36 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuş bulunan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, 1 numaralı Teşkilat Kararnamesi’nin dördüncü maddesine aşağıdaki hüküm ilave edilerek oluşturulmuştur;

Madde 4/A: “Millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu oluşturulmuştur. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanınca belirlenir. Kurulun çalışma usûl ve esasları ile Kurul üyelerine yapılacak ödemeler Cumhurbaşkanınca belirlenir”

Kurulun görevleri ile alakalı henüz net bir düzenleme yapılmamış olsa da, özellikle maddenin teşkilat kararnamesinde eklendiği bölüm dikkate alınarak değerlendirilirse, bir anlamda Cumhurbaşkanı’na danışma görevi yapacak nitelikte olacağı açıktır. Kurulda eski devlet adamları, emekli sivil veya askeri bürokratlar, eski büyükelçiler vb. kişilerin bulunmasını beklemekteyiz.

Özel temsilcilik maddesinin devamında düzenlenmiş olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nun çalışma usûl ve esasları ile alakalı detaylı düzenlemeler yapıldığında yazımıza buna dair ayrıntılı ilaveyi yapacağız. 

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nun kurulmasından sonra, kurulda görev alan ilk üyeler;  Bülent ARINÇ, Yıldırım AKBULUT, Mehmet Ali ŞAHİN ve Cemil ÇİÇEK olmuştur. Kurul ilk toplantısını 2019 G-20 zirvesinden evvel ilk üyeleri ile 29 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirmiştir. 

36 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin tam metnini incelemek için Tıklayınız!

Yüksek istişare kurulu kaç kişiden oluşur?

YİK, TESK Genel Kurul üyeleri arasından TESK Yönetim Kurulu’nca veya Yürütme Kurulu’nca atanacak yirmibir üyeden oluşur.

Yorumlar

  1. hülya yas Avatar hülya yas dedi ki:

    15 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanan 30775 sayılı Resmi Gazete'de otuz altı numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Yayımlanan Kararname; 10 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanmış olan 30474 sayılı Resmi Gazete'de yer alan 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik içeriyor…………… 10 temmuz olmadan nasıl yayımlanıyor