kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Maliye Bakanlığı ve GİB’e Naklen Geçiş Nasıl Olur?

Maliye Bakanlığı’na ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na naklen geçiş nasıl olur? Özel şartlar aranır mı?

A+
A-

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ilgili kurumların uygun görmesiyle memurların bir kurumdan başka bir kuruma naklen atanabilmesine imkân tanıyabiliyor. Bazı kurumlarda ise personellerin atanabilmesi için özel şartlar aranıyor. Diğer kurumlardan naklen atanacak personellerde özel şartlar arayan kurumlardan iki tanesi Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’dır. Kamu Haber

Maliye Bakanlığı’na Naklen Geçiş Nasıl Olur?

“Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği”, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere diğer kurumlardan naklen atamalar konusunda bazı şartlar getirmiştir.

**Maliye Bakanlığında, Yönetmelik kapsamındaki unvanlardan; Uzman Tabip, Tabip, Daire Tabibi, Laboratuvar Teknisyeni, Röntgen Teknisyeni, Hemşire, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknisyen, Mütercim, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Çözümleyici, Programcı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Eğitim Uzmanı, Memur veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlı olan kadrolara naklen atama yapılabilirken, bunun dışındaki unvanlara ise naklen atama yapılmıyor.

ESKİ KURUMUNDA DA AYNI GÖREVİ YAPMASI GEREK

-Naklen atanacak personelin, eski kurumunda da aynı unvanda görev yapıyor olması gerekiyor.

-Naklen atanacak Devlet memurlarının bazı şartları taşıması da gerekiyor. Yönetmelikteki belirlemeye göre;

a-Naklen atanacakların, adli veya idari bir ceza almamış olmaları gerekiyor.

b-Uzman Tabip, Tabip ve Daire Tabibi dışındaki kadrolara naklen atanacakların, askerlik hariç en az 2 ve en çok 12 yıl hizmetinin bulunması ile 35 yaşını geçmemiş olmaları gerekiyor. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna naklen atanacaklarda ise 30 yaşını geçmemiş olma şartı aranıyor.

c-Eğitim Uzmanı kadrosuna naklen atanacakların, Eğitim Fakültesi mezunu olmaları ve en az üç yıl Eğitim Uzmanı unvanında görev yapmış olmaları da gerekiyor.

d-Memur ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına naklen atanacakların, meslekle ilgili en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmaları da gerekiyor.

e-Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna naklen atanacakların; en az lise veya dengi okul mezunu olması, (erkekler için) askerliğini komando olarak yapmış olması ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşıyor olmaları da gerekiyor.

f-Mütercim kadrosuna naklen atanacakların; en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının Bakanlığın ihtiyaç duyduğu yabancı dillere ilişkin Mütercim-Tercümanlık, Dil Bilimi, Dil ve Edebiyat veya Öğretmenlik lisans programlarından mezun olmaları ve başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içerisinde ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az doksan puan almış olmaları ya da bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmaları da gerekiyor.

Maliye Uzman Yardımcılığı Meslek Tanıtımı

Öte yandan, Maliye Bakanlığında mezkur Yönetmeliğe tabi unvanlarda görev yaparken başka kurumlara naklen atananlar, adli veya idari bir ceza almamış olmamaları halinde Bakanlıkta görev yaptıkları unvanlara naklen atanabiliyor. Ayrıca, Maliye Bakanlığının bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan personelden, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Çözümleyici, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Aşçı, Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Bahçıvan, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Matematikçi, İstatistikçi, Mütercim,  Programcı, Tekniker, Teknisyen, Çocuk Gelişimcisi, Biyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Hemşire, Laborant, Sağlık Teknikeri, Sağlık Memuru unvanlarında bulunanlar, adli veya idari bir ceza almamış olmaları halinde aynı unvanla Bakanlığa naklen atanabiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığına Naklen Geçiş Nasıl Olur?

“Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere diğer kurumlardan naklen atamalar konusunda bazı şartlar getirmiştir.

-Yönetmelik kapsamındaki her unvana naklen atama yapılmıyor: diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daire tabibi, hemşire, mühendis, mimar, istatistikçi, tekniker, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve hizmetli unvanlı kadrolarda görev yapanlar, aynı unvanla veya ihraz etmiş oldukları unvanla aynı düzeyde olan unvanlara ya da daha alt düzeydeki unvanlara naklen atanabiliyor. Bu unvanlar dışındakilere ise naklen atama yapılmıyor.

-Naklen atanacak Devlet memurlarının bazı şartları taşıması da gerekiyor. Yönetmelikteki belirlemeye göre;

a-Naklen atanacakların, adli veya idari bir ceza almamış olmaları gerekiyor.

b-Naklen atanacakların, (askerlik hariç) Devlet memuriyetinde en az 3 ve en çok 12 yıl hizmetlerinin bulunması gerekiyor. Ayrıca, başvuru tarihi itibariyle daire tabibi unvanına atanacakların 40, diğer unvanlara atanacakların ise 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

c-Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur ve veznedar kadrolarına naklen atanacakların, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmaları da gerekiyor.

d-Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna naklen atanacakların, en az lise veya dengi okul mezunu olmaları ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşıyor olmaları da gerekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi’nde Tehdit ve Mobbing Sesleri

e-Hizmetli ve şoför kadrolarına naklen atanacakların, en az lise veya dengi okul mezunu olmaları da gerekiyor.

Öte yandan, Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında mezkur Yönetmeliğe tabi unvanlarda görev yaparken başka kurumlara naklen atananlar, adli ve idari ceza almamış olmaları halinde Başkanlıkta görev yaptıkları eski unvanlarına veya ihraz etmiş oldukları unvanla aynı düzeyde ya da daha alt düzeyde olan unvanlara naklen atanabiliyor.

Naklen atanma ne anlama gelir?

Yer değiştirmek suretiyle naklen atanma, kamu görevlisinin kamu yararı ve hizmet gereği çerçevesinde, yasada belirlenen koşullar altında ve belirlenen amaç doğrultusunda görev yerinin değiştirilmesidir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.