kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Google Adsense Sistemi Üzerinden Elde Edilen Gelirin %50'si Vergilendirilecek

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından ülke çapında google, youtube, facebook, instagram ve twitter üzerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi için düğmeye basılmıştı. VDK Başkanlığı almış olduğu yeni kararda bu gelirlerin %50'si vergilendirecek…

A+
A-

2019 yılından beri Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ülke genelinde internet üzerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi için düğmeye başmıştı. Bilindiği üzere google adsens reklamları, youtube kanallarından elde edilen reklam gelirleri, facebook, instagram ve twitter gibi sosyal medya kanallarından elde edilen gelirler büyük oranda vergilendirilmiyordu. Bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı bu platformların ülkemizde de temsilcilik açmaları ve bu temsilcilikler üzerinden vergi tarh, tahakkuk, tahsil ve terkin işlemlerinin doğru şekilde yürütülmesi yönündeydi. Ancak, Cumhurbaşkanımızın bu çabalarına kayıtsız kalınarak google ve diğerleri tarafından doğru işleyen bir temsilcilik kanalı kurulmadı. Bunun üzerinde çok ciddi reklam gelirleri olan bu alanlara Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından incelemeler başlatıldı. kamu haber

2019 yılından beri Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı internet üzerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi için mükellefiyeti olmayan kişilere dahi defter inceleme tebligatı çıkardı. Sektörel bazda yapılan incelemelerde google adsense reklamlarından elde edilen gelirler bankalar kanalıyla talep edildi. Genel olarak Google İrlanda Şirketi üzerinden elde edilen gelirlerin nasıl vergilendireceği merak konusuydu. Bu konuda bir diğer soru işareti de elde edilen gelirlerin vergilendirme konusunda 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda hangi kapsamda değerlendirileceği yönündeydi.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, internet üzerinden elde edilen gelirlerin ticari kazanç olduğuna karar vererek işlemleri başlattı. 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun üçüncü kısmı Gelir Unsurlarının Tesbiti başlıklı üçüncü kısmının birinci bölümünde 37. maddesinde, ticari kazanç “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.” şeklindedir. Bu maddenin altında ticari kazanç sayılan haller maddenin devamında tek tek sayılmıştır. Sayılan bu maddelerde internet üzerinden elde edilen gelirlere dahi herhangi bir net ifade yer almamasına karşın, VDK internet üzerinden elde edilen gelirleri “ticari kazanç” kapsamında değerlendirerek tarhiyatların yapılacağını bildirmiştir.

Bilindiği üzere vergilendirmede kanunilik ilkesi söz konusudur. Bu kapsamda kanuna dayandırılmadan vergilendirme yapılması hukuki anlamda çeşitli sıkıntılara yol açacaktır. VDK tarafından vergi mükelleflerine yapılacak tarhiyatlara karşı “Vergilendirmede Kanunilik İlkesi” ne aykırılık bağlamında birçok dava açılması kaçınılmaz olacaktır.

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararlarda verginin kanuniliği ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Bunlardan bir tanesinde verginin kanuniliği ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi şu ifadelere yer vermiştir. “…Verginin kanuniliği ilkesi, takdire dayalı keyfî uygulamaları önleyecek sınırlamaların yasada yer almasını gerektirmekte ve vergi yükümlülüğüne ilişkin düzenlemelerin konulması, değiştirilmesi veya kaldırılmasının yasa ile yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Buna göre vergide yükümlü, matrah, oran, tarh, tahakkuk, tahsil, uygulanacak yaptırımlar ve zamanaşımı gibi konuların yasayla düzenlenmesi zorunludur…”

İnternet gelirlerine yapılan tarhiyatlarda başka problemlerde söz konusudur. VDK tarafından yapılan tarhiyatlar yurtiçinde bulunan şahıslara yöneliktir. Oysa bu şahıslar gelirlerinin çok büyük bölümü yurtdışındaki “Google Ireland” firması üzerinden “Adsense Reklam Geliri” olarak elde etmektedir. Bu işlemlerde mükellefler tarafından google ‘a karşı herhangi bir faturalandırma yapılmamaktadır. Bu nedenle de KDV’li olarak tahsil edilmesi gereken reklam gelirlerinde KDV tahsilatı yapılmamış olmaktadır. Vergi Denetim Kurulu, yurtiçindeki mükelleflerden elde ettikleri gelirler için Katma Değer Vergisini de tahsil edeceklerdir. Dolayısıyla google’dan tahsil edilmeyen katma değer vergisi yurtiçinde gelir elde eden mükelleflerden tahsil edilmiş olacaktır.

Bu konuda bir diğer problemde reklam geliri elde eden şahısların yaptıkları harcamaları beyan etmekte zorlanmalarıdır. Herhangi bir şirket üzerinden işlerini yürütmeyen mükellefler, işleri için yaptıkları harcamaları faturalandıramadıkları için gelir vergisi matrahlarını azaltamamaktadır. İnternet ortamında sağlanan birçok hizmet bireysel olarak bu işle uğraşan kişilerden alınmaktadır. Bu kişilere karşı da faturalandırma işlemi yapılmamaktadır. Programcılar, yazılımcılar, bilgisayar mühendisleri, kod yazaları, içerik yazarları, sosyal medya uzmanları ve diğer işleri yapan kişiler, günbirlik veya belirli bir tarih aralığında bu işleri tamamlamaktadır. Bundan dolayı da bir şirket kurma gereğini duymamaktadır. Dolayısıyla yaptıkları işler karşılığında bu kişilere fatura kesilmemektedir. Vergi müfettişleri yaptıkları incelemelerde internetten gelir elde edenlerin masraflarını ne oranda hesaplayacakları merak edilirken bu konuya kesinlik kazandırılmıştır.

İnternetten gelir elde edenlerden yapılan incelemelerde %50 masraf yaptıkları düşünülerek hesaplama yapılacaktır. Örneğin, Google Adsense reklamları üzerinden bir yıl içerisinde 200 Bin TL gelir elde eden bir YouTube kanalı sahibi kişinin, bu iş için 100 Bin TL masraf yaptığı hesaba katılacak ve kalan 100 Bin TL üzerinden tarhiyat yapılacaktır. Bu tarhiyatların kanuniliği tartışma konusu iken, kişilerin yaptıkları harcamaların toplam kazancın %50’si kadar olduğu da yeni bir tartışma konusu yaratmaktadır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.