kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Hazine Kontrolörü Nasıl Olunur? Maaşı Ne Kadar?

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan Stajyer Hazine Kontrolörlüğü ve Hazine Kontrolörlüğü mesleğine nasıl girilir? Kontrolörler ne iş yapar? Maaşları ne kadar? Meslek tanıtım yazımızda bulabilirsiniz.

A+
A-

Hazine Kontrolörü Nasıl Olunur? Maaşı Ne Kadar?

Hazine Kontrolörü nasıl olunur ve maaşları ne kadar sorularının cevabını verdiğimiz bu yazımızda kafanıza takılan soruların cevabını rahatlıkla bulacaksınız.

Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı’nın birleşmesinin ardından oluşan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Hazine Kontrolörleri Kurulu’nda kontrol ve denetim görevi yürüten meslek mensupluğu olan Stajyer Hazine Kontrolörlüğü – Hazine Kontrolörlüğü mesleğine nasıl girilir? Nasıl Hazine Kontrolörü olunur? Hazine Kontrolörleri ne iş yapar? Ne kadar maaş alırlar? Mesleğe dair tüm detayları meslek tanıtım yazımızda bulabilirsiniz.

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Nedir?

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü mesleği birleşmeden evvel kurulu olan Hazine Müsteşarlığı bünyesinde denetim görevini ifa eden ve bu görevini Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulu bulunan Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’na bağlı olarak sürdüren kariyer meslek grubudur. Mesleğe giriş Stajyer Hazine Kontrolörlüğü olarak gerçekleşmekte, yeterlik süreçlerinden sonra stajyerlik ibaresi kalkmakta ve mesleğe Hazine Kontrolörü olarak devam edilmektedir.

Stajyer Hazine Kontrolörü Nasıl Olunur?

Stajyer Hazine Kontrolörü olarak mesleğe girmek isteyen adayların üç aşamayı geride bırakması gerekmektedir. Bu aşamalar sırasıyla;

-KPSS A Grubu Sınavı ve Yabancı Dil Sınavından yeterli puanı almak.
-Stajyer Hazine Kontrolörlüğü yazılı sınavında başarılı olmak.
-Stajyer Hazine Kontrolörlüğü sözlü mülakatında başarılı olmak.

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Alımına Başvuru Şartları

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü alımına başvuruda bulunmak isteyen adayların Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan memuriyet temel şartlarını taşıyor olmaları, ülkenin yer yerinde görev yapacak ve her tür seyahat koşuluna uyum sağlayabilecek sağlık durumlarının olması, erkek adaylar için askerlik ile ilişiklerinin bulunmaması ve alımın yapılacağı senenin başı itibariyle otuz beş yaşlarını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü mesleğine başvuruda bulunmak isteyen adayların, alımın yapıldığı yıl içerisinde geçerliliği süren yani son iki yıl içerisinde gerçekleştirilmiş olan;

-KPSS A Grubu sınavında KPSS P48 puan türünden en az 80 puana,
-Yabancı Dil Sınavı İngilizce, Almanca ya da Fransızca oturumlarının birisinde en az C seviyesi yani 70 puana,

sahip olmaları gerekmektedir. Yazılı sınava mesleğe alınacağı ilan edilmiş olan aday sayısının 20 katı kadar aday katılabilecektir.

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü sınavına başvuruda bulunacak adayların; Hukuk Fakültesinin yanı sıra İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, İktisat veya Siyasal Bilgiler Fakültelerinin birisinden mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Yazılı Sınavı Nasıl Oluyor? Sınav Konuları Nelerdir?

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü yazılı sınavına mesleğe alınacak adayların 20 katı kadarı katılabilmektedir. Sınav Ankara’da iki günde yapılacak toplam dört oturum şeklinde gerçekleşmektedir. Klasik usulde gerçekleştirilen stajyer hazine kontrolörlüğü yazılı sınavı aşağıdaki dersler ve konularından oluşmaktadır;

HUKUK Oturumu,

-Medeni Hukuk dersinin; Eşya Hukuku ve Kişiler Hukuku bölümleri
-Borçlar Hukuku dersi
-Ticaret Hukuku dersinin; Kıymetli Evrak Hukuku, Şirketler Hukuku ve Ticari İşletme Hukuku bölümleri
-Anayasa Hukuku dersi
-Ceza Muhakemesi Hukuku dersinin; Soruşturma, Arama ve El Koyma usullerine dair hükümleri
-Ceza Hukuku dersi
-İdare Hukuku dersi

EKONOMİ Oturumu;

Ekonomi Teorisi Alanı;
-Mikro Ekonomi dersi
-Makro Ekonomi dersi
-Ekonomik Analiz dersi

-Türkiye Ekonomisi dersi
-Güncel Ekonomik Sorunlar dersi
-Para Teorisi ile Para Politikası dersi
-Uluslararası Ekonomi dersi

MALİYE Oturumu;

Maliye Teorisi Alanı;
-Kamu Giderleri dersi
-Kamu Gelirler dersi
-Kamu Bütçesi dersi
-Kamu Borçlanması dersi

-Türk Vergi Sistemi dersi
-Vergi Hukuku dersi
-Maliye Politikası dersi

MUHASEBE Oturumu;

-Mali Tablolar Analizi dersi
-Genel Muhasebe dersi

Adaylara yazılı sınavda yukarıda yer alan alanlardan ve derslerde klasik usulde sorula yöneltilmektedir. Bu sorular direkt olarak bilgi sorgulayan sorular olabileceği gibi olayların yorumlanması biçiminde de olabilmektedir.

Adayların Stajyer Hazine Kontrolörlüğü yazılı sınavında başarılı olabilmeleri için her bir oturumdan en az 50 puan almaları ve bu oturumlarda alınan puanların aritmetik ortalamasının ise en az 70 puan olması gerekmektedir.

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Sözlü Mülakatları

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü yazılı sınavında başarılı olan adaylar Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınavlara katılmaya hak kazanmaktadırlar. Bu sözlü mülakatlarda adaylara, yazılı sınavda başarı ile geride bıraktıkları alan bilgisi konularına dair soruların yanında, güncel sorunlar ve çözümlerine, gündemdeki diğer hususlara ve genel kültür bağlamında konulara dair sorular da sorulabilir.

Adayların stajyer hazine kontrolörlüğü sözlü mülakatlarında başarılı olarak mesleğe girme hakkı elde edebilmeleri için en az 70 puan almaları gerekmektedir.

hazine

Stajyer Hazine Kontrolörleri Ne İş Yapar? Meslekte Adayları Neler Bekliyor?

Mesleğe stajyer hazine kontrolörü olarak başlayacak olan adayların eğer devlet memurluğunda ilk seneleri ise bu adayları bir yıllık bir aday memurluk süreci karşılamaktadır. Aynı zamanda stajyer hazine kontrolörü olan bu adaylar bir yılın sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları durumunda adaylıkları kaldırılacaktır.

Mesleğe stajyer kontrolör olarak başlayan meslek mensuplarının yeterlik sürecine kadar devam eden meslek hayatları temelde üç döneme ayrılmaktadır. Bu üç dönemi kısaca şu şekilde açıklayabiliriz;

-Birinci dönem; Bu dönem azami altı aylık bir periyodu kapsamaktadır. Bu süreçte stajyer hazine kontrolörlerine eğitimler verilmekte ve bu eğitimlerde Bakanlığın ve birimin çalışma alanlarına dair bilgiler meslek mensuplarına aktarılmaktadır. Bunun yanında yine kontrolörlerin çalışma alanları içerisinde yer alan vergi, dış ticaret, mali hususlar ile kamu personel rejimine dair teorik bilgiler kendilerine aktarılmaktadır.

-İkinci dönem; Bu dönem en kısa dokuz ay sürmektedir ve ilk dönemde alınan teorik bilginin tatbikine yönelik bir yetiştirme şekli esas alınmaktadır. Bu dönemde stajyer hazine kontrolörleri, kıdemli meslek mensuplarının refakatine verilmekte ve inceleme, denetim ve soruşturma hususlarında uygulamayı öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu şekilde yetiştirilen stajyer hazine kontrolörü her tür görevinde refakatinde bulunduğu kontrolörle birlikte hareket etmektedir. Tek başına inceleme ve raporlaştırma yetkileri bulunmamakla birlikte üstat kontrolörün gerçekleştirdiği görevlerde aktif olarak yanında yer almaktadırlar.

-Üçüncü dönem; Bu dönemde ilk iki dönemi başarı ile tamamladığı refakat kontrolörleri ile Kurul Başkanı tarafından verilen 70 ve üzerinde not ile anlaşılan meslek mensuplarına makamın onayı ile birlikte tek başlarına inceleme yapma yetkisi verilmektedir.

Yeter not alamayarak inceleme yetkisi edinemeyen meslek mensuplarına ise eksik görülen yönleri Başkanlıkça yazılı biçimde kendilerine bildirilir. Eksik yönlerini kapatıp kapatmadıkları üçer aylık periyotlarda değerlendirilerek durumları hakkında tekrar karar verilmektedir.

Tek başına inceleme yetkisi almış olan stajyer hazine kontrolörlerinin görevlerine yazının devamında değineceğiz.

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Tez ve Yeterlik Süreçleri

Üçüncü dönem içerisinde stajyer kontrolörler Kurul tarafından belirlenen bir konuda tez hazırlamaktadırlar. Bu tezi başarı ile kabul edilmeyen meslek mensupları yeterlik sınavına katılım hakkı elde edememektedir ve haklarında başarısızlık hükümleri uygulanmaktadır.

Hazine Kontrolörlüğü Yeterlik Sınavı

Hazine kontrolörlüğü yeterlik sınavı stajyer kontrolörlük süresinin tamamlanmasını izleyen üç aylık süre içerisinde yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşama olarak gerçekleştirilmektedir. Yeterlik sınavı meslek mensuplarının çalışma alanlarına dair kanunlar ve ikincil mevzuat ile Muhasebe sorularından oluşmaktadır. Bunun yanında ekonomik ve mali güncel gelişmeler ile uluslararası ekonomik – mali kuruluşlara dair konulardan da sorular sorulmaktadır.

Meslek mensuplarının hem yazılı hem de sözlü sınavda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır. Sınavda başarısız olan stajyer hazine kontrolörlerine bir kereye mahsus olmak üzere ek sınav hakkı tanınmaktadır. Tekrar başarısız olan meslek mensupları hakkında başarısızlık hükümleri uygulanmaktadır ve bu meslek mensupları Kurumda kendilerine uygun bir memurluk kadrosunda vazifelendirilmektedir.

Stajyer Hazine Kontrolörleri ve Hazine Kontrolörleri Ne İş Yapar? Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Stajyer Hazine Kontrolörlerinden kendilerine tek başına inceleme yetkisi verilmesi uygun görülenler ile hazine kontrolörleri aşağıdaki alanlarda denetimler gerçekleştirmektedirler;

-Kurulun görev alanı olması hasebiyle IPA yani Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardım aracı fonlarının kullanımının denetimi kontrolörler eli ile gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yapılan denetim bu fonların kullanım süreçlerinin tamamını kapsamaktadır. Fona bağlı olarak oluşturulan yapılardan, fonun harcanma şekline kadar her hususun denetimi Hazine Kontrolörleri tarafından yapılmaktadır.
-Bağımsız denetçi sıfatıyla, İslam Kalkınma Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Tarımsal Kalkınma Fonu, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlarca kurum ve kuruluşlara sağlanmış olan kredilerin ve hibelerin kullanımını denetlemek görevi Başkanlığa aittir ve bu denetim görevini de yine Hazine Kontrolörleri gerçekleştirmektedir.
-Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Hazine tarafından karşılanan zararlarının denetimi Hazine Kontrolörlerince yapılmaktadır.
-Kambiyo mevzuatı gereği yetkilendirilen müesseselerin ve kambiyo işlemlerinin incelemeleri Hazine Kontrolörleri tarafından gerçekleştirilmektedir.
-Bireysel katılım sermayesine dair incelemeler gerçekleştirilmektedir.
-Suç gelirlerinin aklanması ile alakalı inceleme yapma yetkisi olan denetim personeli arasında yer alan Hazine Kontrolörleri tarafından bu hususta da incelemeler gerçekleştirilmektedir.

Hazine Kontrolörlüğü Görev Yeri Neresidir?

Yukarıda saydığımız görevlerine ek olarak Bakan tarafından verilen diğer görevleri de yerine getiren Hazine Kontrolörlerinin görev yerleri, Kurul Başkanlığı’nın bulunduğu Ankara’dır. Ancak Başkanlığın İstanbul’da da ofisi bulunmaktadır. Bu yönüyle meslek mensuplarının İstanbul’da da görev yapması söz konusu olabilmektedir.

Stajyer Hazine Kontrolörleri ve Hazine Kontrolörlerinin Özlük Hakları Nasıldır? Maaşları Ne Kadardır?

Mesleğe Stajyer Hazine Kontrolörü olarak başlanması adaylarda herhangi bir tereddüte yol açmamalıdır. Kariyer mesleklerde yer alan stajyer tanımlaması kontrolörlük mesleği için öngörülmüş esasen yardımcılık anlamına gelen unvandır. Bu bağlamda müfettiş yardımcısı ile stajyer kontrolörün özlük hakları ve statü bakımından birbirlerinden hiçbir farkı bulunmamaktadır. Hazine Kontrolörleri 3600 ek göstergeye tabi olarak görev yapmaktadırlar. Mesleğe yeni başlayan bir stajyer hazine kontrolörünün maaşı yaklaşık 6500 TL’dir. Yeterlik süreçlerini tamamlamış ve stajyerliği kaldırılmış olan bir hazine kontrolörünün maaşı ise yaklaşık 7200 TL’dir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.