Kamu Haber

Kariyer Kapısı KPSS A Grubu ve B Grubu Alımları Nasıl Yapılacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımı gerçekleştirilirken bugün her kurumun kendisinin işlettiği süreçlerin artık Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürüteceği yönünde bilgiler veren Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim ATAY’ın Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi resmi sayfasında yayımlanan bu açıklamalarından yola çıkılarak yeni dönemde kamu personel alımlarının ne şekilde yapılacağına dair bilgileri haberimizde inceleyebilirsiniz.

Kariyer Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

Kamu Kurumlarına Personel Alımları Nasıl Gerçekleştiriliyor? Kaç Tip Alım Var?

Kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan A Grubu kadrolar, B Grubu kadrolar ve işçi kadroları için ayrı biçimlerde alım ve atamalar gerçekleştirilmektedir. Kamu kurumlarında bulunan A grubu kariyer meslekler uzman yardımcılığı, denetmen / müfettiş ve denetçi yardımcılıkları, stajyer kontrolörlükler gibi kadrolardır. Bunların yanında mülki idare amirliği, idari yargı hakimliği, adli yargı hakimliği ve savcılığı, Sayıştay denetçiliği ile Anayasa Mahkemesi raportör yardımcılığı gibi meslekleri de A Grubu kariyer meslekler kapsamında değerlendirebiliriz. B Grubu kadrolar ise kamu kurumlarında bulunan ve kariyer meslek kapsamında değerlendirilmeyen esasen tüm memurlukları kapsamaktadır. Memur statüsünde olmayan diğer tüm kadrolar ise en genel haliyle kamu işçiliği kadroları olarak nitelendirilmektedir.

Bu kadrolar için farklı personel alım süreçleri çoğunlukla istihdamı gerçekleştirilecek olan Kurumlar tarafından işletilmektedir. Temel anlamda yeknesaklıktan uzak olan bu sisteme göre farklı nitelikteki personellerin istihdam şekillerini aşağıdaki şekilde ayrı ayrı değerlendirebiliriz;

A Grubu Kariyer Meslek Alımları Nasıl Gerçekleştiriliyor?

Kamu kurumlarında yer alan ve yukarıda belirttiğimiz A grubu kariyer mesleklerine giriş için adayların kurumların vermiş oldukları ilanlara başvuruda bulunmaları ve yine Kurum tarafından yürütülecek olan yazılı – sözlü sınavlara katılarak başarılı olmaları gerekmektedir. Bütün bu süreçler adım adım şu şekilde yürütülmektedir;

  • Kamu Kurumunun alım ilanını Resmi Gazete / Eski Çalışma Genel Müdürlüğü Sitesi / Kendi Resmi Sitesi üzerinden yayımlaması,
  • Başvuru süresi içerisinde Kurumun sitesinden / elden / posta yoluyla / e-Devlet üzerinden adayların başvurularını gerçekleştirmeleri,
  • Kurumun başvuruları değerlendirerek yazılı / sözlü sınavlara katılacak olan adayların olduğu listeleri yayımlaması ve KPSS taban puanını duyurması
  • Kurum tarafından sınavın gerçekleştirilmesi
  • Evrak teslimi ve adayların atanması

Bunun evvelinde bir de elbette Kurumların ilan aşamasına gelene kadar yürüttüğü süreçler bulunmaktadır. Bu süreçte Kurumlar bağlı/ilgili kuruluş olmaları durumunda bağlı ya da ilgili bulundukları Bakanlıklar ile istişare ederek kadro belirlemekte ve bu kadronun talebini Cumhurbaşkanlığı birimlerine iletilmekedir. Gelen onay, kısmi onay ya da red yanıtına göre ise ilan aşamasına geçebilmektedir. Bu süreçte gerek görülmesi durumunda yapılabilecek ek talepler vb. işlemler de yine süreçlere ilave bir zaman olarak eklenmekte ve süreçleri doğal olarak uzatmaktadır.

B Grubu Memurlukları Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan B grubu memurlukları için iki tip alım şekli bulunmaktadır. Bunlardan ilki Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS’yi de gerçekleştiren ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi atamalardır. Diğer bir yol ise A Grubu kariyer meslek alımlarında olduğu gibi Kurumların talep süreçlerinden sonra açıktan alım ilanı yayımlaması ve süreci yürütmesi yoludur. Merkezi atama sürecinde Kurumlar kadro taleplerini eski Çalışma Genel Müdürlüğü’ne gönderir ÖSYM de bu kadrolara puanlara göre merkezi atama gerçekleştirirdi. kamu haber

Kamu İşçi Alımları Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan işçi kadrolarına gerçekleştirilecek olan alımlarda genel itibariyle KPSS puan şartı bulunmamaktadır. Bu alımlar için aracı kuruluş genel olarak İŞKUR olmaktadır. Adaylar İŞKUR üzerinden başvuru yapmaktadırlar ve ya doğrudan kura yolu ile ya da kura sonrası yapılabilecek sözlü ya da uygulamalı sınavlar ile başvurdukları kadrolara yerleşebilmektedirler.

Kurum İçerisinden Atanmalar Nasıl Yapılmaktadır?

Tüm bu alım biçimlerinin yanında bir de Kamu kurumlarının kendi personellerine tanıdığı yükselme imkanları bulunmaktadır. Bu alım biçimlerini kurum içi özel alımları ve kurum içi yükselme alımları olarak iki ana başlıkta değerlendirebiliriz.

Bunlardan ilki hemen hemen her kurumun gerçekleştirdiği kurum içi yükselme ve unvan değişikliği sınavlarıdır ki bu oldukça normaldir ve her memurun kendi sınıfı içerisinde yükselmesi anlamına gelmektedir. Bu sistemde kurum personeli kendi sınıfı içerisinde gelebileceği üst noktalara erişebilmektedir ya da öğrenimine uygun olarak Mühendis, Avukat gibi kadrolara geçiş yapabilmektedir.

Diğeri ise yukarıda belirtmiş olduğumuz bütün alım teamüllerinin ve mesleklere giriş koşullarının es geçilmesi ile gerçekleştirilen kurum içi özel uzmanlık sınavlarıdır. Bu sistemde kamu kurumlarında yer alan hizmetli, güvenlik görevlisi, şoför vb. kadrolarda yer alan personellerin de dahil olduğu bir personel grubunun A Grubu kariyer mesleklere geçmesine imkan sunulmaktadır. 

Kurum içi özel uzmanlık sınavı gibi kamu teamülüne ve Devlet Memurları Kanunu temel ilkelerine uygun olmayan sistemin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülecek olan süreçler kapsamında bulunamayacağını, bu gibi süreçlerin tamamen bertaraf edileceğini düşünüyoruz. Bu yönüyle sistemin hayata geçirilmesinin ardından beklentimiz Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin telkin ve görüşleri ile kurum içi özel uzmanlık imkanının tamamen ortadan kaldırılmasıdır.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı Platformu Aracılığı İle Tek Merkezden Alımlar Nasıl Gerçekleştirilecek?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Sayın Doç. Dr. Salim ATAY’ın Ofis’in resmi sitesinde yer alan açıklamalarına göre kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları personel alımları artık, tıpkı staj seferberliği sürecinde olduğu gibi Ofis tarafından yürütülecek. Bu yürütüm Ofis tarafından oluşturulan Kariyer Kapısı Platformu elektronik sistemi üzerinden Kurumların Ofis’e iletecekleri alım talepleri ile başlayacak. Bu süreçte bildirilen talebe uygun biçimde İnsan Kaynakları Ofisi tarafından e-Devlet üzerinden erişimi olan bir başvuru ekranı ile başvurular kabul edilecek. Bu başvuru ekranı üzerinden adaylar işe alım sürecinin tamamını takip edebilecek. 

A Grubu (Kariyer) Meslek Maaşları 2023 Ne Kadar?

Uygulamanın ilk örneği e-Devlet sisteminde yer alan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi hizmetleri altında bulunan Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım uygulaması altında Kültür ve Turizm Bakanlığı işe alım süreci ile başlatıldı.

image 243

Bu ekran üzerinden adaylar Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sekmesini kullanarak alımlara başvuruda bulunabilecek ve süreci bu ekran üzerinden takip edebilecek.

Kamu Personel Alımlarında Mülakat Sistemi Nasıl Değişecek?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Sayın Doç. Dr. Salim ATAY kurumların alımlarını mülakat ile gerçekleştirecek olmaları durumunda bu mülakatların Ofisin sistemi üzerinden video ile kayıt altına alınacağını ve itiraz süreçlerinde bu kayıtlardan faydalanılabileceğini dile getirdi. 

İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı Kamu Personeli Alım Sisteminin Artıları Neler? Başka Neler Yapılabilir?

Süreçlerin Kısalması ve Belirlilik

Ofis Başkanı Sayın Doç. Dr. Salim ATAY’ın dile getirdiği adımlar elbette bir çok konuda sistemin iyileşmesi adına umut vaad ediyor. Özellikle kamu personel alımlarının yıllardır ilk ve tek olarak Tercihiniyap.net olarak bizim dile getirdiğimiz tek merkezden gerçekleştirilmesi sistemi hem kırtasiyeciliği azaltmaya hem de süreçleri kısaltmaya dair faydaları açısından tüm adaylara avantaj sağlayacaktır.

Bu sistemin diğer bir ayağı olarak İnsan Kaynakları Ofisi kamu kurum ve kuruluşlarının personel istihdam planlarını, taleplerini alım döneminde değil, yılın belirli periyotlarında toplayarak ve bunu tüm adaylara ilan ederek süreci çok daha öngörülebilir ve belirli hale getirebilir. Bu konuda yapmış olduğumuz önerileri içeren çalışmamıza aşağıda yer alan bağlantı aracılığı ile erişebilirsiniz;

Mülakat Şeffaflığı

Kamu kurumlarına girişte özellikle A grubu meslekler ile bazı B grubu kadrolar için yaygın olarak sözlü mülakatlar gerçekleştirilmektedir. Bu sözlü mülakatlarda kimi zaman adayların KPSS ya da yazılı yarışma sınavı puanlarından çok çok düşük puanlar verilebilmektedir. Bu puanların hangi somut kriterlere dayanılarak verildiğine dair görüntülü bir delil niteliği taşıması adına Sayın ATAY’ın sözünü ettiği sistem oldukça fayda sağlayacaktır. Video ile kayıt altına alınan ve bizzat Ofis tarafından muhafaza edilecek olan mülakatlar sonraki adayların itirazlarına da Kurumların puanlamalarına da dayanak teşkil edece olmas bakımından şeffaflık olgusunu ve güven duygusunu arttıracaktır.

Kurum İçi Özel Sınavlarının Tamamen Kaldırılması

Bunun yanında herr ne kadar ilgisiz bir kanunun geçici bir maddesinde yer verilmesi bakımından kanuni gibi görünse de kamu kurum ve kuruluşlarının teamül dışı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile de doğrudan çelişecek şekilde kurum içi özel sınavlar düzenlemesi önüne de yine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından set çekilebileceğini düşünüyoruz. Çünkü bu özel sınavların gerçekleştirilmesi Ofis tarafından sağlanmaya çalışılan etkin insan kaynağı kullanımının önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir.

Ülkemizin birikimli, yenilikçi ve yetiştirilebilir genç insan kaynağından Kurumlarca istifade edilmesi yerine içerisinde memur, vhki, şoför, hizmetli ve güvenlik görevlilerinin de bulunduğu çeşitli B grubu meslek mensuplarının A Grubu kariyer mesleklere geçişinin sağlanmasının kamu kurumlarımız için ne gibi sorunlara gebe olduğu ortadadır. Bunun yanında genç istihdamını da olumsuz etkileyen bu gibi süreçlerin engellenmesi hem etkin istihdamın sağlanması hem de kurumların sınıfsal ve hiyerarşik düzeninin korunması bakımından hayati öneme sahiptir. Bu konuda yenilikçi ve vizyoner bakış açısına sahip Ofis Başkanı Sayın Doç. Dr. Salim ATAY’ın ve kıymetli ekibinin bu konularda adayların talep ve beklentilerini dikkate alacağına Tercihiniyap.net ekibi olarak inancımız tamdır.

Kurum içi özel sınav uygulamalarına dair detaylı bilgilere yer verdiğimiz çalışmamıza da aşağıda yer alan bağlantı aracılığı ile erişebilirsiniz;

Kariyer Kapısı Platformu ile gelecek olan yenilikleri tartışmak, fikirlerinizi sunmak için FORUM sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kariyer Kapısı hangi kuruma bağlı?

 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. ösym tarafından yapılan 2021-1, 2021-2, 2022-1 merkezi atamaları kariyer kapısı üzerinden mi yapılacak? Yapılacaksa bile aynı usulde yine merkezi şekilde doğrudan puan esasına göre mi yapılacak?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu