KPSS

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Sınavı Maaşı ve Mesleği

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı

Maliye Bakanlığı’nın kendi taşra teşkilatında çalışan uzman kadrosundur. 2022 arasında gerçekleştirilen; Maliye Bakanlığı kadrolarının tek çatı altında toplanması çalışması neticesinde Eski Milli Emlak, Emlak, Muhasebat uzman ve denetmenlerinin bir araya getirilmesi ve tek çatıda toplanması ile oluşturulmuş bir meslektir.

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Maaşı 2023 Ne Kadar?

Mesleğe Giriş;

Eski sistemde KPSSP39, KPSSP40, KPSSP42, KPSSP56 ve KPSSP118 puanlarından 75 taban ile alım yapan kurum 2022’den sonra da yine bu şekilde dengeli puanlar seçecektir. İlanın 2022 KPSS evveli gelmesi durumunda yukarıda yazılı puanlar ile başvuru yapılacaktır.

 

Kurum KPSS puanı ile yapılan başvuru neticesinde, mesleğe alınacak aday sayısının 20 katı kadar kişiyi, test usûlu ile yaptığı sınava tabi tutmaktadır. Sınavı geçen 4 kat kadar aday ise mülakata katılmaya hak kazanmaktadır.

SINAV:

İKTİSAT;
-Mikro iktisat,
-Makro iktisat.

MALİYE

-Kamu maliyesi
-Maliye politikası.

HUKUK

-Anayasa hukuku,
-Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),
-İdare hukuku ve idari yargı
-Borçlar hukuku (Genel hükümler),
-Ticaret hukuku (Başlangıç),
-Ceza hukuku (Genel hükümler).

MUHASEBE

-Genel muhasebe.

Çok ayrıntılı konuları içermeyen, daha çok temel çizgide gerçekleştirilen sınav için KPSS’de kullandığınız kaynaklar fazlasıyla yeterli olacaktır.

KPSS Çalışma Yönergemiz için aşağıda yer alan yönlendirmeden faydalanabilirsiniz;

Defterdarlık Uzmanı ve Uzman Yardımcısı Maaşı Ne Kadar?

Sınavı geçen 4 katı aday Maliye Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sonrasında kazanan adaylar mesleğe adım atacaklardır.

Atanma ve Mesleğe Başlama:

Adaylar mesleğe girer girmez öncelikle Ankara’da asgari 3 Aylık bir temel eğitime tâbi tutulmaktadırlar. Bu temel eğitimden sonra adaylar yapılacak bir sınav ile dağıtıma tâbi olacaklar. Görev yerlerine dağılan adaylar, İl Defterdarlığı’nda, defterdara bağlı olarak görev yaparlar.
1 Yıl Aday Memurluktan sonra Defterdar Uzman Yardımcısı olan adaylar, denetim, soruşturma ve inceleme eğitimine tâbi tutulurlar. 3.yılın sonunda ise yapılacak YETERLİK Sınavı ardından Defterdarlık Uzmanı olarak atanır ve görev yaparlar.

Yeterlik Sınavı;
-Kamu mali yönetimi, kamu gelirleri ve kamu harcamaları,
-Kamu malları yönetimi,
-Kamu hukuku ve kamu personeli,
-Denetim ve inceleme usulleri,
konularından yazılı, yazılı sınavı geçen adaylar için de sözlü olarak yapılmaktadır.
İl Defterdarlıklarında iki temel birimde görev yapılmaktadır.

-Milli Emlak ve Muhasebe Servisleri
-Denetim ve İnceleme Servisi

Milli Emlak ve Muhasebe Servislerinde görev yapan uzmanlar; tespit ve tahsis konularına dair çalışmalar ile, Muhasebe işlemleri, muhasebe fişlerinin tahakkuku, maaş ödenmesi işlemlerini yapmaktadırlar.
Denetim ve İnceleme Servisi ise; Defterdarın emrinde, denetim, inceleme ve soruşturma görevlerini ifa etmektedirler. Bir noktada Maliye Bakanlığı’nın taşradaki ‘İç Teftiş’ görevini ifa etmektedirler.
DANIŞTAY; 659 Sayılı KHK’nın denetime ilişkin maddelerini iptal etmiştir. Halen yeni bir düzenleme yapılmamıştır.
Aynı karar ile Rotasyon uygulaması da iptal edilmiş, yeni bir düzenleme henüz getirilmemiştir.!!!

Denetim Yetkili, Defterdar’a bağlı olarak çalışan Defterdarlık Uzmanları;
-Kamu idareleri saymanlıkları ve genel/özel bütçeli idarelerin bağlı işletmelerindeki saymanlıkları ve Defterdarlık birimlerinde denetim ve inceleme işlemlerini yaparlar.
-628 Say. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca soruşturmalar yaparlar,
-Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yarg. Hk. Kanun uyarınca ön inceleme yaparlar.
-Disipline aykırı fiilleri görülenlerle ilgili olarak alınan onaya bağlı disiplin soruşturması yaparlar.
Tüm bu inceleme soruşturma işlemleri sırasında, Mülki İdare Amirliği ile diğer kamu birimlerinin yardımına başvurma yetkisine sahiptirler ve bu yardımların yapılması zorunludur.
Uzmanlar; yaptıkları bu inceleme ve soruşturmalara istinaden RAPOR hazırlarlar. Bu raporlara istinaden işlemler ya kesin sonuca bağlanır ya da sonraki aşamaya yardımcı olacak niteliktedirler.

Özlük Hakları;

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı’na başlayan bir aday 850 Ek gösterge ile başlayıp azami 2200 ek göstergeye ulaşırlar.2020 yılı itibariyle mesleğe yeni başlayacak olan bir Defterdarlık Uzman Yardımcısı’nın maaşı BES kesintisi hariç yaklaşık 15050 TL civarı başlangıç ücretine sahiptirler.

SONUÇ:

Maliye Bakanlığı taşra mesleklerinden olan Defterdarlık Uzman Yardımcılığı aynı özlük hakkına sahip olan, diğer iki meslek; Gelir Uzman Yardımcılığı ile Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı arasında bir konuma sahip görünüyor. Genel bir değerlendirme ile;
-MHUY’a göre daha az yükümlülük
-GUY’a göre daha çok yetki.

 

Atanma ve Mesleğe Başlama nasıl olacaktır?

Adaylar mesleğe girer girmez öncelikle Ankara’da asgari 3 Aylık bir temel eğitime tâbi tutulmaktadırlar. Bu temel eğitimden sonra adaylar yapılacak bir sınav ile dağıtıma tâbi olacaklar.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Yeni sistemde puan türleri ne olur hocam? En son eski sistemle bu puanlarla aldı di mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu