Kamu Haber

Sosyal Güvenlik Destek Primi Nedir, Ne Kadar Kesinti Yapılmaktadır? Kimlere Uygulanır?

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP); belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeksizin,

-Hizmet akdi ile çalışmaları halinde kendilerinden ve işverenlerinden
-Kendi nam ve hesabına çalışmaları halinde ise sadece kendilerinden alınan primdir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat Yapısı ve Personeli

SGDP Uygulaması Ne Zaman Başladı?

SSK (4/a) için: 06.05.1986
Bağ-Kur (4/b) için: 08.09.1999
Emekli Sandığı (4/c) için: 02.08.2003 ile 28.01.2004 tarihlerinde başlamıştır.

SGDP Primi Kim Tarafından Ödenir, Prim Oranları Ne Kadardır?
SGDP Emekli Maaşımdan mı Kesilir?

4/a’ lılar için;

SGDP kesintisi kişinin emekli maaşından değil, çalışmaya başladığı işyerinden almış olduğu ücretten kesilmektedir. Bu kesinti ¼ oranında çalışan emekliden, ¾ oranında ise işverenden yapılmaktadır.

Toplam prim oranı Kısa Vadeli Sigorta Kolları prim oranınaek olarak %30’dur. Kısa vadeli Sigorta Kolları Prim oranı ise %2’desabitlendiğinden şu anda 4/a ‘lılardan kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı toplam %32 olarak gerçeklemektedir.

Primin çalışan emekli ile işveren arasında pay edilmesi %30’lukoran üzerinde gerçekleşmektedir. Çünkü %2 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primini ödeme yükümlülüğü işverene aittir. Bu durumda %30’luk primin %7.5’lik kısmı çalışan emeklinin ücretinden kesilmekteyken, %22.5’lik kısmı işveren tarafından karşılanacaktır.

4/b’ liler için:

6663 Sayılı Torba Yasa ile gelen düzenlemede Bağ-Kur (4/b)’ liler için SGDP uygulaması kaldırılmıştır. 2016/Nisan döneminden beri hangi statüden emekli olurlarsa olsunlar, 4/b kapsamında yapacakları çalışmaları nedeniyle kendilerinden Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi yapılmamaktadır.

Emekli İken Kamu Kurumunda Çalışmaya Başlayanların Durumu Nedir?

4/a, 4/b veya 4/c statüsünden emekli olan bir kişi Memur veya Kamu İşçisi olarak kamuda çalışmaya başlarsa; Çalışmaya başladıkları tarihte emekli aylıkları KESİLİR. Yani Kamuda çalışmaya başlayan kişiler için SGDP’ den yararlanma ve aylığını almaya devam etme imkanı bulunmamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Uzman Yardımcılığı Maaşı Ne Kadar?

Bu kural aşağıda sayılan kişiler için uygulanmamaktadır;

Cumhurbaşkanı seçilenler
Dışarıdan Bakanlar Kurulu Üyeliği’ne atananlar
Milletvekili seçilenler
Mahalli İdare Seçimleri sonucunda görev alanlar
Sadece toplantı ve huzur hakkı ödenerek görevleri yürütenler ve yönetim/denetim kurulu ücreti karşılığında görevlendirilenler
Yaş sınırını aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün/yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığında ders görevi verenler
Vakıf Üniversiteleri’nde görev alanlar
Özel kanunlarında emeklilik/yaşlılık aylığı kesilmeden çalıştırılma ve görev yapma hakkı verilenlerden; Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu’nca görevlendirilenler, TBMM tarafından atananlar
Milletvekilliği görevi bitiminden sonra akademisyenliğe dönenler

Yurtdışı Borçlanması ile Emekli Olanlardan SGDP Kesilir mi?

Bu şekilde emekli olanların 19.06.2010 tarihinde yapılan değişiklik ile birlikte SGDP’ye tâbi çalışmalarına imkan tanınmıştır. Ancak bu kişiler yeniden yurtdışı sosyal güvenlik mevzuatına tâbi çalışmaya başlarlarsa SGDP ile çalışmaları mümkün olmamakta, emekli/yaşlılık aylıkları kesilmektedir.

Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı ve Miktarı Ne Kadardır?

4/a kapsamında çalışmaya başlayan bir emekli için SGDP Oranı Kısa Vadeli Sigorta Kolları sabitlenen Prim oranı olan %2 oranına ek olarak kesilecek %30’luk prim oranın toplamı olan %32 olacaktır.

Bu %32’nin %2′ si işverence ödenecek olan Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primidir.

%30’un ise

-1/4’lük kısmı olan %7.5 çalışan emeklinin ücretinden kesilecektir.
-3/4′ lük kısmı olan %22.5 işveren tarafından ödenecektir.

Sosyal güvenlik Destek primi kimlerden kesilir?

Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden alınan primdir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu