Gündem

18 Ağustos 2018 Gelir Uzman Yardımcılığı GUY Sınav Soruları

2018 GUY sınavı için Gelir İdaresi Başkanlığı; 18 Haziran 2018 tarihinde verdiği ilanla 1000 Gelir Uzman Yardımcısı alacağını duyurmuştu. Sınava katılacak 5000 Kişinin illere göre dağılımı ve KPSS P48 taban puanları ise 31 Temmuz 2018 tarihinde duyrulmuş ve şöyle gerçekleşmişti;

1.   Manisa için başvuru yapan   125 ‘inci adayın puanı 74,91002

2.   İzmir için başvuran 337 ‘nci adayın puanı 70,02121

3.   Ankara için başvuru yapan   850 ‘inci adayın puanı 74,06494

4.   Sakarya için başvuru yapan   100 ‘üncü adayın puanı 72,66032

5.   Aydın için başvuru yapan   125 ‘inci adayın puanı 73,27868

6.   Balıkesir için başvuru yapan  100 ‘üncü adayın puanı 73,32988

7.   Eskişehir için başvuran 98 ‘inci adayın puanı 70,06238

8.   Bursa için başvuran 250 ‘nci adayın puanı 73,53454

9.   Denizli için başvuran 100 ‘üncü adayın puanı 76,35704

10. Samsun için başvuran 100 ‘üncü adayın puanı 73,95327

11. Konya için başvuran 125 ‘inci adayın puanı 71,29766

12. İstanbul için başvuran 1500 ‘üncü adayın puanı 77,46844

13. Adana için başvuru yapan   125 ‘inci adayın puanı 73,81163

14. Malatya için başvuran 125 ‘inci adayın puanı 77,08056

15. Muğla için başvuran 100 ‘üncü adayın puanı 75,88884

16. Kayseri için başvuran 125 ‘inci adayın puanı 71,77855

17. Edirne için başvuru yapan   100 ‘üncü adayın puanı 74,43001

18. Kahramanmaraş ili için başvuru yapan   125 ‘inci adayın puanı 75,74518

19. Mersin için başvuran 75 ‘inci adayın puanı 72,47375

20. Diyarbakır için başvuru yapan   100 ‘üncü adayın puanı 75,29937

21. Trabzon için başvuran 100 ‘üncü adayın puanı 72,97775

22. Zonguldak için başvuru yapan   75 ‘inci adayın puanı 75,79445

23. Şanlıurfa için başvuran 100 ‘üncü adayın puanı 71,97245 

Bu taban puanlar ışığında belirlenen 5000 aday 18 Ağustos 2018 tarihinde test usûlünde, Ankara’da gerçekleştirilen sınava katıldılar.

Sınavda adaylara aşağıdaki konulardan 100 soru yöneltildi;

Muhasebe;

Genel Muhasebe
Maliyet Muhasebesi
Şirketler Muhasebesi
Mali Tablolar Analizi
Ticari Hesap.

İktisat

Mikro İktisat
Makro İktisat
İşletme İktisadı
Uluslararası İktisat
Uluslararası Ekonomik İlişki ve Kuruluşlar.

Hukuk;

Medeni Hukuk
Borçlar Hukuku
Ticaret Hukuku (Genel Hükümler – Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku)
İcra – İflas Hukuku (Genel Hükümler).

Anayasa Hukuku, 
İdare Hukuku
İdari Yargılama Hukuku 

Maliye;

Maliye Teorisi
Kamu Gelirleri
Kamu Harcamaları
Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.
Devlet Borçlanması
Kamu Bütçesi
Maliye Politikası

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Sınava giren çok sayıda adayın yer aldığı FORUM sayfamızda adaylar sınavda sorulan soruları derlediler. Derlenen sorular ise şu şekilde;

1 milli mücadele dönemi anlaşma yapılmayan ülke?

2 çok partili hayata geçiş.

3 Bakan ve bakan yardımcısı seçilme cb atar meclis onaylar

4 Sadece danışma görevi

5 Tam yargı davası

6 omdsman

7 Anayasa teklifi

8 il idaresi

9 aeg

10 olağanüstü kazanım

11 saklı paylı mirasçı

12 dernekler

13 zihni kayıt

14 alacaklının temerrüdü

15 borcu sona erdiren haller

16 zamanaşımını durduran sebeptir

17 zilyetlik

18 limited şirket

19 ticaret ünvanı

20 ttk da sayılan tacir yardımcısı

21 iflasa tabi olmayan

22 haczedilebilen mal

23 vergi oran ve istisna

24 sermaye olarak getirilmeyen

25 tüzel kişilik

26 gaiplik kararı ne zaman alınır

27 sınırlandrılamayan haktır

28 siyasi haktır

30  talep esnekliği nedir

31 ölçeğe göre getiri?

32 ıs lm ikinci bölgede olan nedir?

33 yeni klasikler

34mutlak üstünlükler sorusu

35 merkantalizme göre yanlış önerme?

36 tam rekabet piyasasında hangisi doğrudur.

37 mobetaristler ve keynes boşluk doldurma sorusu.

38 talep esnekliğine göre fiyat belirleme

39 makro iktisat temelinde hangisi yanlıştır.

40 Marshall lerner koşulu

41 Ao:200 c 0.75 t 0.2 ise milli gelir?

42 engel eğrisinin konumu

43 dairesel birleşmedir

44 avro alanı sorusu

45 Breetton woods hangisi olmamıştır?

46 ödemeler bilançosu cari kaleminde yer almaz.

47 yansıma sorusu

48 gelir vergisi oranı olan

49 gelir vergisinin otomatik istikrarkandırıcı olmasının özelliği değildir.

50 kurumlar vergisinden indirilebilecek giderler

51 erdemli mal sorusu

52 müstahsil makbuzu

53 nasıl gelirdir (harç)

54 gecikme sorusu

55 kalkınma carisi

56 devri bütçe ile ilgili hangisi yanlıştır

57 nasıl tür vergidir adv. Maktu vs

58 hangisi iç borç sayılır.

59 kdv oranını arttırmaya kim yetkilidir

60 tanım vardı habgi bütçedir diyordu

61 operasyonel açık birincil açık hesaplama sorusu?

62 enflasyonist dönemde yapılmaması gereken.

63 hangisi gerçek harcamanın tanımına uygundur.

64 geri alınabilir işlemler

65 yoklama tanımını veren soru

66 hangisi ulusal varlıklardan sayılmaz

67 def i  mi itiraz mı sorusu

68 asgari geçim indirimi neye uygulanır

69 süreklilik kavramı

70 kira geliri kaydı

71 sermaye kaydı

72 vergi karşılık ayırma kaydı

73 hem bilanço gem gelir tablosu hesabıdır

74 başa baş sorusu

75 satış fiyatı üzerinden ortalama kar

76 lifo sorusu

77 ticari mal iades kaydı

78 7/a  ya göre işçi ücreti hangi heaapta izlenir

79 limited şirketin hangi hesapları kullanacağı

80 tl birim başına likidite varlıklarının oranı gibi bir soru

81 silinen alacağın sonraki yıl tahsil edilmesi

82 kasa farkı

83 akreditif

84 cirolanan çekte kullanılan hesap

85 mc ac nin üzerindeyken ac nasıldır

82 rekabet yasağına tabi değildir

83 ödeme gücüne ulaşma sorusu

84 vergi neyle kalkar

85 ralebi sağa kaydıran faktör

86 farksızlık eğrisi sorusu

87 otel demirbaşı sorusu

88 kısa vadeli borç ödeme gücüyle ilgili değildir

89 özel maliyet sorusu

90 faiz hesaplama sorusu

91 kar yedekleri grubunda yer alan hesap

92 hangisi vukta yer almaz

93 kalan stoğun maliyeti

94 üretimden bağımsız maliyet

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu