2020 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Eleme Sınavı Soruları ve Cevapları

ÖSYM tarafından düzenlenen 1 Kasım 2020 tarihli Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme sınavı konuları nelerdir? 1 Kasım 2020 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme sınavı soruları ve yanıtlarını adayların bizlere aktardıkları bilgilere dayanarak bir araya derledik. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

A+
A-

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından, Sayıştay Başkanlığı ile gerçekleştirilen protokol hükümlerine dayanılarak gerçekleştirilen 1 Kasım 2020 tarihli Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme sınavı konuları nelerdir? 1 Kasım 2020 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Eleme Sınavı başvuruları ne zaman yapıldı? Kaç Kişi 1 Kasım 2020 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Eleme Sınavı’nda başarıl olabilecek? Sayıştay Denetçi Yardımcılığı yazılı sınavına kaç kişi katılma hakkı elde edecek? 1 Kasım 2020 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Eleme Sınavında sorulan sorular nelerdir? Muhtemel yanıtları ile birlikte haberimizde inceleyebilirsiniz.

1 Kasım 2020 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Eleme Sınavı Nedir? Kimler Katılmaktadır?

Sayıştay Başkanlığı denetçi yardımcısı istihdamı için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile yapmış olduğu sınav protokolü esaslarınca düzenlenen iki aşamalı sınavla ve sonrasında kendi gerçekleştirdiği sözlü mülakatlarla alım süreci yürütmektedir. Sayıştay Denetçi Yardımcılığı mesleğine girişin ilk adımı olan Eleme Sınavı 2020 yılı alımı için 1 Kasım 2020 tarihinde düzenlenmiştir. 

1 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen bu sınava katılacak olan adayların, başvuru şartlarını taşıması yeterli olup ek olarak bir KPSS puanına sahip olmaları istenmemiştir. 1 Kasım 2020 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Eleme Sınavına üniversitelerin Hukuk fakülteleri ile İİBF ve dengi fakülte bölümlerinden mezun durumda bulunan adaylar başvuruda bulunabildiler. Adaylar başvurularını 22 Eylül 2020 tarihinden 29 Eylül 2020 tarihine kadar ÖSYM sistemi üzerinden gerçekleştirerek sınava hazırlanmaya başladılar.

1 Kasım 2020 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Eleme Sınavı Konuları Nelerdir?

1 Kasım 2020 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Eleme Sınavında adaylara aşağıdaki konulardan çoktan seçmeli test soruları yöneltilmiştir;

Genel Yetenek – Genel Kültür 

Genel Yetenek Bölümü

Türkçe Dersi 
Matematik Dersi

Genel Kültür Bölümü

Atatürk İlke ve İnkılapları Dersi 
Türkiye Coğrafyası Dersi
Sanat Tarihi Dersi
Dünya Tarihi Dersi 
Temel Yurttaşlık Bilgisi Dersi
Güncel Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler

Alan Bilgisi 

Hukuk Alanı

Anayasa Hukuku Dersi
İdare Hukuku Dersi (İdari Yargılama dahil değil)
Medeni Hukuk Dersi (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku)
Borçlar Hukuku Dersi
Ticaret Hukuku Dersi (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku)

İktisat Alanı

İktisat Teorisi Dersi
Mikro İktisat Dersi
Makro İktisat Dersi
İktisat Politikası Dersi
Para – Banka – Kredi Dersi

Maliye Alanı

Maliye Teorisi Dersi
Maliye Politikası Dersi 
Kamu Bütçesi Dersi
Vergi Hukuku Dersi 
Türk Vergi Sistemi Dersi 

Muhasebe Alanı

Genel Muhasebe Dersi
Mali Tablolar Analizi Dersi 

Adaylara yukarıda yer alan konulardan yöneltilen 90 adet soru için toplam 1,5 saatlik süre tanınmıştır. 

1 Kasım 2020 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Eleme Sınavı Başarı Şartı Nedir? Kaç Kişi Klasik Sınava Girme Hakkı Elde Edecek?

1 Kasım 2020 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Eleme Sınavında adaylar 90 soru 90 dakikalık maratonda yalnızca bilgileri ile değil süratleriyle de sınandılar. İki yönlü bu sınavda başarılı olmak isteyen adayların sınavdan en az 70 puan almaları şarttır. Bununla birlikte adayların başarılı olmalarının yanında en başarılı 225 aday arasında yer almaları gerekmektedir. Aksi halde Sayıştay Denetçi Yardımcılığı alım sürecinin ikinci aşaması olan yazılı sınava katılma hakkı elde etmeleri mümkün olmayacaktır.

1 Kasım 2020 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Eleme Sınavı Soruları ve Cevapları Nelerdir?

1 Kasım 2020 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Eleme Sınavına katılan adayların forum sayfamızda ve diğer ağlarımız üzerinden bizlerle paylaşmış oldukları bilgilere göre eleme sınavında kendilerine yöneltilen sorular ve muhtemel yanıtlarını sizler için derledik.

1) Amortisman sorusu – 18.000
2) Luther – Reform
3) Atatürk’ün katkısı olmayan gazete hangisidir? – Vatan gazetesi
4) Fikrimin İnce Gülü – Adalet Ağaoğlu
5) Hangisinin yazılışı yanlıştır? – Yalıçapkını
6) Mustafa Kemal Atatürk’ün bir konuşması verilmiş, hangi konu üzerine yapıldığı sorulmuş. – Hiyanet-i Vataniye
7) TMS 2 sorusu – 159.000
8) Reel devrevi sorusu – Ücretlerin ve fiyatların yapışkanlığı
9) Örümcek Ağı (Cob-web) teorisi
10) Karar Yeter Sayısının sorulduğu soru – 151 mv
11) Negatif gelir – Milton Friedman
12) Anayasada yer alan olağan cumhurbaşkanlığı kararnamesi aynı gün TBMM’ye sunulur
13) Anlaşmalı boşanma yapabilmek için gerekli olan süre ne kadardır? – 1 yıl
14) 31.03.2018 tarihinde ödenmemiş vergi için zamanaşımı süresi – 31.12.2023
15) Bandung Konferansı
16) Coğrafya’da göç sorusu – Türkiye’de genel tarımsal verimliliğin azalması
17) Aşırı yararlanmada oransızlığın giderilmesi – 5 yıl
18) Emlak vergisi sorusu – I-III-IV öncüller
19) Çarpan sorusu – -200
20) Zümre mirasçısı olmayan hangisidir? – Eş
21) Üç şerefeli cami
22) Batan gemi sorusu – Ertuğrul 
23) Cumhurbaşkanı hangisini doğrudan sunar? – Bütçe
24) Devlet Denetleme Kurumu (DDK) – Yargı organı
25) Görünmez el
26) Kamunun açıklarını para basarak kapatması ne demektir? Senyoraj
27) Singer – Prebisch Tezi
28) Ademi Tahsisi ilkesi
29) Üçgenin kenarı uzunluğu sorusu – 6 kök 3
30) Stok devir hızı kaçtır? –
31) Hangisi maliyet yansıtmasıdır? – Evre
32) Duran varlıklar – 60.000
33) Gabin kaç yıldır? – 5 yıl
34) Kulüp mal – dışlama
35) 983.000
36) Yerel yönetimlerde görevden uzaklaştırma yetkisi kime aittir? – İçişleri Bakanlığı
37) Anayasa Mahkemesi
38) Acente sorusu – I-II-III
39) Mali sürüklenme
40) Matematik a+ b toplamı sorulan soru – 25
41) Tüketicinin geliri
42) Saat sorusu – 12:30
43) Otonom yatırım sorusu –
44) Karşılıksız çek sonrası kayıt sorusu – Alıcılar borçlu – Alınan çekler alacaklı
45) Kambiyo senetleri – emre yazılı olarak düzenlenir.
46) İdare Hukuku kariyerin tanımı sorusu – 
47) İdare Hukuku kamulaştırma sorusu – ı – III
48) Mondros sorusu – Brest – Litowsk
49) Ortalama maliyet sorusu – 44
50) Zilyetlik sorusu – Fer’i zilyet
51) Trend Analizi sorusu – 8400
52) Matematikte a+b+c sorusu – 13
53) Matematik üslü sayı sorusu – 10
54) Matematik fonksiyon sorusu – f(x) = 8
55) Kâr paylarında hangisi kazanç istisnası sayılır? – Menkul sermaye iradı
56) Hangisi ticari işletme değildir? – Adi Şirket

 

1 Kasım 2020 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Eleme Sınavı soruları ve yanıtları, sınava katılan adayların anımsadıkları ve bizlere aktardıkları kadarıyla derlendiğinden herhangi bir kesinliği bulunmamaktadır. Yeni bilgiler geldikçe çalışmamız güncellenerek en doğru neticelere ulaşılmaya çalışılacaktır.

2020 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Klasik Yazılı Sınavı Ne Zaman?

1 Kasım 2020 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Eleme Sınavında yukarıda belirttiğimiz şartları sağlayarak başarılı olan adaylar 2 oturum halinde düzenlenecek olan klasik yazılı sınava 9 Ocak 2021 ilâ 10 Ocak 2021 tarihlerinde katılacaklardır. 2020 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Klasik Yazılı Sınavında adaylara aşağıda yer alan alanlardan sorular yöneltilecektir; 

6272 3 982af725cded57136860188bc6930c04

2020 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Klasik Sınavında daha önceki yıllarda adaylara sorulmuş olan soruları bir arada inceleyebileceğiniz çalışmamıza aşağıda yer alan yönlendirme yardımı ile erişebilirsiniz;

Bizlere sorularınızı sormak ve gelişmelerden anlık olarak haberdar olmak için Instagram ve Twitter hesaplarımız ile Telegram kanalımıza simgelere dokunarak ulaşabilir, takip edebilirsiniz!

pareto instagram

pareto twitter

tercihini yap instagram 1

tercihini yap twitter

tercihini yap telegram

1 Kasım 2020 Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Eleme Sınavı sorularının tartışıldığı ve sınava dair değerlendirmelerin yapıldığı FORUM sayfamızı ziyaret etmeyi Unutmayın!

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 1 Yorum
  1. Mehmed Salih Düz dedi ki:

    Cevabı 740000 olan maliyet muhasebesi sorusu var mı ben 730000 buldum herhalde işlem hatası yaptım 740000 dedim