kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcıları Ne İş Yapar? Sınavı ve Maaşı Nasıl?

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı mesleği nedir? Nasıl olunur? Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı maaşı ve özlük hakları nasıl? Görev yerleri nereler? Detaylar meslek tanıtım yazımızda.

A+
A-

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcıları Ne İş Yapar? Sınavı ve Maaşı Nasıl?

Hazine ve maliye uzman yardımcıları ne iş yapar dediğimizde aslında kısa tanımı merkez teşkilatında görev yapan meslek mesbudur diyebiliriz. Daha da ayrıntılı bilgi almak için yazımızın devamına göz atabilirsiniz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlığın merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere istihdam edilen kariyer meslek grubu Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı nedir? Hazine ve Maliye Uzman Yardımcıları ne iş yaparlar? Görevleri ve sorumlulukları nelerdir? Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı nasıl olunur? Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı sınavı nasıl? Hazine ve Maliye Uzman Yardımcıları nerede görev yaparlar? Özlük Hakları nasıl? Maaşları ne kadar? Tüm bu detayları meslek tanıtım yazımızda inceleyebilirsiniz.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Nedir?

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Bakanlığa yeni adını veren ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile birleştirilen Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı’nın birleşmeden evvel merkez teşkilatında görev yapan Uzman Yardımcılığı unvanındaki meslek mensuplarının almış oldukları yeni unvandır.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı; Bakanlığın bundan sonra Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı olarak istihdam edeceği merkez uzmanlarının oluşturacağı, birleşme ile bir araya gelen birimler ile, gerek görülerek kurulan yeni birimlerde görevlendirilecek olan ve uzmanlık gerektiren görevleri, mevzuat çalışmalarını yürütecek kariyer meslek mensubiyetidir.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur?

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların öncelikli olarak kariyer mesleklere giriş için gerekli puanı almak üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı A Grubu oturumlarına katılmaları gerekmektedir.

Bu oturumlara katılan adayların bölümlerine göre ilgili puan türlerinden yeterli puanları almış olmaları gerekmektedir. 2020 yılı için ilk defa alım yapılacak olan kadro için belirlenmiş puan türleri ise şu şekildedir;

Alan Puan Türü
Hukuk Fakültesi P4
İktisat Bölümü P14
İşletme Bölümü P25
Maliye Bölümü P19
Ekonometri Bölümü P13
U.A.İlşk. Bölümü P34
Mühendislik Alanı P1

Adayların yukarıda bölümlerine göre belirlenmiş olan puan türlerinden en az 75 puan almış olmaları ve bu puanları son iki sene içerisinde gerçekleştirilmiş olan KPSS oturumlarında elde etmiş olmaları gerekmektedir.

2020 Yılı İkinci Alımında Bakanlık KPSS Şartı ve Bölüm Ayrımını farklı biçimde uygulamıştır. Bu uygulama biçimini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz;

image 73

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Alımlarında YDS Şartı Var Mı?

Adayların Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı alımlarına başvuruda bulunabilmeleri için yukarıda yer alan KPSS şartının yanında, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı YDS’den de en az C Seviyesi almış olmaları yani 70 puana sahip olmaları gerekmektedir.

Bu koşulları bir arada sağlayan adaylardan yazılı sınav yapılması durumunda mesleğe alınacak aday sayısının azami yirmi katına kadar aday, sözlü mülakat yapılması durumunda ise azami dört katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanmaktadır.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Alımı Diğer Başvuru Şartları Nelerdir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı uzman yardımcılığı alımları için puan şartlarının yanında Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan memuriyet için genel koşulları ve sınavın yapılacağı senenin başı itibariyle adayların otuz beş yaşlarını doldurmamış olmaları şartlarını da talep etmektedir.

Bunun yanında adayların Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı sınavlarına daha evvel en fazla iki defa katılmış olmaları gerekmektedir. Yani adayların bu sınavlara katılmak için toplam 3 hakları bulunmaktadır.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Sınavı Nasıl Gerçekleştiriliyor?

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı alımı yazılı sınav ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşamalı olarak ya da yalnızca sözlü mülakat biçiminde gerçekleştirilebilmektedir.

Bakanlık ilk alımını tek aşamalı olarak yani sözlü mülakat biçiminde gerçekleştirmektedir.

Giriş sınavında adaylara mezun oldukları bölümlere uygun konulardan sorular yöneltilebileceği gibi, İstatistik, Matematik, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, İşletme, Muhasebe, Maliye, İktisat veya Hukuk konularından sorular da yöneltilebilecektir.

Adayların mesul olacakları sınav konuları, alımın şekline bağlı olarak ilanda belirtilecektir.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Sözlü Mülakatları

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Uzman Yardımcılığı alımlarında sözlü mülakatlara açıktan alım durumunda ya da yazılı sınav neticesinde mesleğe alınacak aday sayısının dört katı kadarı katılabileceklerdir. Yazılı sınav yapılması durumunda bu adaylar yazılı sınavda puanı 70 puandan yüksek olan başarılı adayların başarı sırasına göre sıralanması ile belirlenecektir.

Sözlü mülakatlarda adaylara mezun oldukları bölümden, güncel konulardan, Kurumun görev alanından ve genel kültür hususlarından sorular sorulabilmektedir. Adayların Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır.

hazine ve mal

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Mesleği

Sınav aşamalarını başarı ile geride bırakan adaylar mesleğe Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı olarak başlayacaktır. Bu adaylardan devlet memuru olarak ilk kez atanmış olanlar için yardımcılık sürecinin ilk yılı aynı zamanda devlet memurları kanunu esaslarınca aday memurluk dönemi olarak değerlendirilmektedir.

Bu adaylar birinci yılın sonunda aday memurluk sınavına katılarak başarılı olmaları durumunda asaleten memuriyetlerini sürdürmektedirler.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılarını üç sene sürecek bir yetişme dönemi karşılamaktadır. Bu dönemde hazine ve maliye uzman yardımcılarını gerek teorik gerekse pratik anlamda yetiştirecek eğitim süreçleri beklemektedir. Mesleğin başlangıç aşamasında uzman yardımcıları için temel eğitim, mesleğin ilerleyen dönemlerinde de sıkça tekrarlanacak olan hizmet içi eğitimler meslek mensuplarının yetişmesinde önemli yer tutmaktadır.

Bunun yanında Hazine ve Maliye Uzmanlarının paylaşacakları mesleki deneyim de uzman yardımcılarının yetişmesinde önemli bir role sahip olmaktadır.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Tez ve Yeterlik Aşaması

Hazine ve maliye uzman yardımcılarının hazine ve maliye uzmanı olarak atanabilmeleri için bir dizi yükümlülüğü yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu yükümlülükler sırasıyla uzmanlık tezi, hazine ve maliye uzmanlığı yeterlik sınavı ve mesleğe girişte YDS koşulu istenmemesi durumunda gerekecek olan YDS şartıdır.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Tez Aşaması

Hazine ve maliye uzman yardımcılığı mesleğinde bir buçuk senesini tamamlayan meslek mensupları için yeterlik sürecinin ilk adımı olan uzmanlık tezi aşaması başlamaktadır. Bu aşamada meslek mensuplarına süreyi tamamladıkları günden itibaren otuz gün içinde tez konusu belirlenmektedir. Belirlenen konuda uzmanlık tezinin hazırlanması için meslek mensuplarına bir yıllık süre tanınmaktadır. Bu bir yıllık süre içerisinde hazine ve maliye uzmanlığı yeterlik sınavına girebilmek adına tezlerini tamamlayamamış olan meslek mensuplarına bir defaya mahsus olmak üzere ek süre tanınmaktadır.

Tezin tesliminden sonra tez jürisi 2 aylık süre içerisinde meslek mensuplarının tezlerini değerlendirmektedir. Herhangi bir eksik olmaması durumunda ise hazine ve maliye uzman yardımcıları tezlerinin savunması için davet edilmektedir.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Yeterlik Sınavı Süreci

Uzmanlık tezlerini başarı ile teslim edip savunan meslek mensupları mesleğe başlamalarından itibaren üç senenin doldurulması ile birlikte yeterlik sınavına katılma hakkı elde etmektedirler. Hazine ve Maliye Uzmanlığı yeterlik sınavı yazılı sınav ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşama halinde gerçekleştirilmektedir.

Hazine ve Maliye Uzmanlığı Yeterlik Yazılı Sınavı

Hazine ve Maliye Uzmanlığı yeterlik sınavının ilk bölümü olan yazılı sınav aşağıda yer alan konulardan oluşmaktadır;

-Kamu personeli konusu
-Mali suçlar ile mücadele konusu
-Özel hukuk ve kamu hukuku konuları
-Devlet muhasebesi konusu
-Kamu Mali Yönetimi konusu
-Kamu harcamaları konusu
-Ekonomik programlar ve araştırmalar konusu
-Kamu sermayeli kuruluşlar ve işletmeler konusu
-Finansal piyasalar ve kambiyo konusu
-Kamu finansmanı ve borçlanma konusu
-Dış iktisadi ilişkiler konusu
-Hazine ve ekonomi yönetimi konusu

Meslek mensuplarına bu konulara ek olarak mezuniyet alanlarına dair konulardan da sorular yöneltilebilecektir. Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılarının yeterlik sınavının yazılı bölümünden başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları şarttır.

Hazine ve maliye uzman yardımcılığı yeterlik sınavının yazılı bölümünden başarılı olan meslek mensupları sözlü mülakatlara katılma hakkı elde ederler. Meslek mensuplarının sözlü mülakatlarda da başarılı olabilmeleri için yine en az 70 puan almaları gerekmektedir aksi halde uzman olarak atanmaları mümkün olmayacaktır.

Yeterlik sınavında başarısız olan meslek mensuplarına bir yıl içinde bir ek sınav hakkı tanınacaktır. Bu aşamada da başarılı olamayan meslek mensupları hakkında başarısızlık hükümleri tatbik edilecek ve bu kişiler Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kendilerine uygun bir memuriyet kadrosunda görevlendirileceklerdir.

Hazine ve Maliye Uzmanlığı için YDS Koşulu

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı mesleğine girişte C seviyesi yani 70 puanlık YDS yeterliği talep edilmektedir. Bu durumda meslek mensupları uzman olarak atanmalarına esas bu koşulu yerine getirmiş olmaktadırlar. Ancak Bakanlığın alımlarda YDS ön koşulu istememesi durumunda meslek mensuplarının bu şartı yeterlik sınavını izleyen iki sene içerisinde yerine getirmeleri gerekecektir.

Hazine ve Maliye Uzmanları Ne İş Yapar? Görevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

Mesleğe hazine ve maliye uzman yardımcısı olarak başlayan ve yeterlik süreçlerinin ardından hazine ve maliye uzmanı olarak devam eden meslek mensuplarının görevlerini asli olarak belirleyen unsur görev aldıkları birimler olmaktadır.

Hazine kökenli birimlerde görev yapacak olan meslek mensupları daha çok bu alanda çalışmaları gerçekleştirecek iken Maliye kökenli birimlerde görevlendirilen meslek mensuplarının görevleri daha çok Maliye alanını alakadar eden konularda olacaktır. Bu bağlamda Hazine ve Maliye Uzman Yardımcıları ve Uzmanları birimlerinin çalışma alanlarına dair güncel gelişmeleri takip etmek, biriminin işleri ile ilgili mevzuata dair çalışmalar yapmak ve bunların geliştirilmesine dair projeler ortaya koymakla sorumludur ve yine birim amirlerince kendilerine verilen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdürler.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılarının Görev Yerleri Nerelerdir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapacak olan Hazine ve Maliye Uzman Yardımcıları ile Uzmanları Ankara’da yer alan Bakanlık merkezinde ve İstanbul’da yer alan ek hizmet noktasında görev yapabilmektedirler. Alımlarda adaylar bu iki görev yerinden bir tanesi için tercihte bulunabilmektedirler.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılarının Özlük Hakları Nasıl ve Maaşları Ne Kadar?

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı mesleği bir merkez uzmanlık kadrosudur. Bu yüzden meslek mensupları diğer merkez uzmanlığı unvanlarında olduğu gibi 3600 ek göstergeye tabi olarak görev yapmaktadırlar.

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı mesleğine yeni başlayan bir meslek mensubunun  maaşı yaklaşık olarak 6550 Türk Lirası olacaktır. Yeterlik süreçlerini başarıyla geride bırakmış olan bir Hazine ve Maliye Uzmanının ise yaklaşık olarak 7200 Türk Lirası olacaktır. 

*Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı maaşlarına dair tutarlar yaklaşık tutarlar olup kişiden kişiye değişebilen BES gibi kesintiler ile Çocuk, Aile yardımı gibi kalemler dikkate alınmamıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.