kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

İl Planlama Uzman Yardımcılığı

İçişleri Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görevlendirdiği kariyer meslek grubu İl Planlama Uzman Yardımcılığı nedir? Ne iş yapar? Görevleri neler? Detayları meslek tanıtım yazımızda bulabilirsiniz.

A+
A-

İl Planlama Uzman Yardımcılığı

İl Planlama Uzman Yardımcılığı, planlama ve koordinasyon iş ve işlemlerinde yetkili olan meslek grubudur. Sizlere daha ayrıntılı bilgileri yazımızın devamında derledik. Hemen hemen her sorunuzun cevabını bulabilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı tarafından taşra teşkilatında görevlendirilen meslek grubu olan İl Planlama Uzman Yardımcılığı nedir? İl Planlama Uzman Yardımcısı nasıl olunur? İl Planlama Uzman Yardımcıları ne iş yapar? Özlük hakları ve statüleri nasıldır? İl Planlama Uzman Yardımcılığı maaşı ne kadar? Mesleğe dair merak ettiklerinizi yazımızda detaylarıyla inceleyebilirsiniz.

İl Planlama Uzman Yardımcılığı Mesleği Nedir?

İl Planlama Uzman Yardımcılığı; İçişleri Bakanlığı’nın taşra birimlerinde görevlendirdiği, taşra birimlerinde yapılması gereken planlama, koordinasyon iş ve işlemlerinde görev alan kariyer meslek grubudur. Diğer Uzman Yardımcılığı unvanları gibi bir kariyer meslektir.

İl Planlama Uzman Yardımcılığı meslek mensupları İllerde bulunan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’ne bağlı olarak görevlerini ifa etmektedirler.

İl Planlama Uzman Yardımcısı Nasıl Olunur?

İl Planlama Uzman Yardımcılığı mesleğine girmek isteyen adayların her şeyden önce mutlak suretle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her sene gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın Lisans ve A Grubu oturumlarına katılmalıdırlar. Adayların katılacakları oturumlardan alacakları puanın en az 70 olması gerekmektedir.

İl Planlama Uzman Yardımcılığı KPSS Puan Türü Nedir?

İl Planlama Uzman Yardımcılığı mesleği için en son alım eski puan sistemine göre yapıldığından, yeni sistemde alım yapılacak puan türü henüz belirlenmemiştir.

Adayların İl Planlama Uzman Yardımcılığı alımına başvuru neticesinde sınava katılmaya hak kazanabilmeleri için mesleğe alınacağı İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen aday sayısının dört katı kadar aday arasında yer almaları gerekmektedir. Aksi halde adayların İl Planlama Uzman Yardımcılığı sınavına katılmaları mümkün olmayacaktır.

İl Planlama Uzman Yardımcılığı Alımına Başvuru Şartları Nelerdir?

İl Planlama Uzman Yardımcılığı alımına başvurmak isteyen adayların Devlet Memurları Kanunu’nda hüküm bulan genel memurluk şartlarını haiz olmaları, Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat ve İşletme Fakülteleri bölümleri ya da üniversitelerin Fen Edebiyat/Fen Fakülteleri’nin İstatistik bölümünden mezun olmaları gerekmektedir.

Adayların İl Planlama Uzman Yardımcılığı alımının yapılacağı senenin başı itibariyle otuz beş yaşlarını doldurmamış olmaları ve herhangi bir şekilde görevini yapmaya mani sağlık sorunu olmaması gerekmektedir.

İl Planlama Uzman Yardımcılığı Sınavı Nasıl Yapılmaktadır?

İl Planlama Uzman Yardımcılığı alımına başvuruda bulunan adaylardan mesleğe alınacak aday sayısının dört katı kadar yüksek puana sahip aday tek aşamalı bir sınav ile karşı karşıya bulunacaktır. Bu sınav sözlü mülakat biçiminde İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

Adaylara sözlü mülakatlarda; İnkılap tarihi, Türkçe ile alan bilgisi konularından sorular yöneltilmektedir. Bunun yanında adayların Yabancı Dil bilgileri de sözlü mülakat esnasında ölçülecektir. Yabancı dil konusunda daha iyi durumda olmak adaylar açısından bir tercih edilme sebebi olacaktır.

Adayların İl Planlama Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatında başarılı olarak mesleğe girebilmeleri için komisyon üyeleri tarafından kendilerine verilen puanların ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. Aksi durumda adayların başarılı olarak mesleğe girebilmeleri mümkün olmamaktadır.

iciyleri bakanlyyy bina

İl Planlama Uzman Yardımcıları Ne İş Yaparlar?

İl Planlama Uzman Yardımcılığı ve Aday Memurluk Dönemi

İl Planlama Uzman Yardımcılığı sözlü mülakatlarında başarılı olan adayların mesleğe İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak adım atmaya hak kazanmaktadırlar.

Bu yardımcılık dönemi meslek mensupları için üç yıl sürmektedir. Bu üç yıllık yardımcılık döneminin ilk senesi ilk defa devlet memuru olarak atanmış olanlar için aynı zamanda aday memurluk sürecini de içermektedir. Bu adaylar için birinci yılın sonunda aday memurluk eğitimi ve sınavı düzenlenmekte, başarılı olmaları durumunda memuriyet asaletleri tasdik edilmektedir.

İl Planlama Uzman Yardımcılarını meslekte ilk etapta Temel Hazırlayıcı Eğitim karşılamaktadır. Bu süreç en az 1 ay, en çok da 3 ay sürmektedir. Bu süreçte meslek mensuplarına meslekte karşı karşıya oldukları ve uygulayacakları mevzuat, devlet memurluğu ile ilgili temel hükümler, yazışma kuralları gibi temel kurallar öğretilmektedir.

Bunun yanında ilk bir yıl içerisinde staj dönemi de geçiren uzman yardımcıları sonrasında uygulamalı eğitime tabi tutulmaktadır. Bu uygulamalı eğitimler deneyimli meslek mensuplarının refakatinde ve eş güdümünde yürütülmektedir.

İl Planlama Uzman Yardımcılığı mesleğinde bu unvan altında iki yıl çalışmış olan adaylar için Uzmanlık eğitim süreci gerçekleştirilir. Meslekte geçirdikleri her altı aylık periyot için de Uzman Yardımcıları çalışmalarını raporlar haline getirerek Kurula sunarlar.

Uzmanlık Tezinin Hazırlanması ve Savunulması

İl Planlama Uzman Yardımcılığı mesleğinde üç yılını doldurmuş olan meslek mensupları, bu süreyi doldurmalarına üç ay kalana dek uzmanlık tezlerini hazırlar ve Kurula sunarlar.

Yine Kurul karşısında başarılı şekilde tezlerini savunan meslek mensupları İl Planlama Uzmanlığına atanmaya hak kazanırlar.

İl Planlama Uzman Yardımcılarının ve İl Planlama Uzmanlarının Görevleri

İl Planlama Uzman Yardımcılarının ve İl Planlama Uzmanlarının en temel görevi illerde sosyal araştırmaları yürütmek ve yapılacak yatırımların, harcamaların planlamasını ve koordinasyonunu sağlamaktır. Aynı zamanda Kurulun sekreterya faaliyetlerinde de görev alan meslek mensupları Vali uhdesinde de kendilerine verilen görevleri yürütebilmektedir.

Yine ilde Kurumların hazırlamış olduğu yatırım tekliflerinin üst birimlere gönderilmesinden evvel incelemesini, gerekirse uyumsuzlukları belirleyerek sunumunu yapmaktadırlar. İl bazında girişimi desteklemek gayesiyle verilebilecek destek ve hibelerin yönlendirilmesi konusunda organizasyon ve incelemeleri yaparlar.

Yardımcılık döneminde yapmış olduğu iş ve işlemler hakkında periyodik olarak raporlar hazırlayan meslek mensuplarının uzmanlığa atanmalarında da bu raporlar dikkate alınmaktadır.

İl Planlama Uzman Yardımcılığı Özlük Hakları

İl Planlama Uzman Yardımcılığı taşra uzmanı statüsünde yer alan bir kariyer meslektir ve diğer dengi meslekler gibi 2200 ek göstergeye tabi olarak görev yapmaktadırlar.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.