kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

Belediye Başkanı

Belediye başkanı nasıl olunur? Belediye başkanı nasıl seçilir? Belediye başkanı olma şartları nelerdir? yerel seçimler öncesi belediye başkanı olma şartlarını, kaç yıl belediye başkanlığı yapıldığını ve belediye başkanının başkanlık ettiği organları konuşmak istiyoruz.

A+
A-

Belediye Başkanı

İllerde ve ilçelerde çeşitli meslek gruplarına rastlarız. Bunlardan biri de Belediye Başkanlığıdır. Belediye Başkanı; belediye işlerini, faaliyetlerini yöneten kişidir. Peki Belediye Başkanı olmak isteyenler için şartlar nelerdir gelin birlikte yazımızın devamına göz atalım…

Belediye başkanı 3 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilen ve 10 Temmuz 2005 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 5393 sayılı Belediye kanununun 37. maddesinde: Belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi olarak tanımlanmıştır. MESLEKLER

Bu maddenin devamında da belediye başkanının siyasi partilerin yönetim ve denetim kurullarında yer alamayacağı ve profesyonel spor kulüplerinin başkanlığında veya yönetiminde bulunamayacağı belirtilmiştir.

Belediye Başkanı Nasıl Olunur?

Belediye başkanı, çoğunluk usulüne uygun, tek dereceli seçim sistemiyle halkın oylarının çoğunluğunu alarak 5 yıllığına seçilen kişidir. Yerel (mahalli) idare seçimlerinin 5 yılda bir kez yapılacağı 1982 Anayasasının 127. maddesinde yer almaktadır. Belediye başkanı, belde sakinlerince doğrudan ve adi çoğunluk usulü ile seçilir. Belediye başkanı olacak kişileri siyasi partiler aday göstermektedir.

Bir siyasi partiye bağımlı olmadan bağımsız olarak yerel seçimlere katılanların da belediye başkanı olması mümkündür. Belediye başkanı olma şansını arttırmak için: Seçimler öncesinde iyi bir hazırlık yapmak, belediye ile ilgili projeleri halka doğru anlatmak ve reklam harcamaları sayesinde kendini tanıtmak gerekmektedir.

Belediye Başkanı Nasıl Seçilir?

Yapılan mahalli idareler seçimlerinde belde halkının kullanmış olduğu geçerli oylarının çoğunu alan kişi belediye başkanı olarak seçilir. Belediye başkanlığı seçimi sadece bir kez yapılır.

Siyasi partiler belediye başkanı adayı gösterebilirler. Belediye başkanı seçilebilmek için maddi bir güce de sahip olmak gerekir.

Seçim kampanyalarının olduğu dönemlerde ciddi harcama yapılmaktadır. Seçim kampanyasını doğru şekilde yönetmek isteyen belediye başkanlarının 50 milyon gibi büyük harcamalar yaptığı bilinmektedir.

Belediye Başkanı Olma Şartları Nelerdir?

 • İlk ve en önemli şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • 25 yaşını tamamlamış olmak.
 • En az 6 aylık bir süreyle aday olunan bölgede ikamet ediyor olmak.
 • Sicilde herhangi bir hüküm giyecek suç bulunmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak.
 • Adaylar için herhangi bir eğitim şartı yoktur ve herhangi bir cinsiyet ayrımı bulunmamaktadır.
 • 1580 sayılı belediye kanununa göre 61,63,76,91 inci maddeleri gereğince görevden alınan belediye başkanları tekrar aynı göreve getirilemez.
 • Bir siyasi partiden aday olacak kişinin mutlaka partisinin gereklerini yerine getiren kriterlere sahip olmalıdır. Bu kriterler partisi tarafından da istenecektir.
 • Yapılan seçimlerde geçerli oyların fazlasını almak.

Bu şartların yanı sıra belediye başkanı adayı olmaya engel 2 sebep bulunmaktadır:

 • En az 6 ay gibi uzun bir süre hapis veya ağır hapis yargısı bulunan kişiler belediye başkanı adayı olmazlar.
 • Taksirli suç haricinde dolandırıcılık, rüşvet, hırsızlık ya da hükümetin sırrını açığa çıkarmak gibi çeşitli suçlar işleyen kişiler de belediye başkanı adayı olamazlar.

Belediye Başkanı Hangi Organlara Başkanlık Eder?

 • Belediye teşkilatının en üst hiyerarşik amiri olarak belediyeye başkanlık eder.
 • Belediye meclisine başkanlık eder.
 • Belediye encümenine başkanlık eder.
 • Belediyelerce kurulan birliklere başkanlık eder.
 • Belediye için stratejik öneme sahip plan, proje ve yatırımların yürütülmesine başkanlık eder.
 • Belediye meclisinde görüşülen bazı plan, proje ve yatırımlar için kurulan dernek, vakıf, birlik ve kuruluşlarına başkanlık eder.
 • Belediyeler ait kurum, kuruluş, birlik, dernek, araç, gereç, teçhizat ve demirbaşların denetiminde başkanlık eder.
 • Belediye personelinin denetiminde başkanlık eder.
 • Belediyelerce düzenlenen ulusal veya uluslararası spor müsabakaları, kültürel şenlikler, film festivalleri, fuarlar gibi organizasyonlara başkanlık eder.
 • Başka ülke belediye başkanları ile yapılan belediyeler arasında ticari işbirliği ve kardeş belediye projelerine başkanlık eder.
 • Yukarıda belirtilenler dışında belediye ile ilgili bir çok iş ve işlem için belediye başkanları başkanlık görevinde bulunur.
Yazımızı Puanlamak İster misin?
Yorumlar

 1. Ekrem saçar dedi ki:

  Dua edin ben başkan olacam