kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

JÖH Nedir? Nasıl Olunur? Başvuru Şartları Nelerdir?

JÖH Nedir? Nasıl Olunur? Başvuru Şartları Nelerdir? Jandarma Özel Harekat Maaşları Ne Kadar? JÖH Maaşları Ne Kadar? JÖH Başvuru Formu Jandarma Özel Harekat Başvuru JÖH Eğitimleri Jandarma Özel Harekat Eğitimleri Nasıl Olur?

A+
A-

Jandarma Özel Harekat Alımı Alım Şartları Jandarma Özel Harekat Maaşları Malzemeleri JÖH Başvuru Şartları Jandarma Özel Harekat JÖH Nedir? Jandarma Özel Harekat Başvuru Şartları 2022 2023 JÖH Maaşı Maaşları Malzemeleri JÖH Başvuru Formu Jandarma Özel Harekat JÖH Eğitimi Eğitimleri Jandarma Özel Harekat JÖH Görevleri Görev Yerleri.. Jandarma Özel Harekat JÖH Nasıl Olunur?Jandarma Özel Harekat Nedir? JÖH Nedir?JÖH Jandarma Özel Harekat birimleri unsurları tamamı özel olarak seçilen ve gönüllü olan askerlerden oluşturulan en seçkin askeri birimlerden biridir. Her türlü askeri operasyonlarda en ön saflarda olan bu özel birlikler TSK’nın en gözde birlikleri arasındadır. Terörle mücadelede oldukça başarılı olan bu özel birimler yıllardır terörle mücadelede en ön safta yer alarak her türlü mücadelede büyük bir role sahiptirler. Meskun mahal operasyonları ile etkinliğini kanıtlayan bu seçkin birliklerin önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır.Seçkin ve etkili birim olan Jandarma Özel Harekat daha çok JÖH olarak bilinirler. Jandarma Özel Harekat birliklerinin kısaltması olan JÖH hem birliklerin içinde hem de halk arasında daha sık kullanılmakta ve bilinmektedir. JÖH zorlu şartlarda görev yapar.

Askerlik İzin Hakkı Ne Kadar?

Jandarma Özel Harekat JÖH Hangi Unsurlardan Oluşur?

Jandarma Özel Harekat (JÖH) birimleri seçkin askerlerden oluşmaktadır. JÖH birimlerinin çoğunluğunu subay, astsubay ve uzman erbaşlar gibi rütbeli askerler oluşturur.Jandarma Özel Harekat (JÖH) birimleri/timleri özellikle ülkemizin Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde bulunur ve faaliyet göstermektedir. Jandarma Özel Harekat birimleri Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulundukları ve faaliyet gösterdikleri bölgelerde Jandarma Bölge Komutanlıkların emrinde hareket etmektedirler.Doğu ve Güney Doğu bölgelerinde faaliyet gösteren JÖH birimleri Van, Muş, Siirt, Hakkari, Mardin Diyarbakır gibi şehirlerimizde yaşanan olaylardan esinlenerek isim almaktadırlar. Örneğin Adıyaman’da görev yapan Jandarma Özel Harekat Birimleri kendilerine Kılıçlar ismini takmışlardır. Batman’da görev yapmakta olan Jandarma Özel Harekat birimleri kendilerine Şahinler adını vermişlerdir. Bingöl ilinde faaliyet gösteren Jandarma Özel Harekat birimlerini Atalar olarak anılırlar. Ülkemizin farklı şehirlerinde görev yapan diğer birimlerin isimleri ise Ejderler, Efeler, Dadaşlar, Roketler, Kurtlar, Fatihler, Akrepler gibi isimlerle anılırlar. Kendilerine has isimleri, takma adları olan bu birimler kendilerine özel birlik armaları kullanmaktadırlar.

1714 1 4a276f19ab705716d55cba7ff1b8c77d

Jandarma Özel HarekatJÖH Etkin ve Seçkin Birimlerden Oluşur. Jandarma Özel Harekat birimleridüşünülenin aksine Komando birimlerinden daha fazla eğitim görmektedirler.Komando birimleri 3 aylık eğitim görürken Jandarma Özel Harekat birimleri 5aylık bir eğitim görmektedirler. Eğitimleri oldukça yoğun ve zorlu şartlardasürmektedir. Ayrıca timlerin, birimlerin içerisinde yer alan askerlerin takımçalışmasını en iyi şekilde yapabilmesi için farklı eğitimlere de tabitutulmaktadırlar. Ülkemize yönelik tehditler değiştikçe birimlerin aldıklarıeğitimde değişmektedir. Mayın arama, meskun mahal operasyonları, arama taramagibi zorlu eğitimleri uzmanlaşarak tamamlayan bu birimler özel olarakyetiştirilmektedir.

1714 3 4a276f19ab705716d55cba7ff1b8c77d

Bedelli Askerlik Yapan Memur Görevine Dönebilir Mi? Nasıl Döner?

Jandarma Özel Harekat ( JÖH )Nasıl Olunur?

ÖncelikleJandarma Genel Komutanlığı Jandarma Özel Harekat bünyesinde personel ihtiyacıolduğuna dair bir ilan yayınlar. Yayınlanan ilanda başvuru şartları ve başvurutarihleri gibi önemli bilgiler yer alır. Belirlenen tarihlerde adaylarınmülakata gitmesi gerekmektedir.Jandarma Özel Harekat  olabilmek, bubirimlerde görevli olabilmek isteyen adayların ilk olarak Jandarma GenelKomutanlığı bünyesinde personel olması gerekmektedir. Jandarma GenelKomutanlığı personelleri, subay, astsubay, uzman jandarma, çavuş, sözleşmeliuzman çavuş gibi görev yapmakta olan personellerdir. Jandarma Özel Harekatbirimleri özel olarak seçilmek ile birlikte gönüllülük esası ile seçilmektedir.Askerlik süresinin bitimine en az 6 ay – 180 günlük bir süre kaldığındaJandarma Özel Harekat birimlerinde görev yapmak istediğinize dair bir başvurudabulunmanız gerekmektedir. Adayın başvuru şartlarını ve istenilen şartlarısağlaması durumunda hakkınızda yapılan değerlendirme ile Jandarma Özel Harekatbirimlerinde görev yapmak için uygun olup olmadığınız hakkında kararverilmektedir.

Jandarma Özel Harekat JÖH Başvuru Şartları Nelerdir?

NOT: Bu şartlar 2023 yılında yer alan ilana aittir. Örnek teşkiletmesi açısından ve tamamen bilgi ve fikir edinme amacı ile hazırlanmıştır. Jandarma GenelKomutanlığı’nın resmi internet sayfasından en güncel bilgileröğrenilebilir.

1-)Öncelikle JÖH olmak isteyen adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkekolması gerekmektedir.

2-)Adayların en az lise mezunu veya lise dengi okul mezunu olması gerekmektedirveya yurt dışında bulunan dengi bir okuldan mezun olması gerekmektedir.

3-)Adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması veya JÖH başvurusu yaptığıtarihte askerliğini yapıyor olması gerekmektedir.

4-)Adayların 1 Ocak 2023 tarihi itibari ile 25 yaşını doldurmamış olmasıgerekmektedir. ( 1 Ocak 1998 tarihinde ve daha sonra doğan adaylar)

5-)Adayların yaptığı başvuru müracaatının yapıldığı ilk gün itibari ile terhisininüzerinden 3 yıldan daha fazla bir sürenin geçmememiş olması gerekmektedir. ( 5Eylül 2020 tarihinde ve daha sonrasında terhis olanlar)

6-)Bütünsınavları başarı ile geçen adayların Sağlık Yeteneği Yönetmeliği uyarınca sevkedildikleri hastanelerden komando uzman erbaş olur veya uzman erbaş olur izinli sağlık raporu almalarıgerekmektedir.

7-)Adayların en az 164 santimetre boyunda olması gerekmektedir. Adaylarınkılavuzda belirtilen boy ve kilo oranları tablosunda belirtilmiş olan değerleriçerisinde bulunmaları gerekmektedir. Adayların boy uzunluğu çıplak ayaklıolarak ölçülmektedir. Adayların ağırlıkları/kiloları ise spor şortu veyaeşofman ile ölçülmektedir.

8-)Adayların daha önce TSK bünyesinde subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşolarak istihdam edilmemiş veya askeri öğrencilik ile ilişiğinin kesilmemişolması gerekmektedir.

9-)Adayların vücut yapıları düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşükusursuz olması gerekmektedir.( Adayların,  göğüs kafesi, omurgada şekilbozukluğu bulunmaması, işitme ve görmede hiçbir kusuru bulunmaması, gözlük,lens ve işitme cihazı kullanmaması, renk körü ve düz taban olmaması, vücudununhiçbir yerinde yara, dövme, yanık ve ameliyat izi bulunmaması gerekmektedir.Adayların Türkçe’yi kusursuz konuşması, dilinde pelteklik olmaması,tutukluk vekekemelik gibi konuşma özrü/engeli bulunmaması gerekmektedir.)

10-)Adayların güvenlik soruşturmaları olumlu olarak sonuçlanması gerekmektedir.

11-)Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet,amir ve üste fiilen taaruz, fesat ve isyan suçları ile 22.05.1930 tarihli ve1632 sayılı Askeri Ceza Kanunun 148. maddesinde belirtilen suçlardan hükümlübulunmaması gerekmektedir.

12-)Adayların taksirli suçlar haric olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramışyahut para cezasına çevrilmiş ya da ertelenmiş e adli sicilden çıkarılmış olsadahi bir cürümden hükümlü bulunmaması gerekmektedir.

13-)Adayların tutum ve davranışları ile yasa dışı görüşleri benimsememiş ve bu gibifaaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmasıgerekmektedir.

14-)Adayların Türk Silahlı Kuvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş,askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış tutum vedavranışları ile yas dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleribenimsememiş olması gerekmektedir.

15-)Adayların, Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için 1 Ocak 2023tarihine kadar terhis olabilecek durumda olmak ve Birlik Komutanlıklarıtarafından düzenlenen Nitelik Belgesi almış olması gerekmektedir.

16-)Adayların ,1 Ocak 2023 tarihinde silah altında bulunmaması gerekmektedir.

1714 5 4a276f19ab705716d55cba7ff1b8c77d

JÖH Maaşları Jandarma ÖzelHarekat Maaşları Ne Kadar? 

JÖHMaaşları Maaşı Jandarma Öze Harekat birimleri JÖH unsurları görevleri gereği enzorlu şartlarda üstün çabalar ile görev yapmaktadırlar. Bu şartlara bağlıolarak Jandarma Özel Harekat birimleri JÖH unsurları Ortalama 8.000 TL ile 23.000 TL arasında değişmekte olanmiktarlarda maaş almaktadırlar. Ayrıca Jandarma Özel Harekat birimlerininemeklilik süreleri daha kısadır. Yıpranma faktörüne bağlı olarak belirlenensüreler esasınca daha erken erken olabilen Jandarma Özel Harekat birimleridiğer mesleklere kıyasla daha fazla emekli ikramiyesi almaktadırlar.JandarmaÖzel Harekat birimleri JÖH unsurları oldukça zorlu şartlarda görev yapmaktadır.Ansızın gelişen tehlikelere ve tehdit unsurlarına bağlı olarak süreklioperasyon yaparak faaliyet göstermektedirler. Bu şartlara bağlı olarak JandarmaÖzel Harekat birimleri JÖH unsurları operasyon tazminatı almaktadırlar. Görevyapılan şehre ve farklı değişkenlere bağlı olarak 250 TL ile  650 TL arasında görev tazminatıalmaktadırlar. Tehlike ve tehdit unsurlarının fazlalığına bağlı olarak buücretler yükselmektedir.

1714 7 4a276f19ab705716d55cba7ff1b8c77d

Jandarma Özel Harekat EğitimEğitimleri JÖH Eğitimi Eğitimleri

JandarmaÖzel Harekat birimleri JÖH unsurları eğitimlerini olası farklı savaş ve çatışmaortamlarına benzer doğa yapısı nedeniyle ve bu doğrultuda hazırlanan eğitimparkurları nedeni ile İzmir’in ilçesi Foça’da gerçekleştirilmektedir. JandarmaÖzel Harekat birimleri JÖH unsurları Foça’da takriben 10 hafta süren bir eğitimgörürler. Temel savaş eğitimleri, doğa ve coğrafi şartlarına uyum sağlama,adapte olma eğitimleri, dayanıklılık, güç eğitimleri ile hazırlanmaktadırlar.Görev süresi boyunca kullanacakları silahları, araçları, malzemeleri kullanırve bu ekipmanlara dair eğitim alırlar. Jandarma Özel Harekat JÖH zorlueğitimlerden geçer. Jandarma Özel Harekat birimleri başvuru yapan binlerce adayarasında seçilen unsurlardan oluşur. Bu seçkin birimler en zorlu eğitimlerdengeçer. Uykusuzluğa dayanmaları için, yorgunluğun üstesinden gelebilmeleri için,stres altında görev yapmak ve strese dayanabilmek için, özgüvenli olmaları veen zorlu şartlarda doğru kararları verebilmeleri için, en zorlu iklimkoşullarının ve arazi koşullarının üstesinden gelebilmeleri için, mevcutsilahları en etkin şekilde kullanmaları için eğitilmektedirler. Eğitimleriesnasında yüzlerce kilometre koşan ve yüzlerce kilometre yürüyen Jandarma ÖzelHarekat birimleri ve JÖH unsurları görevlerine en iyi şekildehazırlanmaktadır.Jandarma Özel Harekat birimleri JÖH unsurları üstün haritakullanma becerisi kazanmaları, etkin manevra yapabilmeleri, GSP kullanmabecerisi, her şartta kamufle olmak için kamuflaj bilgisi, zorlu koşullar veengeller için dağcılık bilgisi, her türlü şartlar için en zorlu eğitimleriiçeren teknik, fiziki ve beceri eğitimleri almaktadırlar. HAVELSAN geliştirdiğigüncel ve son teknoloji içeren simülatörleri de Jandarma Özel Harekat birimleritarafından kullanılmaktadır. Bu simülatörler sayesinde operasyon, çatışma,rehine kurtarma ve farklı tehdit unsurlarını içeren deneyimler kazanan JandarmaÖzel Harekat unsurları analizler sonucunda eğitmenleri tarafından eksik yönleriüzerine eğitim görmektedirler. kamu haber

JÖH nerede eğitim alır?

JÖH eğitimleri İzmir Foça’da gerçekleştirilmektedir. İzmir’de 10 hafta eğitim alırlar.

Yorumlar

  1. muhammmed emin yapar Avatar muhammmed emin yapar dedi ki:

    Allah nasip eder inşAllah bize

  2. muhammmed emin yapar Avatar muhammmed emin yapar dedi ki:

    Allah nasip eder inşAllah bize

  3. muhammmed emin yapar Avatar muhammmed emin yapar dedi ki:

    Allah nasip eder inşAllah bize