kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

KPSS için YDS Şartı Var mı? Puanlarında YDS Etkili mi? YDS Kaç Yıl Geçerli?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS hakkında adayların en çok merak ettiği konulardan birisi de YDS şartının olup olmadığıdır. KPSS için YDS şart mı? Yazımızda.

A+
A-

Ülkemizde merkezi sınavların çoğunu gerçekleştirmekle görevli olan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPSS; Kamu Personeli Seçme Sınavı ve YDS; Yabancı Dil Sınavı arasında nasıl bir ilişki var? KPSS Puanlarının hesaplanmasında YDS’nın etkisi var mı? Varsa nedir? YDS olmadan atanmak mümkün müdür? Tüm yönleriyle Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Yabancı Dil Sınavı’nın arasındaki ilişkiyi sizler için değerlendirdik. 

KPSS, Kamu Personeli Seçme Sınavı Nedir?

KPSS; yani Kamu Personeli Seçme Sınavı, ortaöğretim mezunu adaylar ile üniversitelerin önlisans veya lisans programlarından mezun olan adayların kamu kurumlarında istihdam edilmesi için girmeleri ve belli bir puan almaları gereken sınavdır. Kamu kurumlarına atanmak isteyen mezun gruplarının KPSS puanı almaları şarttır. Aksi halde merkezi atamalara ya da istisnalar dışında kurumların kendi düzenledikleri yarışma sınavlarına başvuruda bulunmaları mümkün değildir. 

ÖSYM’nin Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında gerçekleştirdiği farklı sınavlar bulunmaktadır. Bu sınavların ayrımındaki en temel kriter, adayların mezun oldukları okullardır. Bu anlamda aslında kamu personeli seçme sınavını temelde üç ana başlıkta değerlendirebiliriz. Bu sınavlar; KPSS Ortaöğretim Sınavı, KPSS Önlisans Sınavı, KPSS Lisans Sınavıdır. Bu sınavlar temelde merkezi atama kapsamında iş sahibi olmaya aracı olmaktadır. Bu adlarla yapılan sınavlar her yıl gerçekleştirilmemekte ve yalnızca “çift yıllarda” yapılmaktadır. Yapıldığı yıldan itibarense, sonraki sınava kadar puanlar geçerliliğini sürdürmektedir. 

KPSS kapsamında gerçekleştirilen yukarıdaki üç sınavın neden yalnızca çift yıllarda yapıldığını, KPSS bağlamında tek yıl – çift yıl ayrımının ne olduğunu detaylı bir şekilde öğrenmek isteyen adaylar; KPSS’de tek yıl – çift yıl ne demektir? başlıklı yazımızı okumak için Tıklayınız!

Lisans Mezunları için KPSS Nedir?

Yukarıda belirtmiş olduğumuz üç ana mezun grubu için gerçekleştirilen KPSS’de ortaöğretim ve önlisans mezunları için gerçekleştirilen tek sınav vardır. Ancak lisans mezunları için KPSS Lisans sınavının yanısıra uzmanlık alanlarına göre katılım göstermeleri gereken ek oturumlar bulunmaktadır. Bu oturumların neler olduğu adayların kamuda yapmak istedikleri görev türüne göre değişkenlik göstermektedir. Bunlar en temel anlamda, Öğretmen adayları ve Kariyer Meslek adaylarıdır. Bu adayların KPSS Lisans yanında katılmaları gereken oturumlar şu şekildedir;

-KPSS Öğretmen Adayları;

KPSS Lisans + KPSS Eğitim Bilimleri Testi + KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 

*Öğretmen adaylarının tamamı, KPSS Lisans ve KPSS Eğitim Bilimleri Testine katılmak zorunda iken, yalnızca belirli bazı öğretmenlikler için KPSS ÖABT zorunluluğu bulunmaktadır. 

-KPSS A Grubu Adayları;

Üniversitelerin lisans programlarından mezun olan adaylardan, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İşletme ve İktisat Fakülteleri, İstatistik Bölümü, Aktüerya Bölümü, Matematik Bölümü vb. programlardan mezun olanları, kamu kurumlarının, Denetmen Yardımcılığı, Denetçi Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Müfettiş Yardımcılığı, Stajyer Kontrolörlük gibi kadrolarında görev yapmak için; KPSS Lisans + KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavlarına katılmalıdır. KPSS A Grubu sınavından gerekli ve yeterli puanları alamamış olan adayların kamuda yer alan ve yukarıda sıraladığımız kariyer unvanlarında yer almaları istisnalar dışında mümkün olmayacaktır. 

KPSS’ye bilgi sahibi olmak isteyebileceğiniz çeşitli konularda hazırlamış olduğumuz yazılarımızı incelemek için aşağıdaki başlıklarda yer alan linklere tıklayabilirsiniz;

KPSS Lisans Nedir? Konuları Nelerdir? Nasıl Çalışılır?

KPSS A Grubu Sınavı Nedir? Kimler Girebilir?

KPSS A Grubu Sınavına Nasıl Çalışılır?

İİBF Mezunları KPSS’de Hangi Oturumlara Girecek?

Hukuk Mezunları İçin KPSS Nedir? Hukuk Mezunları KPSS’de Hangi Oturumlara Girecek?

KPSS Konuları Nelerdir?

KPSS Kaç Yıl Geçerli?

KPSS’ye dair merak ettiğiniz tüm hususları ayrıntılı bir şekilde inceleyebileceğiniz yukarıdaki yazılarımızı incelemek için üzerlerine tıklamanız yeterlidir. 

yds

YDS, Yabancı Dil Sınavı Nedir?

Yabancı Dil Sınavı yani YDS Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından önceki dönemde ayrı ayrı gerçekleştirilen, KPSS Dil Testi, Kamu Personeli Dil Sınavı KPDS, Üniversite Dil Sınavı ÜDS’nin hepsi yerine ikame edilmiş bir sınavdır. YDS getirilmeden evvel her aday kendi alanı için sıralamış olduğumuz bu sınavlara katılmak ve yeterli puanı bu şekilde almak durumundaydı. ÖSYM tüm bu sınavları YDS başlığı altında toparlayarak tek bir sınav haline getirdi. 2012 yılından itibaren sona eren ayrı ayrı sınavların yapılması uygulamasının yerini alan Yabancı Dil Sınavı ilk kez 2013 yılında uygulanmıştır. 

YDS 2019 yılı itibariyle  kağıt ortamında ve elektronik olarak gerçekleştirilmektedir. Bu sınavlardan kağıt ortamında gerçekleştirilen YDS senede üç kez, elektronik ortamda gerçekleştirilen e-YDS ise senede 13 kez gerçekleştirilmektedir. 

2019 yılında gerçekleştirilecek olan Yabancı Dil Sınavlarının; başvuru/geç başvuru, yapılma ve sonuç açıklama tarihleri ile hangi tarihte hangi diller için sınav gerçekleştirileceğini detaylı bir şekilde incelemek için Tıklayınız!

YDS Kaç Yıl Geçerli?

Kamu kurumlarının alımlarına başvuru için kullanılacak olan YDS puanının alımın gerçekleştirildiği yıl itibariyle, geride kalan beş yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir. Aksi halde adaylar puanlarını ilgili Kurumun alımı için başvuruda kullanamazlar. 

*Genel uygulama bu olmakla birlikte, son iki yıl, son üç yıl gibi özel kaideler belirleyen Kurumlar da olabilmektedir. 

KPSS İçin YDS Şart mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavlarından; KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavı için uygulanan 2017 yılından evvelki puan sisteminde, içerisinde Yabancı Dil Sınavı – YDS katsayısı bulunan puan türleri bulunmaktaydı. Bu puan türleri, içerisinde YDS katsayısı da barındırdığı için, her ne kadar aday KPSS Lisans ve KPSS A Grubu sınavına girmiş olsa da YDS’ye katılmaması durumunda, bu katsayı sıfır olarak çarpıma gireceğinden, ilgili puan türleri hesaplanamamaktaydı. Bir anlamda aslında adayın sınav için vermiş olduğu emek zayi olmaktaydı. Bu anlamda eski puan sistemi gereği adayların YDS’ye girmeleri puanlarının ciddi bir kısmının hesaplanması için zimni bir zorunluluğu haizdi. 

2017 yılı ile birlikte ÖSYM A Grubu puan sistemini sil baştan değiştirdi. Bu yeni puanlama sisteminde yer alan puan türlerinin hiçbirisinin içerisinde YDS katsayısı bulunmamaktadır. Dolayısıyla adayların KPSS Lisans ve KPSS A Grubu sınavına girmeleri durumunda, ilgili testlerden gerekli neti yaptığı müddetçe puanları hesaplanacak hale geldi. 

ÖSYM’nin KPSS’de uygulamış olduğu testler neticesinde adayların elde edecekleri; KPSS Puan Türleri Nelerdir? detaylı incelemek için Tıklayınız!

2019 KPSS itibariyle içerisinde YDS katsayısı bulunan tek puan türü KPSS P120 puan türüdür. KPSS P120 puan türünün detaylarını ve hangi bölümler için kullanıldığını detaylı bir şekilde incelemek için Tıklayınız!

KPSS Puanlarında YDS Etkili mi?

KPSS kapsamında Yabancı Dil Sınavına katılmak zorunluluğu ortadan kalkmış olsa da bazı kurumların, bazı unvanları için KPSS puan koşuluna ilave koşul olarak Yabancı Dil Sınavı’ndan belli bir puan almış olmak koşulunu da uygulaması söz konusu olabilmektedir. Bu tip alımlar genel itibariyle kurumların Uzman Yardımcılığı, Denetçi Yardımcılığı, Müfettiş Yardımcılığı, Stajyer Kontrolörlük, Denetmen Yardımcılığı gibi kariyer meslek unvanları için gerçekleştirdiği alımardır. Bunun dışında adayların KPSS B olarak niteleyebileceğimiz, KPSS Lisans, KPSS Önlisans ve KPSS Ortaöğretim sınavlarından almış oldukları puanlarla başvurdukları alımlarda böyle bir uygulama çok olağan ve olası değildir. 

Kısacası özellikle kamuda kariyer mesleklerde görev almak isteyen üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun adayların, KPSS’de YDS katsayısı bulunmasa dahi, bu tip mesleklerin yarışma sınavlarına başvuruda bulunabilmeleri için KPSS puanlarına ilave olarak belli düzeyde YDS puanı da almaları, bu hedeflerine ulaşmalarında hem işlerini kolaylaştıracak hem de yollarını açacaktır. 

Hangi kurumların geçtiğimiz dönemde YDS ön koşulu ile alım yaptığını ve diğer puan koşullarını da detaylı bir şekilde görebileceğiniz;

Kamu Personeli Seçme Sınavı A Grubu ve B Grubu, Yabancı Dil Sınavı ve diğer tüm sınavlara dair sorularını yöneltmek, fikrinizi beyan etmek ve bilgiler almak için FORUM Sayfamızı ziyaret etmeyi Unutmayın!

Yazımızı Puanlamak İster misin?
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.