Kamu Haber

Maaş İçin Muvazaalı Boşanma Nedir? SGK Nasıl Tespit Eder? Cezası Nedir?

Muvazaalı boşanma ne demektir?

bir işin asıl amacından farklı olarak görünürdeki amacın gerçekleştirilmesi olayına verilen addır.

Sosyal Güvenlik Kurumu muvazaalı boşanma yapanların tespitini nasıl yapmaktadır? Muvazaa ve muvazaalı boşanma ne demektir? Neden muvazaalı boşanılır? Muvazaalı boşanmanın incelemesi nasıl yapılıyor? Muvazaalı boşanmanın cezası nedir? Detayları çalışmamızda bulabilirsiniz.

Boşanma Davaları Nelerdir, Mutlak Boşanma ve Nispi Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Muvazaa Nedir? Ne Demektir?

Muvazaa, yapılan bir işlemin gizlenmesi için görünürde başka bir işlem yapmak olarak tanımlanabilir. Muvazaa devleti, kurumları ya da bir başka üçüncü kişiyi kandırmak adına gerçekleştirilebilmektedir. Bu yönüyle bir anlamda sahte bir işlem tesisi sayılabilir.

Muvazaalı Boşanma Nedir? Ne Demektir? Ne Anlama Gelmektedir?

Sosyal Güvenlik mevzuatı bakımında muvazaalı boşanmalar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kısa vadeli sigorta kollarından gelir, uzun vadeli sigorta kollarından ise aylık bağlanan ve hak sahibi statüsünde bulunan kişilerin mahkemede resmi olarak eşinden boşanan ancak boşanmış olmasına rağmen aynı kişiyle birlikte yaşamaya devam eden kadınları kapsamaktadır.

Muvazaalı boşanmanın bulunduğu durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu aslında gelir ya da aylık alma hakkı bulunmayan, ancak boşanarak Kurumu bir anlamda kandıran bu kişilere ödeme yapmak durumunda kalmaktadır. Bu yönüyle muvazaalı boşanma kamu zararı doğuran bir eylem olarak Kurum tarafından soruşturulmaktadır. kamu haber

tokmak

Muvazaalı Boşanmanın Şartları ve Unsurları Nelerdir?

Muvazaalı boşanma konusu Sosyal Güvenlik mevzuatının çatısını oluşturan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 56. maddesinde hükme bağlanmıştır. İlgili madde Gelir ve Aylık Bağlanamayacak Haller başlığını taşımaktadır ve maddenin son fıkrası aynen şu şekildedir;

“Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar 96. madde hükümlerine göre geri alınır.”

Bu bağlamda muvazaalı boşanmanın şartlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Kişi hak sahibi eş ya da çocuk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir ya da aylık alıyor olmalıdır,
  • Kişi eşinden boşanmış ve boşanmış olduğu eşi ile birlikte yaşamaya devam ediyor olmalıdır,

Bu iki şart gerçekleşmeden kişinin yapmış olduğu boşanmanın muvazaalı boşanma olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Yani kişi hiçbir zaman resmi nikah yapmadığı birisi ile birlikte yaşıyor ise bu muvazaalı boşanma olgusuna dahil sayılmayacaktır. Yine kişi eşinden boşanmış ve devam eden süreçte resmi nikah olmaksızın bir başkasıyla yaşamaya başlamışsa bu da muvazaalı işlem dahilinde değerlendirilmeyecektir. Çünkü birlikte yaşadığı kişi boşandığı eşi değildir. Burada kanun koyucunun aradığı unsur boşandığı halde birisiyle evli gibi yaşam sürülmesi değil, boşanma eyleminin sırf Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir ya da aylık almak için yapılması ve fiili durumun resmi durumdan farklı olarak birlikte yaşama biçiminde devam ediyor olmasıdır. Bu nedenle kişinin boşandığı eşi ile birlikte yaşamayı sürdürmesi dışındaki haller muvazaalı boşanma kapsamında değerlendirilmemektedir.

Muvazaalı boşanma şartlarının oluşması için karı – kocanın aynı evde sürekli yaşıyor olması şart değildir. Aralarındaki eşlik bağının devam ettiğini gösteren başka durumlar da bu kapsamda değerlendirilebilmektedir.

SGK Denetimleri Nasıl Yapılır? Nelere Bakılır? Ne Kadar Sürer?

Muvazaalı Boşanma İnceleme ve Soruşturması Nasıl Yapılmaktadır? Muvazaalı Boşanma Nasıl Tespit Edilmektedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu gelir ve aylık bağlama şartlarının dışına çıktığı konusunda servislerce hakkında şüphe oluşmuş kişiler hakkında ya da Alo 170 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihbar hattına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne veya doğrudan dilekçe ile Kuruma gelen ihbarlara konu olan kişiler hakkında soruşturma ve inceleme yapmaktadır. Kurum bu inceleme ve soruşturmaları Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları eliyle gerçekleştirmektedir. Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları gerek yerinde tespitler ve çevre soruşturmaları yaparak gerekse tüm Kurumlarla gerçekleştireceği yazışmalar neticesinde kendilerine ulaşan bilgi ve belgeleri değerlendirerek kanaatlerini bir rapor halinde sunarlar. Yapılan soruşturmanın sonucuna göre kişilerin karşı karşıya kalabilecekleri bazı müeyyideler bulunmaktadır.

Muvazaalı Boşanmanın Sonuçları Nelerdir? Muvazaalı Boşanmanın Cezası Nedir?

Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları tarafından yapılan inceleme neticesinde boşandığı eşi ile birlikte yaşamaya devam ettiği anlaşılan hak sahibi kişinin;

  • Birlikte yaşamanın sürdüğü dönem boyunca almış olduğu gelir ve aylıklar yasal faizi ile birlikte kendisinden geri tahsil edilir,
  • Süreç içerisinde faydalanılan sağlık yardımları mevcutsa bunlar kendisinden geri alınır.

Muvazaalı boşanma ve sonuçlarına dair aklınıza takılan hususları çalışmamıza yorum olarak bırakabilir ya da FORUM sayfamıza üye olarak yöneltebilirsiniz.

Boşanmış bir erkek dul maaşı alabilir mi?

Belirttiğiniz gibi bir eşitsizlik söz konusu değil. Erkek vefat eden eşinden dolayı dul aylığı alabilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu