Kamu Haber

Hazine ve Maliye Teftiş Başkanlığı'nın Görevleri Nelerdir? Personel Alımı Nasıl Olacak?

7 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanmış olan 30855 sayılı Resmi Gazete’de yer alan 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı teşkilatına dair bazı düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenleme ile birlikte bazı birimlerin görev tanımları yeniden yapılırken, bazı görevler için yeni birimler oluşturuldu. Özellikle bu yapı içerisinde en çok dikkat çeken husus 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu’nun oluşumu sonrası tek çatı uygulamasıyla ortadan kalkmış olan Maliye Teftiş Kurulu’na dair düzenlemeler oldu. Maliye Teftiş Kurulu, Hazine ve Maliye Teftiş Başkanlığı adı ile yeniden teşekkül ettirilecek. Peki Hazine ve Maliye Teftiş Başkanlığı nedir? Görevleri neler olacak? Nasıl personel istihdamı gerçekleştirecek? Tüm bu detayları haberimizde bulabilirsiniz. Kamu Haber

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teşkilat Yapısı Düzenlemeleri

16 Nisan 2017 referandumu ile birlikte kabul edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Haziran 2018’de resmi olarak hayatımıza girmesi ile kabinede yer alan bazı bakanlıklara dair de düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden birisi de Maliye Bakanlığı ile eski sistemde Başbakanlığa bağlı olarak görev yapan Hazine Müsteşarlığı’nın birleştirilmesi olmuştur. İki yapının birleştirilmesi ile oluşturulan Hazine ve Maliye Bakanlığı yaklaşık olarak bir yıldır teşkilat yapılanması hazırlıkları içerisindeydi. Bu hazırlıkların ilk somut adımlarından birisi 7 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanan ve Bakanlığın teşkilat yapısını ele alan 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atılmış oldu.

Yayımlanan kararnamede Hazine ve Maliye Bakanlığı için öngörülen teşkilat yapısı detaylı bir şekilde işlenmiştir. Bu yapılanmaya göre Hazine ve Maliye Bakanlığı en genel hatlarıyla aşağıdaki gibi bir teşkilatlanmaya sahip olacaktır; 

-Özel Kalem Müdürlüğü
-Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
-Başhukuk Müş. ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
-Strateji Geliştirme Başkanlığı
-Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
-Personel Genel Müdürlüğü
-Kamu Mali Yön. ve Dön. Genel Müdürlüğü
-Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
-Muhasebat Genel Müdürlüğü
-Kamu Serm. Kur. ve İşl. Genel Müdürlüğü
-Fin. Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü
-Dış Eko. Gelişmeler Genel Müdürlüğü
-Sigortacılık Genel Müdürlüğü
-Ekonomik Prog. ve Arş. Genel Müdürlüğü
-Mali Suçları araştırma Kurulu Başkanlığı -MASAK-

-Teftiş Başkanlığı
-Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı
-Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı
-Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

Yayımlanan 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre Bakanlığın hizmet birimlerinin bazıları ismen yeniden düzenlenmiş bazı birimler ise ilave edilmiştir. Bunun yanında asıl dikkat çeken gelişmeler Bakanlığın denetim ve teftiş mekanizmasına dair yapılanmada yaşanmıştır. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş ve Denetim Birimleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı teşkilat yapısı düzenlemelerini içeren 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan hükümlere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde beş temel denetim ve teftiş birimi öngörülmüştür. Bu birimler şunlardır;

-Mali Suçları araştırma Kurulu Başkanlığı -MASAK-
-Teftiş Başkanlığı
-Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı
-Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı
-Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 

Yukarıda yer alan beş denetim ve teftiş biriminin iki tanesi Hazine ve Maliye Bakanlığı oluşturulurken birleşmenin tarafı olan Hazine Müsteşarlığı bünyesinden gelmiş, Hazine Kontrolörleri ve Sigorta Denetleme Uzmanlarının yer aldığı Kurullardır. İki tanesi ise Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’dır. 

43 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin bu yapıda ortaya çıkardığı en önemli yeniliklerin başında ise Teftiş Başkanlığı’nın kurulması gelmektedir. Bakanlık bünyesinde yer alan denetim ve teftiş kurullarından; MASAK, mali suçlar ile alakalı denetim ve teftiş yetkisini yine Bakanlığın uhdesindeki diğer denetim personeli eliyle yürütmektedir. Hazine kökenli iki kuruldan Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı yine Hazine alanını alakadar eden hususlarda, Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı ise sigortacılık ve sigorta sektörü temelinde denetimler gerçekleştirmektedir. 

Bakanlık içerisinde yetki ve görev hususunun ayrışmaya uğrayacağı kurullar hiç şüphesiz; Teftiş Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı olacaktır. 2011 yılında kurulmuş olan Vergi Denetim Kurulu bünyesinde Maliye Bakanlığı uhdesinde yer alan Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenleri toplanmış ve tek bir unvan çatısında bir araya getirilmişlerdi. 

Vergi Müfettişi / Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak adlandırılmış olan bu yeni meslek grubu kendi içerisinde yetki noktasında ayrıma tabi tutulmuştu. Bu ayrım A grubu ve B,C,Ç grubu olarak temel bir ayrım olarak öngörülmüş ve uygulanmıştı. Buna göre Vergi Denetmenliği kökenli Vergi Müfettişleri kısaca A grubu olarak nitelenebilecek daha küçük mükelleflerin denetimi ile görevliyken, mesleğe diğer unvanlardan gelmiş olanlar daha büyük mükelleflerin denetiminden mesuldü. İdari teftiş içinse ayrı bir kurul artık bulunmamaktaydı. 

2011 yılında bu tarihe kadar süregelen uygulama, 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri ile değişti. Yeni sistemde artık Teftiş Başkanlığı ayrı bir birim olarak teşekkül ettirildi ve idari teftiş görevi tamamen bu birime verildi. 

hazine ve 2

İdari Teftiş Nedir?

İdari teftiş, bir kurumun tüm birimlerinin ve o birimlerinde görev yapan personelinin yapmış olduğu bütün iş ve işlemlerin bu yetkiye sahip denetim personelince incelenmesi, soruşturulması ve denetlenmesidir. Bu denetim ve inceleme faaliyetleri neticesinde idari teftişi yürüten personel tarafından ilgili işlemlerde sakınca görülmesi halinde işlemin durdurulması, tamamlanmış ise geri alınmasının sağlanması gibi işlemler yaptırılabilir. 

İlgili işlemi gerçekleştirilen personel hakkında bazı tedbirler alınabilir, müeyyideler uygulanması talep edilebilir. 

Kısaca bu şekilde değerlendirebileceğimiz idari teftiş görevinin yürütülmesi konusunda yetkili birim haline gelen Hazine ve Maliye Teftiş Başkanlığı’nın görevlerine göz atalım.

Hazine ve Maliye Teftiş Başkanlığı’nın Görevleri Nelerdir?

7 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanan 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 14. maddesinde “Teftiş Başkanlığı” başlığı altında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 227. maddesine yapılan ilave hükümlerde Hazine ve Maliye Teftiş Başkanlığı’nın görevleri şu şekilde sıralanmıştır;

-Bakanlığın taşra, merkez ve yurt dışında yer alan teşkilatlarını ve bunların bağlı, ilişkili, ilgili kuruluşlarını, her çeşit faaliyet ve işlemleri ile alakalı olarak, denetlemek, soruşturmak ve incelemek, bu iş ve işlemlerle ilgili gerekli görülen tedbirleri almak,

-Bakanlığa tanınmış olan inceleme yetkilerini, Bakanlıkta görevli diğer hizmet birimlerinden birisinin görev alanına girmemesi durumunda kullanmak,

-İç denetim birimi ile Bakanlık bünyesinde yer alan diğer birimlerin incelenmesi gerektiği hususunda bildirim yaptığı konularda inceleme, soruşturma ve denetimleri yürütmek,

43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Tam Metni için Tıklayınız!

Hazine ve Maliye Teftiş Başkanlığı Personel Alımı

Kısaca Bakanlığın idari yönden her türlü denetim ve teftiş işlemlerini gerçekleştirecek olan Başkanlık, bu görevini istihdam edilecek olan Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcıları ile Hazine ve Müfettişleri aracılığı ile yerine getirecek. 

Başkanlığın ve personelinin görev ve çalışma usulleri, personel alım usulü gibi konulara dair düzenlemeler hazırlanacak olan yönetmelik hükümleri ile detaylandırılacak. Detaylar ortaya çıktıkça bu konuda bilgi vermeye devam edeceğiz.

Hazine ve Maliye Teftiş Başkanlığı ve personeline dair fikirlerinizi ve bilginizi paylaşmak ve sorular sormak için FORUM başlığımızı takip etmeyi Unutmayın!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu