kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

2019 TYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM-YÖK-MEB Verileri)

2019 TYT matematik konuları ve soru dağılımı nelerdir? ÖSYM, YÖK ve MEB verilerinden edindiğimiz bilgilere istinaden, 2019 Temel Yeterlilik Testi konuları ve bu konulardan çıkan soru dağılımını hazırladık. 2018 TYT sınavında bu konulardan gelen sorulardan bazılarını örnek olarak yazımız devamına ekledik. İşte, yazımız detayları…

YKS
A+
A-

2019 TYT matematik konuları ve soru dağılımı yazımızı ÖSYM, YÖK ve MEB verilerinden hareketle oluşturduk. Bildiğiniz üzere, üniversiteye hazırlık sınavı 2018 yılı ile birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olarak uygulanmaya başladı. YKS, 120 sorudan oluşan Temel Yeterlilik Testi ve her puan türünün hesaplandığı 80 sorudan oluşan Alan Yeterlilik Testi sınavlarından oluşmaktadır. TYT sınavında: 40 soru Türkçe, 40 soru Temel Matematik, 20 soru Sosyal Bilimler ve 20 soru da Fen Bilimleri olarak sorulmaktadır. ÖSYM, tarafından verilen TYT sınavına katılan her adaya, 99,435 puan verilirken, adaylar geriye kalan 400,565 puanı da sınavda çıkan 120 soru içerisinden yapacakları netlerden almaktadır. TYT sınavında puanları en fazla etkileyen bölüm hiç kuşkusuz temel matematik bölümüdür. 40 sorudan oluşan temel matematik bölümünden yapılan her bir netin getirisi 3,472 puan olarak belirlenmiştir. Toplam 40 sorudan oluşan temel matematik bölümünün puan olarak toplam getirisinin yaklaşık 139 puan olduğunu göstermektedir.

2019 TYT sınavına yönelik çalışmaların arttığı şu dönemde puanlamayı ciddi şekilde etkileyecek olan matematik konuları ve soru dağılımı sayesinde, sınava hazırlanan adaylar hızlı bir planlama yapabilecektir. 40 temel matematik sorusu içerisinden en fazla neti çıkarmak isteyen adayların doğru planlama ile en iyi yapabilecekleri konuları tamamlamaları durumunda işleri oldukça kolaylaşacaktır. Temel Yeterlilik Testi matematik soruları içerisinden 2018 YKS’de çıkanlardan da örnekler vererek, soru dağılımını da göstermek istiyoruz. Şunu bilmenizi isteriz ki, bir yola koyulmadan önce planlama yapmak ve bu plana sadık kalmak işlerinizi çok kolaylaştıracaktır. Bu nedenle, yazımız devamında tek tek belirteceğimiz  2019 TYT matematik konuları ve soru dağılımı ” yazımızı dikkatle inceleyiniz.

2019 TYT Sınavında 1 Matematik Neti Puanı Kaçtır?

2019 TYT’de en dikkat edilmesi gereken ders: 40 matematik ve geometri sorusunun yer aldığı temel matematik bölümüdür. 2018 YKS sonuçları göstermiştir ki, matematik testi standart sapması en yüksek olan bölümdür. Bu nedenle 2019 TYT’de çıkabilecek 40 matematik sorusundan her birinin kaç puana denk geldiği bilinmeli ve matematik konuları çalışmalarına bu bilinçle yapılmalıdır. 2019 TYT sınavının da geçen yıl yapılan sınav ile aynı zorlukta olacağı bilinmelidir.

2018 TYT sınavında her 1 (bir) matematik neti 3,472 puan olarak hesaplanmıştır. Toplam 40 sorunun getirisi ise yaklaşık 139 puan denk gelmiştir. İşte ÖSYM, YÖK ve MEB verilerinden hareketle sizler için hazırlamış olduğumuz matematik konuları…

2019 tyt puan hesaplama

ÖSYM sonuçları ile aynı puanı çıkaran TYT Puan Hesaplama Robotumuzu Tıklayınız.

2019 TYT Matematik Konuları

Yazımız içerisinde üzerinde özellikle duracağımız kısım burasıdır. 40 temel matematik sorusu için her bir konunun dikkatle incelenmesi adaylar için çok önemlidir. Özellikle, geçtiğimiz yılki sınavda sorulan matematik sorularını konular içerisinde göstermeye çalışarak, soru dağılımına dikkatinizi çekmek istiyoruz. İşte, matematik konuları…

1. Matematiğe Giriş: Kavramlar, semboller ve konu başlıklarına hakimiyet kazanmak için gerekmektedir.

 • Matematiksel semboller soru çözümlerinde işlemleri kolaylaştırmak için türetilmiştir.

2. Temel Kavramlar (Rakam, Doğal Sayılar, Sayma Sayıları, Tam Sayılar, Tek ve Çift Sayılar, Pozitif ve Negatif Sayılar, Rasyonel ve İrrasyonel Sayılar, Reel Sayılar, Ardışık Sayılar, Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar):

 • Her konu içerisinde karşımıza çıkabilecek bir bölümdür.
 • Bu kavramlara hakim olmadan diğer konulardan gelebilecek sorular çözülemeyecektir.
 • 2018 TYT sınavında 4 soru temel kavramlar konusundan gelmiştir.
 • 2018 TYT Temel Kavramlar Sorusu 1: -2 boş kutu 2, 2 boş kutu -2 ve -2 boş kutu -2 ifadelerindeki boş kutuların içine toplama ( ), çıkarma (–) ve çarpma ( ) sembolleri hangi sırayla yerleştirilirse üç işlemin sonucu da aynı sayıya eşit olur? Cevap: – , x , + olduğuda; -2(-)2 =-4, 2(x)-2 =-4 ve -2(+)-2=-4 olarak üçü de aynı sonucu verecektir.
 • 2018 TYT Temel Kavramlar Sorusu 2: a, b ve c pozitif tam sayıları için a(b+c) ifadesi bir tek sayıya eşittir. Buna göre, ifadelerinden hangileri her zaman tek sayıya eşittir?
 • Cevap: a(b+c) ifadesi tek sayı ise; a tek sayı ve b+c sayısı da tek sayıdır. b+c tek sayı olduğunda, b tek sayı iken c çift sayı, c çift sayı iken b tek sayı olur. Bu verilerden hareketle:
 • I. öncül: a üzeri b tek sayı ancak c sayısı da tek sayı olduğunda toplamları çift sayı olur.
 • II. öncül: b üzeri c tek sayı da olabilir, çift sayıda olabilir. a sayısı da tek sayı olduğundan öncülün toplamları tek sayı olabileceği gibi çift sayı da olabilir.
 • III. öncül: ise c üzeri a sayısı tek sayı olduğundan b sayısı çift veya c üzeri a sayısı çift sayı olduğunda b sayısı tek dolayısıyla öncülün toplamları daima TEK sayı çıkacaktır. Cevap Yalnız III olacaktır.

3. Sayı Basamakları: Üniversite sınavlarında her sene bu konudan soru gelmektedir.

 • Adayların çoğunun yapabilecekleri sorular sorulmaktadır. Temel bir kaç bilgi soruları çözmek için yeterli olmaktadır.
 • Geçtiğimiz yıl uygulanan sınavda da bu konudan 1 soru sorulmuştur.
 • 2018 TYT Sayı Basamakları Sorusu: Bir n doğal sayısının 9 katı, her bir basamağında 3 rakamı bulunan bir sayıya eşitse n sayısına üçsel sayı denir. Buna göre, en küçük üçsel sayının rakamları toplamı kaçtır?
 • Cevap: nx9=333 olduğundan n üçsel sayı olur. 333_9=37 bu durumda, n=37 bu sayının rakamları toplamı:3+7=10 çıkacaktır.

4. Bölme – Bölünebilme:  Üniversite sınavlarında her yıl soru gelebilen bir konu değildir. Bazı yıllarda çıkan sorular için çalışma gerekmektedir.

 • 2018 TYT sınavında bölme, bölünebilme konularından soru sorulmamıştır.

5. Faktöriyel – Asal Çarpanlara Ayırma – Obeb – Okek: Üniversiteye hazırlık sınavlarında kolay olduğu kadar zor sorularında gelebileceği bir bölümdür.

 • Faktöriyel soruları kolay sorular şeklinde sorulurken, obeb ve okek soruları problem şeklinde sorulduğunda zor soru tipleri ile karşılaşılmaktadır.
 • 2018 TYT sınavında faktöriyel, asal çarpanlarına ayırma ve obeb-okek konularından soru sorulmamıştır.

6. Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler: Üniversite sınavlarının en kolay soruları hiç kuşkusuz bu konudan gelmektedir.

 • Sınava hazırlanan çoğu adayın yapabileceği zorlukta sorular gelmektedir.
 • 2018 TYT’de bu konudan 1 adet soru sorulmuştur.
 • 2018 TYT Rasyonel Sayı Sorusu:  Her iki tarafında da 0,8 cm mesafe olan 10 cm’lik bir cetvelin altına, her iki tarafında da 0,2 cm mesafe olan 6 cm’lik özdeş iki cetvel, aralarında boşluk bırakılmadan uç uca birleştirilerek şekildeki gibi soldan hizalanmıştır. Buna göre, 10 cm’lik cetvelin sağ kenarı 6 cm’lik cetvelin hangi noktasıyla hizalanmıştır?
 • Cevap: Birinci cetvel en sağ ucu: 0,8+10+0,8=11,6 cm’lik bir uzunluk oluşur.
 • İkinci cetvel ise: 0,2+6+0,2+0,2=6,6 cm uzunluktan sonra alttaki cetvellerin ikincisinde 0’a gelinir. 11,6-6,6= 5 cm olacaktır.

7. Basit Eşitsizlikler: Sınavın zor sorularının geldiği konuların başında gelmektedir.

 • 2018 TYT sınavında da basit eşitsizlik konusunda 1 soru gelmiştir.
 • 2018 TYT Basit Eşitsizlikler Sorusu: a, b ve c sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere, ondalık gösterimleri K=a,b , L=b,c ve M=c,a biçiminde olan üç sayı veriliyor. Ondalık gösterimi verilen sayılarda sıralama konusunu yanlış öğrenen Alican, bu üç sayının sıralamasının, birler basamağı yerine onda birler basamağındaki değerin büyüklüğüne göre yapılacağını düşünerek K küçük L küçük M sıralamasını elde ediyor. Buna göre, bu sayıların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
 • Cevap: Onda birler basamağına göre sıralama yapıldığına göre: b küçük c küçük şeklindedir.
 • Bu durumda; L küçük M küçük K olarak sıralanacaktır.

8. Üslü Sayılar: Sınavın yine kolay sorularının gelebileceği bir konudur.

 • 2018 sınavında üslü sayılar konusundan soru gelmemiştir.

9. Köklü Sayılar: Sınavın kolay konularından bir diğeri de köklü sayılar konusudur.

 • 2018 sınavında köklü sayılar konusundan soru 1 adet soru gelmiştir.
 • 2018 TYT Köklü Sayı Sorusu

tyt buzdolabi sorusu ile ilgili gã¶rsel sonucu

 • Cevap: 1,5 küçük x küçük 2 ise,
 • Kök 2 küçük x küçük Kök 4 olacağı için sorunun cevabı kök 3 olacaktır.

10. Mutlak Değer: Sınavın en zorlayıcı ve en az yapılan konularının başında mutlak değer gelmektedir.

 • Geçtiğimiz yıl yapılan sınavda da 1 adet mutlak değer sorusu sorulmuştur.
 • 2018 Mutlak Değer Sorusu: Bir hava durumu spikeri pazar akşamı canlı yayında aşağıdaki açıklamayı yapmıştır. “Bu hafta boyunca sıcaklığın 5 derece olduğu kentimizde yarından itibaren hava ani şekilde ısınacak ve kış, yerini adeta bahar havasına bırakacak. Pazartesi günü öğleden sonra kent genelinde hava sıcaklığı bir önceki güne göre 6 ila 10 derece artmış olacak.” Bu bilgiye göre, Pazartesi günü öğleden sonra kentteki sıcaklığın alabileceği değerlerin aralığını ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
 • Cevap: 5+6 küçük eşit x küçük eşit 5+10 şeklinde bir sonuç çıkacaktır. Buradan, Ix-13I küçük eşit 2 ifadesinde x’in sınırları 11 ve 15 çıktığından doğru cevap olacaktır.

ÖSYM sonuçları ile aynı puanı çıkaran TYT Puan Hesaplama Robotumuzu Tıklayınız.

TYT Netlerini arttırmak için son hamleler yazımız için TIKLAYINIZ.

11. Çarpanlara Ayırma: Sınavın en kaliteli soruları bu konudan gelmektedir.

 • Üniversite sınavının vaz geçilmez konularından bir tanesidir. 2018 yılında da 1 soru gelmiştir.
 • 2018 Çarpanlara Ayırma Sorusu: Kenar uzunluğu a birim olan bir kare, şekildeki gibi dört bölgeye ayrıldığında I numaralı bölge kenar uzunluğu b birim olan bir kare belirtmektedir. Bu koşulu sağlayan her a ve b sayısı için a kare-2ab+2b kare ifadesi hangi iki bölgenin alanları toplamına eşittir?
 • Cevap: I. bölgenin alanı bxb=b kare, II. bölgenin alanı (a-b)xb=ab-b kare, III. bölgenin alanı (a-b)xb=ab-b kare, IV. bölgenin alanı (a-b)x(a-b)= a kare-2ab+b kare
 • Yukarıdaki a kare-2ab+2b kare sonucu vermesi için I+IV bölgelerin alanların toplanması gerekir.

12. Oran – Orantı: Sınavın diğer konuları içerisinde gelen konulardandır.

 • 2018 TYT’de bu konudan 1 soru sorulmuştur.

13. Denklem Çözme: Kurulma aşamasına kadar zor olan ancak kurulduktan sonra çok kolay olan soru tipidir.

 • Geçtiğimiz yıl sınavında 2 soru bu konudan gelmiştir.
 • 2018 Denklem Çözme Sorusu: Türkiye’deki 81 ilin tamamını kapsayan bir projede; önce her bir ile p tane park yapılması, sonra da yapılan her bir parka a tane ağaç dikilmesi planlanmıştır. Fakat, bu planda yapılacak park ve dikilecek ağaç sayısı yeterli bulunmamış ve önce her bir ile yapılması planlanan park sayısından 1 fazla sayıda park yapılmış, sonra da yapılan her bir parka dikilmesi planlanan sayıdan 1 fazla sayıda ağaç dikilmiştir. Buna göre, son durumda dikilen toplam ağaç sayısı ile başlangıçta dikilmesi planlanan toplam ağaç sayısı arasındaki fark aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 • Cevap: 81 ile P tane park yapılması=81xP=81P, Her bir parka A tane ağaç dikilmesi=81PxA=81PA;
 • Son durumda yapılan park sayısı=81x(P+1)=81P+81, Bu parklara yapılan ağaç sayısı=(81P+81)x(A+1) =81PA+81P+81A+81 ise
 • Son durumdaki A.S.-İlk durumdaki A.S. = 81PA+81P+81A+81 – 81PA = 81P+81A+81 =81(P+A+1) olacaktır.

14. Sayı Problemleri: Çok kullanılan bir başlıktır. Sorulan sorular çok zorlayıcı olmamaktadır.

 • TYT’de geçtiğimiz sene 4 soru sorulmuştur.
 • 2018 Sayı Problemi Sorusu: Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında veri sayısı tek ise ortadaki sayıya, veri sayısı çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı (ortanca), veri grubunda en çok tekrar eden sayıya ise o veri grubunun modu (tepe değer) denir. Tam sayılardan oluşan ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış 6, x, 10, y, 14, z, 23 veri grubunda sadece iki değer birbirine eşittir. Bu veri grubunun mod, medyan ve aritmetik ortalama değerleri birbirine eşit olduğuna göre, z değeri kaçtır?
 • Cevap: Medyan (Ortanca) = Y olduğudan veri grbunun en çok tekrar eden sayısı yani veri grubunun modu da Y olacaktır.
 • Bu durumda Y sayısının en çok tekrar eden sayı olabilmesi için 10 veya 14 olması gerekir. Sayıların sıralanışa dikkat edilirse, en küçük sayının 6, en büyük sayının 23 olduğu bir dizinde aritmetik ortalamanın 10 olması pek mümkün görülmemektedir. Bu durumda Y sayısı=14 olacaktır.
 • Aritmetik ortalama = (6+ x+10+14+14+z+23) / 7 = (67+x+z) / 7 = 14 olması için, 67+x+z=98 olur. z=22 olacaktır.
 • 2018 Sayı Problemi Sorusu 2: Kirazın kilogramını K TL’den, muzun kilogramını ise M TL’den satan bir manava gelen bir müşteri, 3 kg kiraz ve 3 kg muz alıp manava 30 TL veriyor. Sonrasında manav ile müşteri arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Manav: “Hiç bozuk param yok. Bunun yerine 1 kg kiraz daha vereyim.” Müşteri: “Daha fazla kiraz istemiyorum. Bunun yerine bana 1 kg muz daha ver, ben de sana 3 TL daha vereyim.” Buna göre, K+M toplamı kaçtır?
 • Cevap: 4K+3M=30 TL,
 • 3K+4M=33 TL bunları alt altta topladığımızda,
 • 7K+7M=63 TL olacaktır. Buradan da; K+M=9 TL çıkacaktır.

15. Kesir Problemleri: Sınavın kolay konularından olduğunu belirtmek gerekir.

 • Geçtiğimiz yıl bu konudan 1 soru gelmiştir.

15. Yaş Problemleri: Sınavın yine çözülmesi kolay konularındandır.

 • Geçtiğimiz yıl 1 soru yaş problemlerinden gelmiştir.
 • 2018 Yaş Problemi Sorusu: Üniversitede tanışan üç arkadaşın, tanıştıkları zamanki yaş ortalaması 20’dir. Belirli bir süre geçtikten sonra, bu üç arkadaş birer çocuğuyla birlikte bir araya gelmiş ve bu altı kişinin yaş ortalamasının yine 20 olduğu görülmüştür. Bu üç arkadaşın, çocuklarıyla aralarındaki yaş farklarının 28, 30 ve 32 olduğu bilinmektedir. Buna göre, bu üç arkadaş tanıştıktan kaç yıl sonra bir araya gelmiştir?
 • Cevap: Üç arkadaşın yaş ortalaması 20 ise; 20×3=60 yaşları toplamıdır.  Bu üç arkadaş çocukları ile birlikte x sonra bir araya geldiklerinde, bu üç kişinin yaş ortalaması=x+20 olacak ve çocuklarının yaşları da sırasıyla; 20+x-28, 20+x-30, ve 20+x-32 olacaktır.
 • Bu altı kişinin yaşları toplamı= 3(20+x) + (20+x-28) + (20+x-30) + (20+x-32) = 60+3x+x-8+x-10+x-12 = 30+6x olacaktır.
 • Yine bu 6 kişinin yaş ortalaması 20 olduğundan; 30+6x = 6×20=120, 30+6x=120, 6x=90 ise x=15 çıkacaktır.

16. İşçi – Havuz Problemleri: İşçi ve havuz problemi uzun süredir soru olarak gelmemektedir.

 • 2018 TYT sınavında da bu konudan soru gelmemiştir.

17. Hız Problemleri: Çok kaliteli soruların gelebileceği bir bölümdür. Geçmiş yıllarda yazılmış tren sorusu örneklerden bir tanesidir.

 • Hız problemleri konusundan geçtiğimiz yıl soru gelmemiştir.

18. Yüzde – Faiz Problemleri: Sınavın zor ve iç içe geçmiş şekilde gelen soruları buradan gelmektedir.

 • Geçtiğimiz yıl gerçekleşen sınavda 2 adet soru gelmiştir.
 • 2018 Yüzde – Faiz – Karışım – Kar Zarar Problemleri Sorusu: Arif bir tarifte, yaş mısırın kurutulduğunda ağırlığının % 20 oranında azaldığını, kurutulmuş mısırın ise patlatıldığında ağırlığının % 10 oranında azaldığını okumuştur. Sonra, bu oranlara uygun olarak 720 gram patlamış mısır elde etmek için yeterli miktarda yaş mısır satın almıştır. Arif, aldığı yaş mısırın tamamını kurutup patlattıktan sonra istediği miktardan daha az patlamış mısır elde etmiş ve bu durumun tarifteki bir hatadan kaynaklandığını, % 20 olarak yazılan oranın aslında % 30 olması gerektiğini fark etmiştir. Buna göre, Arif’in elde ettiği patlamış mısır miktarı kaç gramdır?
 • Cevap: Yaş mısırın ağırlığına: 100k olsun diyelim. 100k yaş mısır kurutulduğunda: 100kx%20=20k azalır ve geriye 80k kalır.
 • Kuru mısır patlatıldığında da 80kx%10=8k azalır ve geriye 80k-8k=72k patlamış mısır kalır. 72k=720 gr ise k=10 gr olur. Arif’in 100k=1000 gr yaş mısır aldığı ortaya çıkar.
 • Yaş mısırı kuruttuğumuzda 1000x%30=300 gr azalır ve geriye 700 gr kuru mısır kalır. 700x%10=70 gr kuru mısır patlatıldığında kayıp olur ve geriye 700-70=630 gram patlamış mısır elde edilir.

19. Sayısal Yetenek (Muhakeme) Problemleri: Son yıllarda sınavın belirleyicisi olan konuların başında gelmektedir.

 • Soruların anlaşılması noktasında zorluklar yaşanmaktadır.
 • 2018 TYT sınavında bu konudan gelen soru sayısı her konu içerisinde yer almıştır. En az 2 sorunun buradan geldiği kabul edilebilir.
 • 2018 Muhakeme Problemi Sorusu:  Belirli sayıda A, B ve C marka topların bulunduğu bir spor salonunda aynı marka olan her bir top eşit ağırlıktadır. Bu topların sayıca dağılımı 1. grafikte, toplam ağırlıklarının dağılımı ise 2. grafikte gösterilmiştir. 1. Grafikte: A=120 derece, B=90 derece, C= 150 derece ve 2. Grafikte: A=180 derece, B=90 derece, C= 90 derece olarak belirtilmiştir. A, B ve C marka topların her birinin ağırlığı sırasıyla KA, KB ve KC olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
 • Cevap: Denklemi şöyle kurduğumuzda yanlış olmayacaktır. 120 adet A topu 180 gram, 90 adet B topu 90 gram ve 150 adet C topu 90 gram gelmektedir.
 • Bu durumda; Her bir A topu 1,5 gram, her bir B topu 1 gram ve her bir C topu da 0,6 gram gelecektir.
 • Buradan cevap; küçük B küçük A olacaktır.

20. Grafik Problemleri: Üniversite sınavında az yapılabilen konuların başında gelmektedir.

 • 2018 TYT’de 1 grafik sorusu yer almıştır.

ÖSYM sonuçları ile aynı puanı çıkaran TYT Puan Hesaplama Robotumuzu Tıklayınız.

21. Kümeler: Son yıllarda zor sorular kümelerden gelmiştir.

 • Geçen yıl sınavda 1 adet zor küme sorusu sorulmuştur.
 • 2018 TYT Küme Sorusu:

kã¼me sorusu tyt ile ilgili gã¶rsel sonucu

 • Cevap: A kümesinde taralı olan kısım şu şekilde kodlanmalıdır: Aharfi ile başlayan, N harfi ile bitmeyen 5 harfli isimler (Ahmet), N kümesinde taralı olan kısım şu şekilde kodlanmalıdır: Aharfi ile başlamayan, N harfi ile biten 5 harfli isimler (Beren ve Kenan) dolayısıyla taralı alanlara gelecek isimler 3 tanedir. 

22. Fonksiyonlar ve Bağıntı: Sınavın zor gibi görünen kolay sorularının geldiği bir başlıktır.

 • Kendine özgü kuralları oturtulduktan sonra yapılmayacak sorusu yoktur.
 • 2018 yılında grafik üzerinden, basit eşitsizlik konusu ile birleştirilmiş 1 soru sorulmuştur.

23. İşlem: Kolay soruların sorulduğu bir konudur.

 • Kendine has özellikler mutlaka bilinmelidir.
 • Geçtiğimiz yıl uygulanan sınavda her iki konudan da soru sorulmamıştır.

24. Modüler Aritmetik: Bazı problem soruları dışında sınavda yapılabilecek konulardandır.

 • Son sınavda sorulmamıştır. Bu durum önümüzdeki yıl uygulanacak sınavda da gelmeyeceği anlamına gelmemelidir.

25. Polinomlar: Fonksiyon konusuna benzer bir konu olduğunu bilmek gerekir. Orta zorlukta bir konudur.

 • TYT sınavında sorulmaz diye bir kaide söz konusu değildir.
 • 2018 TYT’de polinom konusundan 1 soru sorulmuştur.
 • 2018 TYT Polinom Sorusu: P(x) bir polinom olmak üzere, eşitliğini sağlayan a sayısına bu polinomun bir kökü denir. P(x) ve R(x) polinomları için P(x)=x kare-1, R(x)=P(P(x)) eşitlikleri veriliyor. Buna göre, I. –1 II. 0 III. 1 sayılarından hangileri R(x) polinomunun köküdür?
 • Cevap: R(x)=P(x kare-1)= (x kare-1) karesi – 1 = (x kare-1-1)(x kare -1+1)= (x kare-2).(x kare)
 • Buna göre kökler: x=0, x kare=2 olacağı +-kök 2 dolayısıyla seçeneklerde olan Yalnız II olacaktır.

26. Permütasyon, Kombinasyon ve Binom Açılımı: Sınavın en zor sorularının geldiği bölümdür. Bu nedenle standart sapması oldukça yüksektir.

 • Çoğu soru anlaşılmadan boş bırakılmaktadır.
 • Geçtiğimiz yıl uygulanan sınavda 1 adet permütasyon çıkmıştır.

27. Olasılık: Sınavın en zor sorularının yer aldığı diğer konu başlığıdır. Yapılma oranı çok düşüktür. Bu nedenle olasılık konusunun da standart sapması oldukça yüksektir.

 • Geçtiğimiz yıl 1 adet olasılık sorusu sorulmuştur.
 • 2018 TYT Olasılık Sorusu: Bir elektronik tartı; her ölçümde, üzerine konulan ağırlığı % 20 olasılıkla gerçek ağırlığından 1 kilogram fazla, % 30 olasılıkla gerçek ağırlığından 1 kilogram az, % 50 olasılıkla da doğru tartmaktadır. Gerçek ağırlıkları sırasıyla 80 ve 81 kilogram olan Ali ile Mehmet bu tartıda birer kere tartılacaklardır. Buna göre, ölçüm sonunda Ali ile Mehmet’in ağırlıklarının birbirine eşit çıkma olasılığı yüzde kaçtır?
 • Cevabı: Ali’nin 80 kg çıkma olasılığı= 50/100, Mehmet’in 80 kg çıkma olasılığı=30/100 Bu durumda ikisi de 80 kg olacağından; (50/100)x(30/100)=(1/2)x(3/10)=3/20.
 • İkinci durumda Ali’nin 81 kg çıkma olasılığı= 30/100, Mehmet’in 81 kg çıkma olasılığı=50/100 Bu durumda ikisi de 81 kg olacağından; (20/100)x(50/100)=(2/10)x(1/2)=2/20.
 • Başka şekilde eşit kg’da olmayacakları için bu iki durum veya ile birleştiğinden toplanacaktır. 3/20+2/20=5/20 buradan da sonuç 1/4=%25 çıkacaktır.

28. Mantık: Bu konunun kuralları bilindiği sürece kolay bir konudur.

 • TYT sınavının konusu olup olmadığı tartışmalıdır ama ÖSYM’nin burada da sorabileceği hesaba katılarak hareket etmek gerekir.
 • 2018 TYT sınavında mantık konusundan soru gelmemiştir.

ÖSYM sonuçları ile aynı puanı çıkaran TYT Puan Hesaplama Robotumuzu Tıklayınız.

TYT Netlerini arttırmak için son hamleler yazımız için TIKLAYINIZ.

2018 TYT Soru ve Çözümlerinin Tamamını Görmek İçin Tıklayınız.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.