kpsstaban puanlarbaşarı sıralamalarıatama puanlarıykstyt

2019 Vergi Dilimleri

2019 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek olan vergi dilimleri nelerdir? Önceki yıllarda durum nasıldı? Vergi dilimleri neye göre oluşturulur? Dayanağı nedir? Hepsini yazımızda bulabilirsiniz;

A+
A-

Vergi Dilimi Nedir?

Vergi Dilimi 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun, “Verginin Nispeti” başlıklı beşinci bölümü altında yer alan 103. maddesinde “esas tarife” başlığı altında düzenlenmektedir. Bu başlık altında, hangi gelir aralığında mükelleflerden ne kadar vergi alınacağı detaylı bir tarife biçiminde düzenlenmektedir. Bu ayrıntıya geçmeden evvel, gelir vergisi nedir? Mükellef ne demektir? bunlara değinelim.

Gelir Nedir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Verginin Mevzuu başlıklı birinci bölümü, birinci maddede yer alan tanıma göre gelir;

“Bir gerçek kişinin, takvim yılı içerisinde elde etmiş olduğu kazançlar ve iratlar toplamından, bunları elde ederken katlanmış oldukları masrafların, yıpranma paylarının ve dâhi zararların düşülmesinden sonra geriye kalan tutardır.”

Bu hükümden Kurumlar Vergisi’nden farklı olarak Gelir Vergisine muhatap olanların tüzel kişiler değil, gerçek kişiler olduğunu anlamaktayız.

Gelir Unsurları Nelerdir?

Bu konu yine 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun aynı bölümde yer alan 2.maddesinde düzenlenmiş ve şu şekilde sıralanmıştır;

5743 1 5a8b25fd76d66e321b43a7e21404789f

Yukarıda da belirttiğimiz gibi tüm bu gelir unsurlarından, gelir vergisi mükellefi olanların bu gelirleri elde ederlerken katlandıkları, masraf, yıpranma payları ve zararlar düşüldükten sonra kalan kısım, gelir olarak kabul edilecek ve vergilendirilecek kısmı oluşturacaktır.

Mükellef Nedir? Kimler Gelir Vergisi Mükellefidir?

Mükellef, üzerine vergi borcu düşen kişidir. Vergi sorumlusundan farklı olarak verginin asli sahibi olan, ödemesi gereken kişidir. Vergi sorumlusu ise görevi gereği yalnızca vergiyi, mükellef adına ödemesi gereken kişidir ve bundan daha fazla sorumluluğu bulunmamaktadır.

Vergi mükellefiyeti için 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda iki temel koşul öngörülmüştür. Bunlar;

-Türkiye’de yerleşmiş bulunmak,

-Resmi kurumlarda veya şirket merkezi Türkiye’de yer alan şirket ve girişimlerin işlerinden dolayı yurt dışında yerleşik olan Türk vatandaşları.

Burada önemli olan nokta, mükerrer vergilendirmenin önüne geçmek için yurt dışında bulunanlar için hükmün devamında yer alan, orada vergilendirilenlerin, ülkemizde yeniden vergilendirilmeyeceği hususudur.  Yani bir mükellef ya Türkiye’de ya da hükme uygun biçimde bulunduğu ülkede vergilendirilecek, çifte vergilendirme böylece önlenecektir.  Kamu Haber

Vergi Dilimi Nedir?

Vergi Dilimi 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde Esas Tarife başlığı altında belirlenmiştir. Tarifenin belirlenmesine esas olan unsur, kişilerin elde ettiği kazançlardır. Bu kazançlar belli aralıklar halinde sıralanarak, o aralığın rast geldiği oran üzerinden vergilendirilmektedir. Oranlar ise; yüzde 15, yüzde 20, yüzde 27 ve yüzde 35’dir. Oranlar ise belli gelir aralıkları için tespit edilmiştri.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan orijinal tarife şu şekildedir;

-8800 Türk Lirasıgelire kadar olan gelir için yüzde 15
-22 bin Türk Lirası’nın 8800 Türk Lirası için, 1320 Türk Lira fazlası için yüzde 20
-50 bin Türk Lirası’nın 22 bin Türk Lirası için 3960 Türk Lirası fazlası için yüzde 27
-50 bin Türk Lirasından fazlasının 50 bin Türk Lirası için 11 bin 520 Türk Lirası
-Ücret gelirinde 76 bin 200 Türk Lirasından fazlasının 76 bin 200 Türk Lirası için 18 bin 594 Türk Lirası, fazlası için yüzde 35

2018 yılı Gelir Vergisi Dilimleri 

Her yıl Bakanlık tarafından rakamlar güncellenmektedir. Güncel olan rakamlar ise şu şekildedir;

Ücretler için uygulanan vergi dilimleri

5743 3 5a8b25fd76d66e321b43a7e21404789f

Ücret dışı gelir vergisi dilimleri

5743 4 5a8b25fd76d66e321b43a7e21404789f

2019 Vergi Dilimleri 

2019 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanacak vergi dilimleri yeni yıla girmemizle beraber netleşti. İşte 2019 yılında mükellefletin muhatap olacakları Gelir Vergisi Dilimleri;

Gelir Miktarı Uygulanacak Oran
18.000 Türk Lirasına kadar %15
40.000 Türk Lirasının 18.000 Türk Liralık kısmı için 2.700 Türk Lirası Aşan kısmı için %20
98.000 Türk Lirasının 40.000 Türk Liralık kısmı için 7.100 Türk Lirası

(Ücret geliri söz konusu ise 148.000 Türk Lirasının 40.000 Türk Lırası için 7.100 Türk Lirası Aşan kısmı için %27 olarak uygulanır)

Aşan kısmı için %27
98.000 Türk Lirasının 98.000 Türk Liralık kısmı için 22.760 Türk Lirası
(Ücret geliri söz konusu ise; 148.000 Türk Liralık kısım için 36.260 Türk Lirası aşan kısmı için %35 olarak uygulanır.)
Aşan kısmı için %35
Yazımızı Puanlamak İster misin?
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.